Rieth József:

ROKONSÁGUNK

  <<<  Tartalomjegyzékhez       

 

A CSURY-, KOLONITS-, RIETH-, SÁMSON-, SZÉKELY-CSALÁDOK

... mindannyiunk -- ha tetszik, ha nem -- minden anyagi, szerves, pszichés rostjával kötődik mindahhoz, ami körülveszi. Nemcsak kötegnyalábba tartozik, hanem valamiféle óriási folyam sodorja tova. Körülöttünk mindenütt összekötő szálak fonódnak, és áradó folyók sodornak előre. Ezer és ezer determinista kötelék lánca fog le, jelenünkre rengeteg súlynak terhe fekszik.

                                                                                                                                                                                                   Teilhard

CSALÁDJAINK

 

"Látni" kívántam, ez indított erre a munkára. Látni szerettem volna a családom eredetét, szerkezetét, rokonaimhoz fűző kapcsolataimat. Azután felfedezve, hogy egy vízcsepje vagyok valami hatalmas árnak, megpróbáltam visszalapozni a múltba. Kerestem azokat a genetikus cseppeket, amelyek bennünk ötvöződnek, és amelyeket tovább örökítünk. Ekkor már nem csak látni kívántam, de láttatni is. Családfánk szüleinktől gyermekeinkig az alábbiakban vázolható:

 

Szüleim a Rieth és Révész családból származtak, feleségem a Csury (Liptay) és Székely (Lamm) családokhoz tartozik. Házasságunkból két gyermekünk született. Fiunk a Kolonits család lányát vette el, ők három unokával bővítették a családot, leányunk pedig a Sámson családba házasodva hat unokával ajándékozott meg minket. Unokáink házasságkötései révén nagyon kiterjedt családok, nagy létszámú rokonságok kapcsolódtak már össze. Az oldalágak révén -- mivel általánosságban a rokoni kapcsolatokat ápoló és nyilvántartó család vagyunk -- nagyon sok személy tartozik rokoni körünkbe. A lexikális részben -- a kiterjedt anyag miatt -- csupán a legfontosabb dátumok és adatok feltüntetésére vállalkoztam, (ha rendelkezésre állt) az évszámokat is lehetőleg feltüntettem.

 

A feladat egyre bővült, látómezőm egyre jobban kiterjedt. Az anyag olyan sok hagyományt foglalt magába, amelyet részben az adatközlők hasznára, de minden érdeklődő jószándékú épülésére is fel kell dolgoznunk. Az évek során lassan minden irányban bővült az anyag. Apránként kibontakoztak családjaink, rokonságunk korábban kevéssé ismert részletei. Kezdetben csupán a Csury (Liptay), a Rieth valamint a Székely (Lamm) család lett feldolgozva, de gyermekeink révén hamarosan bővült a rokonság a Kolonits és a Sámson családok tagjaival, majd unokáink révén még jelenleg is újabb vonalak csatlakoznak a már feldolgozott anyaghoz. Érdekes feladat volt ez a sok éven át húzódó gyűjtőmunka, és még most is tart. A jelenlegi feldolgozási szakaszban még nem állt módomban megbízhatóan és megnyugtató módon bedolgozni a sok rendelkezésemre álló adatot. Nem befejezett munka ez az anyag tehát, hanem egy munkapéldány, szinte vitaanyag.

 

Az anyaggyűjtésben családi hagyományok, iratok, feljegyzések, levelezés volt segítségemre. A szóbeli hagyományok sokszor rendkívül ellentmondásos eredményre vezettek, sokszor igen kétes történeti értéket adnak a leírtaknak. Sietek is megjegyezni, hogy senkit sem akartam megbántani, törekedtem is a hűségre, de készen állok minden hiba kijavítására is. Ezt a gyűjteményt is sokak segítsége hozta össze, csak kollektív segítség teheti hitelesebbé, használhatóbbá, teljesebbé. Előre is köszönjük a támogatást...

 

A munkát folytatom, és minden segítséget, észrevételt köszönettel fogadok.

 

------------------------------------- 15.03.15.

Folyamatban van a család adatainak részletesebb feldolgozása is, ez azonban jelenleg még csak munkafázisban létezik és nem publikus. Kívánságra hozzáférhetővé teszem az érdeklődőknek. Ilyen irányú kéréssel E-mail-ben keressenek meg engem a riethj001@t-online.hu címen.

  <<<  Tartalomjegyzékhez