Rieth József: Világom

Betürendes gyorskereső - anyagvilágom fogalmai

 

A, Á - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

ag-, am-, antir-, ar-, atomm- (-sora)      

51 Eridani b (51 Eri b) - Újszülött-Jupiter fényképe -

67P üstökös - Oxigén a Csurin - 67P/ Csurjumov - Geraszimenko üstökös - Egy üstökös illata, Rosetta - 67P/ Csurjumov - Geraszímenko üstökös - Philae ébredése - 67P/ Csurjumov - Geraszimenko üstökös - Rosetta: újabb meglepetés az üstökösnél -

A részecskevilág kaméleonjai - Neutrínók:

AB Doradus - Különös exobolygó -

Abell 1689 - Hubble-űrtávcső - Abell 3827 galaxishalmaz - Ismeretlen erők-sötét anyag - Abell 3827-galaxishalmaz - Sötét anyag ismeretlen ereje? - Abell töltések - Standard Modell -

Abelian töltés - Kvark-gluon plazma -

Abell-galaxishalmaz - Galaxishalmazok

Abszolút fényesség - Wikipedia asztrofizikai lapok - Abszolút idő - Abszolút tér - Éterelmélet -

Abszolútban hit - Teilhard -

Abszorpció - Abszorpció - Hiányzó víz exobolygón - Abs... - Hősugárzás - Abs... - Planetáris köd - Abszorpciós vonalak - Nap szerkezete -

Absztrakt matematikai struktúra - Struktúra -

AC+79 3888 jelű törpecsillag - Távoli jövőnk -

Acél - Vas -

Acetilén - Gázbolygók, óriásbolygók -

Adatok - Nap -

Additív mennyiség - Fizikai mennyiség -

Adenozin-trifoszfát - Meteoritok hozták a foszfort -

Adiabatikus tágulás - Termodinamika második főtétele -

Adrostea - Jupiter -

Aerolit - Kőmeteoritok -

Affin vetületek - Möbius-szalag -

Afrika - Kontinensek -

Afrikai lemez - Földfelszín -

A-, ag-, am-, antir-, ar-, atomm-, B (-sora)      

AGN (Aktív galaxismag) - Kvazár -

Akondrit - Kondritok -

Akkréciós korong - Akk... - Árulkodó perdület - Akk... - Átmeneti szupernóva - Akk... - Csillagfaló fekete lyuk - Akk... - Egy különleges páros (Gaia14aae) - Akk... - Fekete lyuk - Akkréciós korong - Fekete lyuk éhkoppon - Akk... - Galaxisok osztályozása - Akk... - Herbig-Haro objektum - Akk... - Megoldódott a G2 rejtélye? - Akk... - Nóva - Akk... - Nóva a Nyilasban - Akk... - Óriáscsillagok képződése - Akk... - Összeolvadó fekete lyukak - Akk... - Protoplanetáris korong - Akk... - Szupermasszív fekete lyuk - Akk... - Törpenóva rejtélye - Akk... anyaga - Ionok a jetben -

Aktív fekete lyuk - Fekete lyuk gömbhalmazban - Aktív galaxis - Kvazár -

Aktív galaxismag - Árulkodó perdület - Akt...(AGN) - Kvazár - Akt... - Szupermasszív fekete lyuk - Akt...forgástengelye - Fényévmilliárdokon átívelő összhang -

Aktivitás - Ébredő fekete lyuk - Aktivitás - Radioaktivitás -

Alagúteffektus - Ala.e. - Alfa sugárzás - Alagúteffektus - Görbe Alex gondolatai - Ala.e. - Fúzió - Ala.e. - Proton-proton ciklus -

Alapkölcsönhatás - Egyesítő elméletek -

Alapmennyiségek - Fizikai mennyiség -

Alapvető erő - Erő -

Alapvető kölcsönhatások - Ala.k...  - Inflaton -

Alfa-bomlás - Legfontosabb radioaktív atommagok - Alf.b... - Radioaktivitás -

Alfa Centauri C - Vörös törpe -

Alfa-pont - Anyagvilág kezdete

Alfa-régió - Vénusz -

Alfa-részecske - Csillag élet, napméretű csillagok - Alf.r... - Neutronsugárzás -

Alfa sugárzás - Alf.s... - Sugárzás -

Alhéj - Elektronszerkezet -

ALICE-kísérlet - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél -

Alifás szerkezet - Szerves molekulák a Világegyetemben -

Alkalmazás - Ultraviola sugárzás -

Alkohol - Szerves molekulák az űrben - Alkoholgőz üstökösből

Állapot - Kvantummechanikai állapot -

Állapotfüggvény - Fizika, kvantumelmélet - Áll... - Kvantummechanikai állapot -

Állatövi fény - Törmelékfelhők -

Alsó köpeny - Földköpeny - Als.k... - Hold geológiája -

Általános relativtáselmélet - Ált.r... - Alapvető kölcsönhatások - Ált.r... - Egyesítő elméletek - Ált.r... - Fekete lyuk - Ált.r... - Fizika ellentmondásai - Ált.r... - Föld méretű gyémántcsillag - Ált.r... - Gravitációs hullám-trófea - Ált.r... - Gravitációs hullámok - késik az észlelés - Ált.r... - Idődilatáció - Ált.r... - Mi jöhet Einstein után? - Ált.r... - Sötét energia keresése -

Általános tömegvonzás - Einstein után - Általános tömegvonzás - Földkeletkezés - Általános tulajdonságok - Tórium -

A-, ag-, am-, antir-, ar-, atomm-, B (-sora)      

AM Canum Venaticorum (AM CVn) típusú változó - Egy különleges páros (Gaia14aae) -

Amalthea - Jupiter -

Aminosav - Élet építőkövei-üstökösökkel - Aminosav - Szerves molekulák az űrben - Aminosav - Vegyület -

Ammónia - Ceres fényes foltjai - Ammónia - Egy üstökös illata, Rosetta - Ammónia - Élet építőkövei-üstökösökkel - Amm... - Gázbolygók, óriásbolygók -

Ammóniajég - Gázbolygók, óriásbolygók -

Ammóniakristály - Gázbolygók, óriásbolygók -

Ammónium-hidrogénszulfid - Gázbolygók, óriásbolygók -

Amorf alak - Halmazállapot -

Ampère-törvény - Mágneses mező - Amp.t... - Maxwell-egyenletek -

Amperóra - Elektromos töltés -

Amperszekundum - Elektromos töltés -

Amplitúdó - Fény

Ananke csoport - Jupiter -

Andromeda - Galaxisok gázkiáramlásának felgyorsítása - And... - Ha kozmikus óriás galaktikus törpével ütközik - And... - Gyorsabban forog a Tejút - veszély?! -

Androméda galaxis ütközése - Távoli jövőnk -

Anguláris mozgási momentum - Perdület -

Anizotrópia  - Inflaton -

Annihiláció - Ann... - Anyagelőtti időszak -Annihiláció - Einstein után - Annihiláció - Inflaton -  Ann... - Könnyű elemek szintézise - Ann... - Pozitron - Ann... - Sötét anyag (égi nyomok) -

Anód - Ionizáció -

Antarktisz - Kontinensek - Ant... - Madárdal a Világűrből - Ant... - Óceánok -

Antarktiszi lemez - Földfelszín -

Antenna-galaxispár - Szuper gömbhalmaz születik -

Antianyag - Annihiláció - Antia... - Bariogenezis - Antia... - Barion - Antia... - Hiányzó antianyag - Antianyag - Megoldódó rejtély

Antibarion - Barion -

Antientrópia - Entrópia -

Antigravitációs állapot - Anyagelőtti időszak - Antigravitációs hatások - Sötét energia keresése -

Antikvark - Mezon -

Antineutrínó - R-folyamat - Antin... - Radioaktivitás - Antin... - Neutronsugárzás - Antin...  - W- és Z-bozon -

A-, ag-, am-, antir-, ar-, atomm-, B (-sora)      

Antirészecske - Antir... - Kvark - Antir... - Mezon - Antir... - Részecskefizika - Antir... - Standard Modell -

Antiszimmetrikus kvantumállapot - Pauli-elv -

Antropikus érv - Tudomány és Isten -

Antropomorfizmus - Természettörvény

Anyaelem - Radioaktivitás -

Anyag - Any... - Hiányzó antianyag -

Anyag-antianyag aszimmetria - Antianyag - Megoldódó rejtély -

Anyagbefogási korong - Protocsillag -

Anyag időszak

Anyag-időszak - Ősrobbanás

Anyag-kötött - Planetáris köd -

Anyagáramlás - Nap szerkezete -

Anyagcsomó - Hold -

Anyagdominálás korszaka - Ősrobbanás - Any.d.k... - Ősrobbanás grafikusan -

Anyagelnyelés ütemének határa - Legkisebb szupermassziv fekete lyuk -

Anyagelőtti időszak

Anyagáramlás - Hőmozgás - Any.á... - Konvekció -

Anyagbefogási korong - Akkréciós korong -

Anyagcsomó  - Ősgalaxis - Any.c... - Protoplanetáris korong -

Anyagcsóva - Csillagfaló fekete lyuk -

Anyageloszlás-térkép - Laniakea: kozmikus otthonunk táguló horizontja -

Anyagfelhő  - Globula - Anyagfelhő - Vetkőző hiperóriás -

Anyaghierarchia - Anyag

Anyagi részecskék - Standard Modell -

Anyagjet - Kicsi, de erőteljes mikrokvazár -

Anyagkorong - Mimas jégkérge alatt -

Anyagmentes gyűrű (hézag) - Exobolygó születik? -

Anyagszerkezet - Anyag

Anyag sűrűség - Einstein után -

Anyagtömegek - Fermi-buborékok 2 millió éve -

Anyagvesztés - Vetkőző hiperóriás -

Anyagvilág, kezdet -

Anyagvizsgálat - Neutron -

Apály - Hold -

Apatit - Meteoritok hozták a foszfort -

Aphrodite Terra - Vénusz -

Apoláros jellegű vegyület - Van der Waals erők -

Apoláros kötés - Kémiai kötés -

Apostoli hitvallás - Hiszekegy - Apostoli hitvallás szövege - Hiszekegy -

Apostolok Cselekedetei - Szentírási idézetek -

A-, ag-, am-, antir-, ar-, atomm-, B (-sora)       

Arachnoid - Vénusz -

Áram - Fizikai mennyiség -

Áramkvark-tömeg - Kvark -

Áramlás  - Földmag -

Árapály - Hold - Árapály-erő - Hontalan szupernóvák - Árapály-erő - Phobos-Mars árapály -

Archaikum - Meteoritok hozták a foszfort -

Ariel-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

Árkok - Phobos-Mars árapály -

Árnyékolt Coulomb-potenciál - Erős kölcsönhatás -

Aromás szénhidrogének - Élet építőkövei-üstökösökkel -

Aromás szerkezet - Szerves molekulák a Világegyetemben -

Árulkodó perdület

Ásatás - Teilhard -

Asszimetria - Bariogenezis

Ásványi anyagok

Ásványok - Vízfolyás a Marson -

Aszimptotikus óriás-ág - Hertzsprung–Russell diagram - Aszimptotikus szabadság - Erős kölcsönhatás - Aszimptótikus szabadság - Kvark -

Asztenoszféra - Föld szerkezete - Asz.s... - Földköpeny - Asz.s... - Litoszféra -

Aszteroida - Vasmeteorit - Aszteroida-öv - Naprendszer - Aszteroidák pusztulása - Égi Segner-kerék -

Asztrofizika - Asztrofiz...: Wikipedia asztrofizikai lapok -

Asztrofizika - kategória lapjai

Asztrofizikával kapcsolatos lapok, Wikipedia

Asztrometriai kettőscsillag - Kettőscsillag -

Áthatolás - Neutron -

Átkötődés - Flerek veszélyei -

Atlanti-hátság  - Egyed Föld tágulási elmélete - Atlanti-óceán - Óceánok -

ATLAS detektor - Nagy Hadron Ütköztető - ATLAS-kísérlet - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél -

Átmeneti korong - Protoplanetáris korong - Átmeneti réteg - Földköpeny - Átmeneti szupernóva - Átmeneti tartomány - Nap szerkezete -

Atmoszféra - Barna törpe - Atm.f. - Hold - Atm.f. - Jupiter - Atm.f. - Mars - Atm.f. - Merkúr - Atm.f. - Nap szerkezete - Atm.f. - Neptunusz - Atm.f. - Uránusz - Atm.f. - Vénusz -

Atom - Atom - Alapvető kölcsönhatások - Atom - Elemek - Atom - Mechanika - Atom átmérője - Atom jele - Atomtáblázat -

Atomerőmű - Neutron -

Atomi tulajdonságok - Berillium; - Ato.t. - Hélium; - Ato.t. - Hélium1; - Ato.t. - Hidrogén; - Ato.t. - Hidrogén1; - Ato.t. - Kobalt; - Ato.t. - Lítium; - Ato.t. - Neon; - Ato.t. - Nikkel; - Ato.t. - Ólom; - Ato.t. - Oxigén; - Ato.t. - Szén; - Ato.t. - Szilícium; - Ato.t. - Tórium; - Ato.t. - Urán; - Ato.t. - Vas -

Atominterferométer - Sötét energia - kaméleonvadászat -

A-, ag-, am-, antir-, ar-, atomm-, B (-sora)        

Atommag - Ato.m. - Alfa sugárzás - Ato.m. - Atom - Ato.m. - Elektronszerkezet - Ato.m. - Kvark - Ato.m. - Mössbauer-effektus - Ato.m. - Neutronsugárzás - Ato.m. - Ősrobbanás, leírás - Ato.m. - Proton-neutron rendszer - Ato.m. - Radioaktivitás - Ato.m. - Rutherford kisérlet - Ato.m. - Yukawa potenciálhegye - Ato.m. átmérője - Atom

Atommagok bomlása - Alfa sugárzás - Atomm. bomlása - Legfontosabb radioaktív atommagok - Atomm. csoportosítása - Atommag - Atomm. tulajdonságai - Atommag

Atomos felhők  - Csillagközi anyag fizikája - Atomos kötés - Fotoelektromos hatás -

Atompálya - Elektronszerkezet -

Atomrács - Kristályrácsok -

Atomtáblázat

Atomtitok - Bohr -

Atomtömeg - Atomtömeg - Atomtáblázat -

ATP (adenozin-trifoszfát) - Meteoritok hozták a foszfort -

Átrendeződés - Molekulák ultragyors viselkedése -

Atya -  Istenfogalom -

Áttekintés - Ősrobbanás

Auger-effektus - Pozitív béta-bomlás -

Auróra - Jupiter - Aurórajelenség - Flerek veszélyei -

Ausztrália (és Óceánia) - Kontinensek -

Ausztráliai lemez - Földfelszín -

Autoprotolízis - Ionizáció -

Axiális szimmetria - Kvantum-színdinamika -

Axion - Barion - Axion - Ismeretlen eredetű röntgensugárzás - Axion - Sötét anyag (földi kísérletek) - Axion (töltés és spin nélküli) - Sötét anyag -

Azimutális kvantumszám - Kvantumszám -

Ázsia - Kontinensek -

ag-, am-, antir-, ar-, atomm- (-sora)      

-----------------------------------------------------------------

B - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                    <<<

-----------------------------------------------------------------

ben-, bol- (-sora)        

B12 vitamin - Kobalt -

B-kvark - Bottom kvark - B-módus - Gravitációs hullámok nyomai - B-szint - Földköpeny - B-vektor - Szinkrotron -

Báj megmaradása - Megmaradási tétel

Bájos kvark = Charm kvark -

Baktérium - Meteoritok hozták a foszfort -

Baktériumölő - Ultraviola sugárzás -

Balkezes elektron - Standard Modell - Balkezes mágneses tér - Antianyag - Megoldódó rejtély - Balkezes pozitron - Standard Modell - Balkezes részecskék - Kvantum-színdinamika -

Ballisztikus modell - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata - Ballisztikus terjedési mód  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Bariogenezis - Bariogenezis - Barion - Bariogenezis - Ősrobbanás

Barion ----- Barionanyag - Barion - Barionállapot - Barion - Barion - Down kvark - Barion - Fermion - Barion - Hadron - Barion - Izospin - Barion - Kvark - Barion - Nukleon - Barion-asszimetria feltételei - Bariogenezis - Barion-mezon kötött állapot - Barion -

Barionos anyag - Ősrobbanás - Barionos sötét anyag - Sötét anyag -

Barionszám - Hadron - Barionszám - Kvantum-színdinamika - Barionszám - Kvark - Barionszám - Részecskefizika - Barionszám-megmaradás - Kvark - Barionszám megmaradásának törvénye - Megmaradási tétel - Barionmultiplett - Barion - Bariontöltés - Kvark -

Barna csillag - Óriásbolygó -

Barna törpe ----- Barna törpe - Jeges barna törpe a szomszédban - Barna törpe - Nukleoszintézis - Barna törpe - Óriásbolygó - Barna törpe - Protocsillag - Barna törpe - Protoplanetáris korong - Barna törpe - Sötét anyag - Barna törpe - Vörös törpe -

Barnard-csillag - Vörös törpe -

Barionikus anyag sűrűsége - Einstein után -

Bázisok - Vegyület -

BBN - Könnyű elemek szintézise - BBN - Nukleoszintézis -

Beauty kvark = Bottom kvark -

Becsapódás - Távoli jövőnk - Becsapódás - Phobos-Mars árapály - Becsapódási kráterek - Hold - Becsapódási kráter - Iker becsapódási kráterek -

Befagyott mágneses mező - Mágneses feljegyzések a Naprendszer születéséről -

Befelé sodródás - Gázóriások - parkolópályán -

Befogás - Radioaktivitás -

Bekebelezés - Haló -

Belle-kisérlet - Tetrakvark -

Belső bolygó - Kőzetbolygók -

Belső feszültségek - Kisbolygó széthullása -

Belső impulzusmomentum - Spin -

Belső kvantumszám - Kvantumszám -

Belső mag - Föld szerkezete - Belső mag - Földkeletkezés - Belső mag  - Földmag - Belső mag - Hold geológiája -

Belső naprendszer - Kőzetbolygók -

Belső szerkezet  - Föld - Belső szerkezet - Jupiter -

B-, ben-, bol-, C- (-sora)        

Bentley-paradoxon - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Benzén - Szerves molekulák az űrben -

Bepillantottak egy nóva szívébe

Bereniké Haja csillagkép - Bolygócsírák -

Bergson-idő -

Berillium ----- Berillium - Neutronsugárzás - Berillium - Szén -

Beta Pictoris óriásbolygója ----- Béta Pictoris b óriásbolygó - Béta Pictoris üstökösei - Béta Pictoris üstökösei

Béta-régió - Vénusz -

Bétabomlás ----- Bétabomlás - Alapvető kölcsönhatások - Bétabomlás - Elektronbefogás - Bétabomlás - Gyenge kölcsönhatás - Bétabomlás - Legfontosabb radioaktív atommagok - Bétabomlás - Radioaktivitás - Bétabomlás - R-folyamat - Bétabomlás - S-folyamat - Bétabomlás - Sugárzás -

Bétarészecske  - W- és Z-bozon -

Barna törpe  - Ősgalaxis -

Bethe-Weizsäcker-ciklus - CNO-ciklus - Bethe-Weizsäcker-ciklus - Nukleoszintézis -

BEVELAC gyorsító - Nehézion-ütköztető -

Bhabha-szórás - Thomson-szórás -

Biblia-Bizottság levele 1948-ban - Fejlődésképünk -

Big Bang - Kozmológia - Big Bang (Nagy Bumm) elmélete - Sötét energia keresése -

Biliárdbolygók (kisbolygók) -

Bináris - Újjászülető csillagok - Bináris csillag - Megoldódott a G2 rejtélye? - Bináris fekete lyuk - Kettős fekete lyuk - Bináris kettősök - Kettőscsillag - Bináris rendszer - Bepillantottak egy nóva szívébe - Bináris rendszer - Csillagtánc - Bináris rendszer - Furcsa párok - Bináris rendszer - Sebes csillag -

Bioszenzorok - Fény kettős természete felvételen -

Bioszervetlen kémia - Ásványi anyagok -

Bioszintézis - Vas -

Bizonyítékok - Ősrobbanás

Bjorken-becslés - Nehézion-ütköztető -

Blasko-effektus  - Cefeida-típusú változó -

Blazár - Galaxisok osztályozása - Blazár - Kvazár -

Bohr ----- Bohr - Tudósokról röviden - Bohr-elmélet - Fizika, kvantumelmélet - Bohr-modell - Bohr -

Bok-globula ----- Bok-globula - Korai Világegyetem - sok vízzel -

B-, ben-, bol-, C- (-sora)        

Bolida - Meteorit -

Boltzmann-állandó - Energia-mértékegység - Boltzmann-állandó - Hőmérséklet

Bolygócsírák

Bolygócsíra  - Földmag - Bolygócsíra - Protoplanetáris korong - Bolygócsíra - Születő exobolygó -

Bolygójelölt - Születő exobolygó -

Bolygók ----- Bolygók - Bolgópályák - Bolygók - Exobolygó légkörök világa - Bolygók - Naprendszer - Bolygók - Ősi bolygórendszer - Bolygók - Protoplanetáris korong - Bolygók anyaga - Száraz exobolygó -

Bolygók első generációja  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer - Bolygók keletkezése - Mélyhűtött Repülő Csészealj - Bolygó légkör elemzés - Exobolygó vízgőzzel - Bolygómag  - Föld mágneses mezeje - Bolygók második generációja  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer - Bolygók perihéliumának vándorlása - Általános relativitáselmélet - Bolygó születés - Földhöz hasonló bolygók többsége még meg sem született - Bolygók születése ---- Bolygó-üstökös közelítés - Üstökös a Marsnál -

Bolygókeletkezés - Földkeletkezés - Bolygókeletkezés - Porból lett - porrá lesz exobolygó - Bolygókeletkezési modell - Exobolygó légkörök világa - Bolygókeletkezési modell - Száraz exobolygó -

Bolygóközi por - Naprendszer -

Bolygómag - Születő exobolygó -

Bolygórendszer - Különös exobolygó - Bolygórendszer - Naprendszer - Bolygórendszer - Nem elég a lakható zónában lenni - Bolygórendszer fejlődése - Születő bolygórendszer - Bolygórendszer kialakulása - Spirálkar protoplanetáris korongban - Bolygórendszer kialakulóban - Beta Pictoris óriásbolygója -

Bombázás - Neutronsugárzás -

Bomlás - Első gluonlabda - Bomlás - Neutrínó - Bomlás - Radioaktivitás - Bomlás - Tau-lepton - Bomlási sor - Radioaktivitás -

Bomlási energia - Negatív béta-bomlás - Bomlási sor - Radioaktív bomlási sor -

Bomlástermékek - Rosetta: újabb meglepetés az üstökösnél -

Boomerang-kísérlet - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás -

Bottom-szám megmaradása - Megmaradási tétel

Bose-Einstein-statisztika - Hidrogén - Bose-Einstein statisztika - Bozon - Bose–Einstein-statisztika - Spin -

Bottomonium - Tetrakvark -

Bottom kvark

Boyle-Mariotte törvény - Ideális gáz -

Bozon ----- Bozon - Fermion - Bozon - Kvark - Bozon - Mezon - Bozoncsere - Alapvető kölcsönhatások - Bozonikus húrelmélet - Húrelmélet

Brán - Szuperhúr -

Bránvilág elmélet - Húrelmélet

Breit–Wigner eloszlás ----- Breit-Wigner eloszlás - Hadron -

Brookhaven - Kvark-gluon plazma -

Brown-mozgás ----- Brown-mozgás - Hőmozgás -

Buborék  - Csillagközi anyag fizikája- Buborék - Szuperhúr - Buborék - Laniakea: kozmikus otthonunk táguló horizontja -

Bulge - Tejútrendszer legöregebb csillagai -

Burok - Elektronszerkezet -

ben-, bol- (-sora)        

-----------------------------------------------------------------

C,Cs - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  X, Y, Z,Zs                                                     <<<

-----------------------------------------------------------------

cir-, csa-, csillagköd (-sora)     

c állandó - Speciális relativitáselmélet

c Eridani - Újszülött-Jupiter fényképe -

C/2013 A1-üstökös - Üstökös a Marsnál -

C-kvark = Charm kvark -

Cabibbo-szög - Izospin -

Cabibbo–Kobajasi–Maszkava-mátrix - Izospin -

Carina-kar - Tejútrendszer -

Carme csoport - Jupiter -

Carnot tétel - Termodinamika második főtétele -

Carnot-körfolyamat - Termodinamika második főtétele -

Cauchy-eloszlás - Breit–Wigner eloszlás -

CDM elmélet - Törpegalaxis -

Cefeida - Hubble-törvény -

Cefeida-típusú változó

Centrifugális erő ----- Centrifugális erő - Nehézségi erő -

Centripetális erő - Gyorsulás -

Cél - Teilhard -

CELSIUS gyorsító - Nehézion-ütköztető -

Celsius-skála - Hőmérséklet

Ceres - Bolygók - Ceres - Kőzetbolygók - Ceres - Naprendszer - Ceres fényes foltjai

CERN - Kvark-gluon plazma - CERN - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél -

Chandrasekhar-határ - Egy különleges páros (Gaia14aae) - Chandrasekhar-határ - Gravitációs állandó valóban állandó - Chandrasekhar-határ  - Mi van a fekete lyukak belsejében? - Chandrasekhar-határ - Planetáris köd - Chandrasekhar-határ - Progenitor csillag - Chandrasekhar-határ - R-folyamat - Chandrasekhar-határ - Sötét energia - Chandrasekhar-határ - Szupernóva - Chandrasekhar-határ - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Chariklo kisbolygó - Gyűrűs kisbolygó -

Charm kvark ----- Charm kvark - Standard Modell -

Christoffel-szimbólum - Általános relativitáselmélet

Cianid - Szerves molekulák az űrben -

Ciklikus világmodell - Alfa-pont - Anyagvilág kezdete -

Ciklotronsugárzás - Ciripelő elektronok és a neutrínótömeg -

Cink - Ásványi anyagok -

C- cir-, csa-, csillagköd, D, (-sora)     

Ciripelő elektronok és a neutrínótömeg

Cirkonminta - Régebbi a földi élet -

Cirkuláció - Légkör -

Cirkulárisan polarizált - Így születik egy fekete lyuk -

Civilizáció - Görbe Alex gondolatai - Civilizáció - Ősi bolygórendszer -

CKM-mátrix - Izospin -

Clausius-féle megfogalmazás - Termodinamika -

CMB (Kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás) - Csillagok születése később - CMB (Kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás) - Gravitációs hullámok nyomai - CMB (Kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás) - Nagyobb neutrínótömeg lehet a megoldás? - CMB polarizációja - Sötétség korszaka - CMS detektor - Nagy Hadron Ütköztető - CMS-kísérlet - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél -

CNO-ciklus ----- CNO-ciklus - Hertzsprung–Russell diagram - CNO-ciklus - Nap energiatermelése - CNO-ciklus - Nap szerkezete - CNO-ciklus - Neutrínódetektorok - CNO-ciklus - Nukleoszintézis - CNO ciklus - Oxigén - CNO-ciklus - Szuperóriások - CNO-ciklus - Wikipedia asztrofizikai lapok -

COBE űrszonda - Fotongáz -

Cold Dark Matter (CDM) - Törpegalaxis -

Coma Berenices csillagkép - Bolygócsírák -

Compton-szórás - Gamma-sugárzás - Compton-szórás - Neutrínódetektorok - Compton-szórás - Thomson-szórás -

Coriolis-erő - Centrifugális erő - Coriolis-erő - Konvekció -

Coronae - Vénusz -

Cosmic Background Explorer űrszonda - Fotongáz -

Cosmic Microwave Background: CMB - Nagyobb neutrínótömeg lehet a megoldás? -

Coulomb - Elektromos töltés - Coulomb-erő - Atommag - Coulomb-erő - Coulomb-gát

Coulomb-gát ----- Coulomb-gát - Alagúthatás - Coulomb-gát - Alfa sugárzás - Coulomb-gát - Erős kölcsönhatás - Coulomb-gát - Proton-proton ciklus -

Coulomb-szórás - Thomson-szórás -

Coulomb-taszítás - Magerő - Coulomb-potenciál - Magfúzió -

Coulomb-törvény - Elektrosztatika

CP-probléma - Kvark -

CP-sértés - Hiányzó antianyag - CP-sértés - Izospin -

CP-szimmetria - Megmaradási tétel

CPT-szimmetria - Megmaradási tétel - CPT-szimmetria elmélete - Bariogenezis

Cukor - Alkoholgőz üstökösből -

Curiosity a Sharpnal ----- Curiosity-robot - Folyékony (sós)víz a Marson? -

C- cir-, csa-, csillagköd, D, (-sora)     

Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer

Csáp-galaxispár - Szuper gömbhalmaz születik -

Csatolási állandó - Erős kölcsönhatás - Csatolási állandók problémája - Standard Modell -

CsE (Csillagászati egység) - Földkeletkezés -

Csendes-óceán - Óceánok - Csendes-óceáni lemez - Földfelszín -

Cseppfolyós víz - Marsi légkör - napszél - Cseppfolyós víz - Vízfolyás a Marson -

Cseppfolyósítás - Halmazállapot -

Cseppmodell - Erős kölcsönhatás - Cseppmodell - Proton-neutron rendszer -

Cserenkov-sugárzás - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Cserenkov-sugárzás - Sugárzás -

Csillag ----- Csillag - Wikipedia asztrofizikai lapok - Csillag: Csillag élet, napméretű csillagok - Csillag: Elemek - Csillag: Globula - Csillag - Hipersebességű menekülés - Csillag: Magfúzió - Csillag csoport - Nyílthalmaz - Csillag élet - Csillag körüli bolygórendszerek - Nem elég a lakható zónában lenni - Csillag körüli por - Törmelékfelhők - Csillag sebessége - Sötét anyag a Tejútrendszerben - Csillag sebességrekord - Új galaktikus sebességrekord - Csillag széttépése és elnyelése - Fekete lyuk éhkoppon - Csillag születése - Bolygók születése -

Csillagászati egység (CsE) - Földkeletkezés - Csillagászati színképelemzés - Wikipedia asztrofizikai lapok - Csillagászati színképosztályozás - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Csillagbölcső - Csillagontó galaxisok - Csillagcsoportosulások - Szuper gömbhalmaz születik - Csillagfaló fekete lyuk - Csillagfejlődés - Nukleoszintézis - Csillagfejlődés - Wikipedia asztrofizikai lapok - Csillagfogyatkozás - Furcsa párok - Csillagfoltok  - Forró Jupiterek születése - Csillaggyár - Csillaghalmaz - Kiszámolták, mikor keletkezett a Nap - Csillaghármas - Újjászülető csillagok - Csillagkatalógus - Wikipedia asztrofizikai lapok - Csillagkeletkezés ----- Csillagkeletkezés - Bok-globulák - Csillag keletkezés - Csillagképződés megállj parancsa - Csillagkeletkezés  - Csillagközi anyag fizikája - Csillagkeletkezés - Furcsa párok - Csillagkeletkezés - Csillagkeletkezés - Herbig-Haro objektum - Hubble-űrtávcső - Csillag keletkezése - ŐsrobbanásCsillagkeletkezés - Wikipedia asztrofizikai lapok - Csillagkeletkezési ráta - Csillagkeletkezés - Csillagképző felhő - Csillagontó galaxisok - Csillagképző tartomány - Csillagontó galaxis és korai Világegyetem - Csillagképződés - Földhöz hasonló bolygók többsége még meg sem született - Csillagképződés - Galaxishalmazok korai előfutárai - Csillagképződés - Ha kozmikus óriás galaktikus törpével ütközik - Csillagképződés - Óriásgalaxisok halála - Csillagképződés - Ősi hidrogénfelhők feltérképezése - Csillagképződés - Ősi kis galaxisok - Csillagképződés - Szuper gömbhalmaz születik - Csillagképződés - Szupermasszív fekete lyuk egy törpegalaxisban - Csillagképződés - Távolságrekorder galaxis - Csillagképződés csökkenő üteme - Galaxis sorvadás - Csillagképződés korszaka - Ősrobbanás - Csillagképződés megállj parancsa

C- cir-, csa-, csillagköd, D, (-sora)     

Csillagköd (nebula) ----- Csillagköd - Csillagközi anyag - Csillagközi anyag ----- Csillagközi anyag - Egy száguldó csillag sokkhatása - Csillagközi anyag - Tejútrendszer - Csillagközi anyag fizikája - Csillagközi civilizációk - Gömbhalmazokban csillagközi civilizációk? - Csillagközi diffúz sávok (DIB) - Tejútrendszer - diffúz sávok - Csillagközi gázfelhő - Nyílthalmaz - Csillagközi köd - Sötét anyag - Csillagközi kommunikáció - Gömbhalmazokban csillagközi civilizációk? - Csillagközi utazás - Gömbhalmazokban csillagközi civilizációk? - Csillagméretű fekete lyukak - Fekete lyuk rejtélye - Csillagmonstrum - Első generációs csillagmonstrum - Csillagok aberrációja - Éterelmélet - Csillagok születése később - Csillagokat imitáló gammakitörés - Csillagontó galaxis és korai Világegyetem 1. - Csillagontó galaxisok 2. - Csillagontó törpegalaxis - Szupermasszív fekete lyuk egy törpegalaxisban - Csillagpár - Furcsa párok - Csillagpopulációk - Wikipedia asztrofizikai lapok - Csillagrendszerek - Hertzsprung–Russell diagram - Csillagrobbanás - Nóva-(Sternexplosionen) - Csillagrobbanás - Távoli jövőnk - Csillagspektrum - Tejútrendszer - diffúz sávok - Csillagsűrűség - Gömbhalmaz - Csillagsűrűség - Óriásgalaxisok halála - Csillagsebesség - Száguldó csillag - Csillagszél  - Csillagközi anyag fizikája - Csillagszél - Csillagontó galaxis és korai Világegyetem - Csillagszél - Egy száguldó csillag sokkhatása - Csillagszél - Fermi-buborékok 2 millió éve - Csillagszél - Planetáris köd - Csillagszél - Többgenerációs gömbhalmazok - Csillagszerű rádióforrás - Kvazár - Csillagszületés - Óriáscsillagok képződése - Csillagszületés - Többgenerációs gömbhalmazok - Csillagtánc - Csillagtermelékenység - Kiszámolták, mikor keletkezett a Nap - Csillagtömegű fekete lyuk - Új adatok fekete lyukról - Csillagváros - Kiszámolták, mikor keletkezett a Nap - Csillagváros - Nagy medve galaxisainak fotója -

Csomók  - Csillagközi anyag fizikája-

Csomósík - Elektronszerkezet -

Csomósodás - Csillag - Csomósodás - Sötét anyag (égi nyomok) -

Csoport - Periódusos rendszer -

Csóva - Alkoholgőz üstökösből - Csóva - Égi Segner-kerék - Csóva - Marsi légkör - napszél -

Csupasz szingularitás - Szingularitás

Csuri üstökös - Oxigén a Csurin -

Csurjumov-Geraszimenko-üstökös - Alkoholgőz üstökösből - Csurj.G.üs... - Egy üstökös illata, Rosetta - Csurj.G.üs... - Oxigén a Csurin - Csurj.G.üs... - Philae az üstökösön - Csurj.G.üs... - Philae ébredése - Csurj.G.üs... - Rosetta: újabb meglepetés az üstökösnél -

Csúzlihatás - Hontalan szupernóvák -

Curie - Tudósokról röviden -

Cygnus X-1 - Új adatok fekete lyukról - Cygnus csillagkép - Évszázados csillagászati rejtély - Cygnus csillagkép - Földfivér (Kepler exobolygója) - Cygnus-kar - Tejútrendszer -

cir-, csa-, csillagköd (-sora)     

-----------------------------------------------------------------

D - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                    <<<

-----------------------------------------------------------------

di- (-sora)       

D-kvark - Barion - D-kvark = Down kvark - D-réteg - Földköpeny -

Dagály - Hold -

Dalitz-bomlás - Pion -

Darwini fázis - Fejlődésképünk -

Datív kötés - Kémiai kötés -

Deformáló erő - Szilárd halmazállapot -

Degenerációs nyomás - Pauli-elv -

Degenerált anyag  ----- Degenerált - Izospin - Degenerált anyag - Fehér törpe csillag - Degenerált anyag - Fermion - Degenerált anyag - Wikipedia asztrofizikai lapok - Degenerált anyagkészlet - Táguló Föld - Degenerált elektronok - Barna törpe -

Deimos hold - Mars - Deimosz - Kőzetbolygók - Deizmus - Tudomány és Isten -

Déli-óceán - Óceánok -

Delta-barion - Barion - Delta-kötés - Kémiai kötés -

Deoxidáló sugár - Ultraviola sugárzás -

Dermedés - Halmazállapot -

DESY - Tetrakvark -

Detektor - Nagy Hadron Ütköztető - Detektor(típusok) - Nehézion-ütköztető - Detektor - Neutrínódetektorok - Detektor - Részecskefizika -

Deutérium - Hidrogén -

Dél-Amerika - Kontinensek - Dél-Amerikai lemez - Földfelszín -

Dél-atlanti anomália - Madárdal a Világűrből -

Delta cephei változók  - Cefeida-típusú változó -

Destruktív szegély - Földfelszín -

Deutérium  - Globula - Deutérium - Hidrogén - Deutérium - Izotóp - Deutérium - Neutrínódetektorok - Deutérium (D) - Neutronsugárzás - Deutérium (égés) - Protocsillag - Deutérium - Proton-proton ciklus -

Deuteron - Izotóp - Deuteron - Proton-neutron rendszer -

D, di-, E, (-sora)        

DIB (Csillagközi diffúz sávok) - Tejútrendszer - diffúz sávok -

Differenciálgeometria ----- Differenciálegyenlet - Differenciálgeometria - Differenciáltopológia - Differenciálgeometria -

Differenciális rotáció - Nap szerkezete -

Diffuse Interstellar Bands: DIB - Tejútrendszer legújabb térképe - Diffúz csillagközi sávok (DIB) - Tejútrendszer - diffúz sávok - Diffúz csillagközi sávok (DIB) - Tejútrendszer legújabb térképe - Diffúz felhő - Csillagközi anyag fizikája - Diffúz gáztömegek - Keveredő elemek -

Diffúz ködök - Csillagköd (nebula) - Diffúz ködök  - Csillagközi anyag - Diffúz ködök  - Csillagközi anyag fizikája-

Digitális Égboltfelmérési Program (SDSS) - Biliárdbolygók (kisbolygók) - Digitális Égboltfelmérési Program (SDSS)  - Ősgalaxis - Digitális Égboltfelmérési Program (SDSS) - SDSS-program -

Dimenziók ----- Dimenziók - Szuperhúr - Dimenziók - Tér

Dinamika  - Csillagközi anyag fizikája - Dinamika alaptörvénye - Newton törvényei -

Dinamóhatás - 3,8 milliárd éves a Merkúr mágneses tere - Dinamóhatás  - Föld mágneses mezeje - Dinamóeffektus - Konvekció -

Dione-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

Dipól-dipól kölcsönhatás - Van der Waals erők -

Dipólus - Mágneses mező - Dipólus anizotrópia - Fotongáz - Dipóluserők - Van der Waals erők - Dipóluskötés - Kémiai kötés - Dipóluskötés - Van der Waals-erők - Dipólusmolekulák - Van der Waals-erők - Dipólusmomentum - Van der Waals-erők -

Dirac-egyenlet - Dirac-egyenlet - Antirészecske - Dirac-egyenlet - Bariogenezis - Dirac-egyenlet - Kvantumelektrodinamika - Dirac-egyenlet levezetése

Dissociáció - Protocsillag -

Disszipatív erő - Erő -

Diszperziós hatás - Van der Waals erők -

Divergens szegély - Földfelszín - Divergens szegély - Litoszféra -

DNS - Élet építőkövei-üstökösökkel - DNS - Meteoritok hozták a foszfort -

Doppler-effektus ----- Doppler-effektus - Ionok a jetben - Doppler-effektus - Körbejáró csillagok galaxisban - Doppler-effektus - Kozmikus illúzió volt két exobolygó - Doppler-effektus - Standard Modell alapjai - Doppler-effektus - Wikipedia asztrofizikai lapok - Doppler-effektus - Vöröseltolódás

Doppler-kiszélesedés - Összeolvadó fekete lyukak -

Down kvark

Drágakövek besugárzása - Neutron -

Draco csillagkép - Egy különleges páros (Gaia14aae) -

Dragonfly Telephoto Array (robottávcső) - Hej, hó! - hét kicsi törpe(galaxis)! -

DUBNA gyorsító - Nehézion-ütköztető -

Dudor - Haló - Dudor - Spirálgalaxis -

di- (-sora)       

-----------------------------------------------------------------

E,É - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                           <<<

-----------------------------------------------------------------

ek-, elektron, elet, em-, er-, et- (-sora)         

E-folyamat  - Nukleoszintézis - E–korona - Nap szerkezete - E-módus - Gravitációs hullámok nyomai -

Ébredő fekete lyuk

Eddington-határ ----- Eddington-határ - Csillag -

Édesviz - Óceánok -

Effektív térelmélet - Kvantumgravitáció - Effektív tömegeloszlás - Hadron -

Effezusi levél - Szentírási idézetek -

Égboltfelmérés - SDSS-program - Égboltfelmérési Program (SDSS) - Biliárdbolygók (kisbolygók) -

Égés - Oxigén -

Égitestek fényessége - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Egész elsősége - Teilhard -

Egész csillaghalmazt dobott ki a galaxisa

Egészleges megközelítés - Fenntartható fejlődés -

Égitestek pályájára gyakorolt hatás - Perturbációszámítás -

Égi óramű: körbejáró csillagok egy közeli galaxisban

Égi Segner-kerék

Égitestek a NET-en

EGS-zs8-1 galaxis - Távolságrekorder galaxis -

Egzotikus barion - Barion - Egz, barion - Hadron - Egz. hadronok - Hadron - Egz. mezon - Első gluonlabda - Egz. mezon - Hadron -

Egy üstökös illata

Egyatomos molekulák - Gáz -

Egyed Föld tágulási elmélete ----- Egyed László modell - Föld szerkezete - Egyed László modell - Táguló Föld -

Egyelektronos atom - Kvantumszám -

Egyenletes eloszlás - Keveredő elemek -

Egyensúly  - Csillagközi anyag fizikája - Egyensúly - Termodinamika -

Egyesítő elméletek ----- Egyesített elmélet  - W- és Z-bozon - Egyesítő elmélet - Alapvető kölcsönhatások - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata - Egyesítési kísérlet  - Inflaton -

Egyesült Államok - Teilhard -

Egyházi megnyilatkozások Istenről - Lexikon

Egyirányú kauzális hatás - Kölcsönhatás -

Egylényegű - Szentháromság

Egyszerű objektumok - Égitestek a NET-en -

Einstein ----- Einstein: Tudósokról röviden - Einstein: Standard Modell alapjai - Einstein elmélete - Gravitációs Faraday-effektus - Einstein után - Einstein-kereszt - Kvazár -

Einsteini ekvivalencia - Einsteini gravitációs elmélet: Mi jöhet Einstein után? - Einstein-gyűrű - Wikipedia asztrofizikai lapok -

E, ek-, elektron, elet, em-, er-, et-, F. (-sora)         

Ekpyrotic modell -

Ekvivalencia ----- Ekvivalenciaképlet - Proton-proton ciklus - Ekvivalencia tétel - Termodinamika - Ekvivalencia-elv - Általános relativitáselmélet - Ekvivalenciaelv - Tömeg - Ekvivalencia tétel - Termodinamika -

El Niño - Óceánok -

Elektrogyenge kölcsönhatás ----- Elektrogyenge elmélet - Alapvető kölcsönhatások - Elektrogyenge bariogenezis - Bariogenezis - Elektrogyenge elmélet  - W- és Z-bozon -  Elektrogyenge korszak  - Kvark időszak - Elektrogyenge korszak - Ősrobbanás Elektrogyenge korszak - Ősrobbanás grafikusan - Elektrogyenge kölcsönhatás - Egyesítő elméletek -

Elektrolízis - Ionizáció -

Elektromágneses mező ----- Elektromágneses spektrum ----- Elektromágneses energia - Energia - Elektromágneses erő - Elektromágnesesség - Elektromágneses erő - Erő - Elektromágneses erőtér - Kvantumelektrodinamika - Elektromágneses hullám - Elektromágneses spektrum - Elektromágneses hullám - Elektromágnesesség - Elektromágneses hullám - Gamma-sugárzás - Elektromágneses hullám - Mágneses mező - Elektromágneses hullám - Maxwell-egyenletek - Elektromágneses hullám - Sugárzás - Elektromágneses spektrum - Elektromágneses sugárzás

Elektromágneses kölcsönhatás - Alapvető kölcsönhatások - Elektromágneses kölcsönhatás - Down kvark -

Elektromágneses sugárzás ----- Elektromágneses sugárzás - Akkréciós korong - Elektromágneses sugárzás - Elektromágnesesség - Elektromágneses sugárzás - Fény - Elektromágneses sugárzás - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás - Elektromágneses sugárzás - Nóva a Nyilasban - Elektromágneses sugárzás - Sugárzás - Elektromágneses sugárzás - Szinkrotronsugárzás - Elektromágneses sugárzás - Ultraviola sugárzás -

Elektromágneses szórás - Thomson-szórás -

Elektromágnesesség ----- Elektromágnesesség - Alapvető kölcsönhatás

Elektromos erőtér - Erőtér - Elektromos mező - Elektrosztatika - Elektromos tér - Mágneses mező - Elektromos tér - Marsi légkör - napszél - Elektromos tér - Maxwell-egyenletek -

Elektromos töltés ----- Elektromos töltés - Ionizáció - Elektromos töltés megmaradásának törvénye - Megmaradási tétel

E, ek-, elektron, elet, em-, er-, et-, F-. (-sora)         

Elektron ----- Elektron - Elektrongáz - Elektron - Fermion - Elektron - Fizika, kvantumelmélet - Elektron - Lepton - Elektron  - W- és Z-bozon - Elektron - Barion - Elektron - Ciripelő elektronok és a neutrínótömeg - Elektron - Csillagok születése később - Elektron - Ionizáció - Elektron - Ionok a jetben - Elektron - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? - Elektron - Legfontosabb radioaktív atommagok - Elektron - Madárdal a Világűrből - Elektron - Mössbauer-effektus - Elektron - Negatív béta-bomlás - Elektron - Neutronsugárzás - Elektron - Proton-proton ciklus - Elektron - R-folyamat - Elektron - Radioaktivitás -

Elektron-antineutrínó - Negatív béta-bomlás -

Elektron degeneráció - Barna törpe - Elektron elnyelés - Fotoelektromos hatás - Elektron leadás/felvétel - Redoxi folyamatok -

Elektron-neutrínó - Neutrínó - Elektron-neutrínó - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai -

Elektron-pozitron annihiláció - Könnyű elemek szintézise - Elektron-pozitron pár - Fényből anyag - Elektron-pozitron pár előállítása - Fényből anyagot - Elektron–pozitron ütköztetőgyűrű - Nagy Hadron Ütköztető -

Elektronbefogás ----- Elektronbefogás - Bétabomlás - Elektronbefogás - Nukleoszintézis

Elektrongáz ----- Elektronhéj ----- Elektronfelhő - Elektronhéj - Elektrongáz - Fehér törpe csillag - Elektronhéj - Elektronszerkezet - Elektronhéj - Fermion - Elektronhéj - Ionizáció -

Elektronkonfiguráció - Elektronhéj

Elektronmikroszóp - Fény kettős természete felvételen -

Elektronneutrínó - Elektronbefogás - Elektronneutrínó - Neutrínódetektorok - Elektronneutrínó - Pozitív béta-bomlás -

Elektronok gyorsítása - Szinkrotron -

Elektronpálya - Elektronszerkezet -

Elektronsugárzás - Radioaktivitás -

Elektronszerkezet ----- Elektronszerkezet - Atom

Elektronvolt - Energia-mértékegység -

Elektrosztatika ----- Elektrosztatikus erőtér - Kvantumelektrodinamika -

Elemek ----- Elemek - Atomtáblázat - Elemek elnevezése- Teljes a periódusos rendszer 7. sora - Elemek eredete - Könnyű elemek szintézise - Elemek gyakorisága - Kozmológia - Elem rendszáma- Teljes a periódusos rendszer 7. sora -

Elemgyakoriság - Keveredő elemek -

Elemi gázok - Gáz -

Elemi részecske ----- Elemi részecske - Elektron - Elemi részecske - Gluon - Elemi részecske - Kvantumszám - Elemi részecske - Kvark - Elemi részecske - Standard Modell - Elemi részecske - Szubatomi részecskék -

Elemi töltés - Elektromos töltés -

Elérhető távolság - Standard Modell Alapok -

E, ek-, elektron, elet, em-, er-, et-, F. (-sora)         

Élet  - Föld - Élet kialakulása - Curiosity a Sharpnal - Élet kialakulása - Ősi bolygórendszer - Élet kialakulása - Szerves molekulák a Világegyetemben - Életkörülmények - Gázbolygók, óriásbolygók - Életben hit - Teilhard - Életformák - Régebbi a földi élet - Életkor - Többgenerációs gömbhalmazok - Életrevaló molekulák, csillagbölcsők -----

Élettani tulajdonságok - Ólom -

Élettartam - Foton - Élettartam - Lepton - Élettartam - Mezon -

Elfajult elektrongáz - Elektrongáz -

Ellipszoidális kettősök - Kettőscsillag -

Elliptikus folyás - Nehézion-ütköztető -

Elliptikus galaxis - Galaxisok osztályozása - Elliptikus galaxis - Hontalan szupernóvák - Elliptikus galaxis - Szupermasszív fekete lyuk - Elliptikus galaxis(óriás) - Galaxis sorvadás -

Elméletek  - Földmag -

Elnyelés - Csillagképződés megállj parancsa - Elnyelés - Hősugárzás - Elnyelés - Neutron -

Elnyelési vonalak/sávok - Nap szerkezete - Elnyelési vonalak/sávok - Ősanyag - Elnyelési vonalak/sávok - Tejútrendszer - diffúz sávok -

Élő anyag - Szén - Élő szervezet - Redoxi folyamatok -

Előfordulás - Lítium - Előfordulás - Neon - Előfordulás - Szilícium - Előfordulás - Urán -

Elpárolgás - Fekete lyuk és az információ -

Első család - Részecskecsaládok - Első család - Részecskefizika -

Első csillaggeneráció - Csillagok születése később - Első csillagok - Legnagyobb feketelyuk-szörny - Első exohold-jelölt? - Első főtétel - Termodinamika - Első generációs csillagmonstrum ----- Első generációs csillagokra bukkantak? ----- Első galaxisok - Csillagontó galaxis és korai Világegyetem - Első generációs bolygók  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer - Első gluonlabda - Első mag - Protocsillag - Első populációs csillagok - Hipersebességgel menekülő csillagok - Első populációs sárga óriás  - Cefeida-típusú változó - Első semleges atomok - Csillagontó galaxis és korai Világegyetem - Első vízmolekulák - Korai Világegyetem - sok vízzel -

 

 

Elsődleges nukleoszintézis -

Elszakadt csillaghalmaz - Szökevény galaxisok -

Eltűnés - Fekete lyuk és az információ -

Eltünt exobolygók - Zwei Erdzwillinge verschwinden, Gliese581 -

Elvetélt fekete lyuk - Szupermasszív fekete lyuk -

E, ek-, elektron, elet, em-, er-, et-, F-. (-sora)         

Emberi jelenség - Anyagvilág-Kezdet - Emberi jelenség - Teilhard - Emberi szellem - Fejlődés - Emberi tudat - Kvantumfizika és emberi tudat (Parapsz.) - Emberrélevés - Fejlődésképünk - Emberteremtés - Fejlődésképünk -

Emisszió - Radioaktivitás -

Emissziós köd - Csillagköd (nebula) - Emissziós köd  - Csillagközi anyag - Emissziós köd - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Emissziós korona - Nap szerkezete -

Emissziós tényező - Hősugárzás -

Enceladus: Eismond mit heißem Kern ----- Enceladus-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

Energia ----- Energia-mértékegység ----- Energia - Antirészecske - Eloszlás  - Csillagközi anyag fizikája- Energia  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata - Energia - Elektromágneses mező - Energia - Elektromágneses spektrum - Energia - Fenntartható fejlődés - Energia - Ionok a jetben - Energia - Negatív béta-bomlás - Energia - Radioaktivitás - Energia - Speciális relativitáselmélet - Energia-egyenérték - Negatív béta-bomlás -

Energiaeltolódás - Mössbauer-effektus -

Energiafelbontás - Részecskecsaládok -

Energia felszabadulás - Redoxi folyamatok -

Energiaformák - Energia

Energiaforrás - Annihiláció -

Energiakibocsátás - Fényévmilliárdokon átívelő összhang - Energiakicserélés - Hőmozgás -

Energia kisugárzása - Fekete lyuk és az információ -

Energiakitörések - Galaxis sorvadás -

Energiamegmaradás ----- Energiamegmaradás - Energia - Energiamegmaradás - Megmaradási tételek - Energia megmaradás - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Energiamegmaradás - Szimmetria -

Energiamegmaradás törvénye - Megmaradási tétel - Energiamegmaradás törvénye - Termodinamika -

Energiaminimum - Atom - Energiaminimum - Elektronszerkezet -

Entalpia - Kémiai potenciál - Entalpia - Termodinamika második főtétele -

Entrópia ----- Entrópia  - Mi van a fekete lyukak belsejében? - Entrópia - Termodinamika - Entrópia - Termodinamika második főtétele - Entrópianövekedés tétele - Hőmozgás - Entrópia-probléma - Standard Modell -

Entrópianövekedés tétele - Hőmozgás -

Enzim - Vas -

Epsom-só - Ceres fényes foltjai -

EPR-paradoxon ----- EPR - Kvantumfizika és emberi tudat (Parapsz.) -

E, ek-, elektron, elet, em-, er-, et-, F-. (-sora)         

Eratoszthenészi-kor - Hold -

Érdeklődés - Természettörvény

Eredet - Hold -

Eredeti bűn - Fejlődésképünk -

Érett óriásgalaxisok a korai Világegyetemben

Eridani - Újszülött-Jupiter fényképe - Eridanus csillagkép - Így születik egy fekete lyuk -

Erisz - Bolygók - Erisz - Naprendszer -

Erő ----- Erő - Alapvető kölcsönhatások - Erő - Centrifugális erő - Erő - Elektromágneses mező - Erő - Gyorsulás - Erő - Mechanika -

Erőhatás-átadási mód - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Erőhatások függetlensége - Newton törvényei -

Erők - Alapvető kölcsönhatás - Erők eredője - Nehézségi erő -

Erős CP-probléma - Kvark - Erős CP-probléma - Standard Modell -

Erős ekvivalencia -

Erős gravitációs mező - Fekete lyuk gömbhalmazban - Erős gravitációs mező - Gravitációs Faraday-effektus - Erős nukleáris erő - Erő -

Erős kölcsönhatás ----- Erős kölcsönhatás - Alapvető kölcsönhatás - Erős kölcsönhatás - Down kvark - Erős kölcsönhatás - Energia - Erős kölcsönhatás - Fúzió - Erős kölcsönhatás - Izospin - Erős kölcsönhatás - Kvark - Erős kölcsönhatás - Magerő - Erős kölcsönhatás - Nukleon - Erős kölcsönhatás - Kvantum-színdinamika - Erős kölcsönhatás - Yukawa potenciálhegye -

Erősen fókuszáló - Szinkrotron -

Erősűrűség - Erőtér -

Erőteljes vulkáni tevékenység - Veszélyes merülés -

Erőtér ----- Erőtér - Mágneses mező - Erőtér vektor - Erőtér -

Erővonal - Elektrosztatika

Erózió - Rosetta formálódása -

Értékrend váltás - Fenntartható fejlődés - 

Értelem - János Logosza - Értelmes magvak - Fejlődés

Események - Ősrobbanás lefolyásának grafikus ábrázolása

Eseményhorizont ----- Eseményhorizont - Schwarzschild-sugár - Eseményhorizont - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Esthajnalcsillag - Kőzetbolygók -

Ész - Természettörvény

Észak-Amerika - Kontinensek - Észak-Amerikai lemez - Földfelszín -

Északi-óceán - Óceánok -

Északi Vízikígyó csillagkép - Exobolygó születik? -

E, ek-, elektron, elet, em-, er-, et-, F-. (-sora)         

 

Eta Carinae - Távoli jövőnk -

Eta-null - Mezon -

Eta-töltés - Strange kvark -

Etalon - Dimenzió -

Etán - Gázbolygók, óriásbolygók - Etán - Szerves molekulák az űrben -

Éterelmélet ----- Éter - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata - Éter - Speciális relativitáselmélet - Éteri hullámterjedés  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Euklideszi-tér - Standard Modell - Euklideszi tér - Standard Modell Alapok - Euklideszi tér - Minkowski-tér\téridő - Euklideszi geometria - Téridő -

Euler-Lagrange-egyenletek - Kölcsönhatás -

Eurázsiai lemez - Földfelszín -

Európa - Kontinensek -

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) - Gravitáció összeomlástól óvja a Világegyetemet -

Europé-hold - Bolygók - Europé-hold - Gázbolygók, óriásbolygók - Europé-hold - Jupiter - Európé - Jupiter hold sötét foltjai - Europé - Kőzetbolygók -

Evolúció - Természettörvény - Evolúció - Tudomány és Isten -

Evolucionizmus - Fejlődés - Evolucionizmus - Fejlődésképünk -

Évszakok hossza - Közel köralakú kőzetbolygó-pályák -

Évszázados csillagászati rejtély

Ezüst-nanoszál - Fény kettős természete felvételen -

Excentricitás - Közel köralakú kőzetbolygó-pályák -

Élet a Földön kívül - Meteoritok hozták a foszfort -

Élet építőkövei-üstökösökkel

Élet eredete - Meteoritok hozták a foszfort -

Egyszerű molekulák - Élet építőkövei-üstökösökkel -

Eon - Meteoritok hozták a foszfort -

 

 

 

Extrém nagy csillag - Megoldódott a G2 rejtélye? -

Exoállatövi fény - Törmelékfelhők -

Exobolygó - Földfivér (Kepler exobolygója) -Exobolygó  - Forró Jupiterek születése -  Exobolygó - Gázbolygók, óriásbolygók - Exobolygó - Gázóriások - parkolópályán - Exobolygó - Gliese illúzió - Exobolygó - Gömbhalmazokban csillagközi civilizációk? - Exobolygó-kereső program - SDSS-program - Exobolygó - Különös exobolygó - Exobolygó - Lakható exobolygó - Exobolygó - Legkönnyebb exobolygó? - Exobolygó légköre - Exobolygó légkörök világa ----- Exobolygó - Marsi légkör - napszél - Exobolygó - Meteoritok hozták a foszfort - Exobolygó - Nem elég a lakható zónában lenni - Exobolygó - Óriásbolygó - Exobolygó rendszer - Újszülött-Jupiter fényképe - Exobolygó - Száraz exobolygó - Exobolygó születik? ----- Exobolygó - Törmelékfelhők - Exobolygó - Újszülött-Jupiter fényképe - Exobolygó - Vörös törpe - Exobolygó - Zwei Erdzwillinge verschwinden, Gliese 581 - Száraz exobolygó - Exobolygó tranzit - Exobolygó vízgőzzel - Exobolygó vízgőzzel ----- Exobolygók ásványai - Exobolygórendszer  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer -

Exogeológia - Porból lett - porrá lesz exobolygó -

Exohold-jelölt - Exohold-jelölt? -

Exoszféra - Légkör -

Exoterm reakció - Oxigén -

Exoüstökösök - Béta Pictoris üstökösei -

Expanzió - Termodinamika második főtétele -

Explicit szimmetriasértés - Szimmetria -

Extenzív mennyiség - Fizikai mennyiség -

Extra dimenziók - Húrelmélet - Extra dimenziók - Inflaton -

Extragalaxis - Galaxisok osztályozása -

Extragalaktikus távolságmérés - Szupernóva -

Extremofil szervezet - Vízfolyás a Marson -

Extrém tömegarányú bináris - Furcsa párok -

ek-, elektron, elet, em-, er-, et- (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

F - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

fek-, fem-, fer-, fl-, for-. fr-- (-sora)         

F–korona - Nap szerkezete -

F0(1710) - Első gluonlabda -

Fagyás - Halmazállapot -

Fajlagos mennyiség - Fizikai mennyiség -

Falon túl - Ősrobbanás előtt

Far-Infrared Absolute Spectrophotometer - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás -

Faraday törvény - Maxwell-egyenletek -

Farra - Vénusz -

Fázisátalakulás -

Fázisdiagram - Halmazállapot -

Fázisátmenet - Nehézion-ütköztető -

Fázistér - Statisztikus fizika -

Fátyolszerű porsávok - Hontalan szupernóvák -

Fedési kettőscsillag - Kettőscsillag - Fedési módszer - Földfivér (Kepler exobolygója) - Fedési módszer - Közel köralakú kőzetbolygó-pályák -

Fehér korona - Nap szerkezete -

Fehér törpe ----- Fehér törpe - Bepillantottak egy nóva szívébe - Fehér törpe - Degenerált anyag - Fehér törpe - Egy különleges páros (Gaia14aae) - Fehér törpe - Elektrongáz - Fehér törpe - Föld méretű gyémántcsillag - Fehér törpe - Gammasugárzó nóvák - Fehér törpe - Gravitációs állandó valóban állandó - Fehér törpe - Hertzsprung–Russell diagram - Fehér törpe - Hontalan szupernóvák - Fehér törpe  - Mi van a fekete lyukak belsejében? - Fehér törpe - Neutroncsillag - Fehér törpe - Nóva - Fehér törpe - Pauli-elv - Fehér törpe - Planetáris köd - Fehér törpe - Protoplanetáris korong - Fehér törpe - S-folyamat - Fehér törpe - Sebes csillag - Fehér törpe - Sötét anyag - Fehér törpe - Törpenóva rejtélye - Fehér törpe - Újjászülető csillagok - Fehér törpe - Vörös óriás -

Fehérjék - Vegyület -

Fejhullám - Egy száguldó csillag sokkhatása -

Fejlődés ----- Fejlődés - Természettörvény - Fejlődés - Hold -

Fejlődéselmélet - Fejlődésképünk -

Fejlődésidőszakok - Ősrobbanás

Fejlődésképünk - Fejlődéstörténet - Első csillagokat imitál egy gammakitörés -

F-. fek-, fem-, fer-, fl-, for-. fr-, G- (-sora)        

Fekete fény - Ultraviola sugárzás -

Fekete lyuk ----- Fekete lyuk - Akkréciós korong - Fekete lyuk - Alfa-pont - Anyagvilág kezdete - Fekete lyuk - Árulkodó perdület - Fekete lyuk - Átmeneti szupernóva - Fekete lyuk - Barion - Fekete lyuk - Csillagfaló fekete lyuk - Fekete lyuk - Einstein után - Fekete lyuk - Entrópia - Fekete lyuk - Eseményhorizont - Fekete lyuk - Fekete lyuk éhkoppon - Fekete lyuk - Fémek a világegyetemben - Fekete lyuk - Fermi-buborékok 2 millió éve - Fekete lyuk - Galaxisok gázkiáramlásának felgyorsítása - Fekete lyuk - Galaxisok osztályozása - Fekete lyuk - Gravitáció - Fekete lyuk  - Gravitációs hullám-trófea - Fekete lyuk - Hipersebességgel menekülő csillagok - Fekete lyuk - Hontalan szupernóvák - Fekete lyuk - Ionok a jetben - Fekete lyuk - Kettőscsillag - Fekete lyuk - Kicsi, de erőteljes mikrokvazár - Fekete lyuk - Kvazár - Fekete lyuk - Legkisebb szupermassziv fekete lyuk - Fekete lyuk - Magnetár - Fekete lyuk - Megoldódott a G2 rejtélye? - Fekete lyuk - Mi jöhet Einstein után? - Fekete lyuk  - Mi van a fekete lyukak belsejében? - Fekete lyuk  - Ősgalaxis - Fekete lyuk - Összeolvadó fekete lyukak - Fekete lyuk - Pauli-elv - Fekete lyuk - Schwarzschild-sugár - Fekete lyuk - Sötét anyag - Fekete lyuk - Sötét anyag (égi nyomok) - Fekete lyuk - Spirálgalaxis - Fekete lyuk - Szuperfényes kvazár a Világegyetem hajnaláról - Fekete lyuk - Szupermasszív fekete lyuk - Fekete lyuk - Szupernóva - Fekete lyuk - Tejútrendszer - Fekete lyuk - Új adatok fekete lyukról - Fekete lyuk - Világegyetem legfényesebb galaxisa - Fekete lyuk (14 L) - Wikipedia kategóriák -

Fekete lyuk gömbhalmazban ----- Fekete lyukak létrejöttének rejtélye ----- Feketelyuk és az információ ----- Fekete lyuk egy törpegalaxisban - Szupermasszív fekete lyuk egy törpegalaxisban - Fekete lyuk éhkoppon - Fekete lyuk elpárolgása - Űrhajós hull fekete lyukba - Fekete lyuk hőmérséklete - Űrhajós hull fekete lyukba - Fekete lyuk páros - Egész csillaghalmazt dobott ki a galaxisa - Fekete lyuk, kettős (bináris) - Kettős fekete lyuk - Fekete lyukak összeolvadása - Első csillagokat imitál egy gammakitörés - Feketelyuk-páros - Hontalan szupernóvák - Fekete lyuk rejtélye - Fekete lyuk természete - Űrhajós hull fekete lyukba - Fekete lyuk törpegalaxisban - Gigantikus fekete lyuk törpegalaxisban - Feketelyuk születése - Így születik egy fekete lyuk - Feketelyuk-szörny - Legnagyobb feketelyuk-szörny -

Feketetest-sugárzás - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás

Fekete törpe - Fehér törpe csillag -

Fékezési sugárzás - Röntgensugárzás -

Fel kvark - Down kvark - Fel kvark  - Up kvark -

Félértékszélesség - Annihiláció - Félértékszélesség - Breit–Wigner eloszlás - Félértékszélesség - Részecskecsaládok -

Felezési idő - Alagúthatás - Felezési idő - Radioaktivitás -

Félfémek - Elemek -

Felfúvódás - Csillag élet, napméretű csillagok - Felfúvódás - Inflaton - Felfúvódás - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? - Felfúvódás - Nóva a Nyilasban - Felfúvódás - Nap szerkezete - Felfúvódás - Vetkőző hiperóriás - Felfúvódás - Világegyetem kívülről - Felfúvódás korszaka - Ősrobbanás - Felfúvódás korszaka - Ősrobbanás grafikusan - Felfúvódási szakasz - Gravitáció összeomlástól óvja a Világegyetemet - Felfúvódó világegyetem  - Inflaton - Felfúvódott állapot - Megoldódott a G2 rejtélye? - Felpuffadt csillag - Csillag élet, napméretű csillagok -

Felhajtóerő - Konvekció -

Felhasználás - Urán -

Felhő  - Csillagközi anyag - Felhő  - Csillagközi anyag fizikája - Felhő - Elektronszerkezet - Felhő - Gáz - Felhő - Gázbolygók, óriásbolygók - Felhő - Hiányzó víz exobolygón - Felhő - Stern im Rampenlicht - Felhők élettartama  - Csillagközi anyag fizikája-

Felső köpeny - Föld szerkezete - Felső köpeny - Földköpeny - Felső köpeny - Hold geológiája -

Felszín - Mars - Felszín alatti óceán - Mimas jégkérge alatt -

Feltekeredettségi szög - Szupermasszív fekete lyuk -

Felülethez tapad - Szerves molekulák az űrben -

Felületi plazmon polariton - Fény kettős természete felvételen -

Felületi hőmérséklet - Csillag -

F-. fek-, fem-, fer-, fl-, for-. fr-, G- (-sora)        

Fémek - Elektrongáz - Fémek - Elemek - Fémek - Ősanyag -

Fémek a Világegyetemben ----- Fémek hiánya - Első generációs csillagokra bukkantak? - Fémes hidrogén - Gázbolygók, óriásbolygók - Fémes hidrogén - Jupiter - Fémszegény gömbhalmaz - Gömbhalmaz -

Fémes kötés - Kémiai kötés -

Fémmag - Merkur ütközés -

Fémrács - Kristályrácsok -

Femtométer - Proton-neutron rendszer -

Fenntartható fejlődés

Fenntartható gazdálkodás - Fenntartható fejlődés -

Fény ----- Fény kettős természete felvételen ---- Fény - Fotoelektromos hatás - Fény - Sugárzás - Fény - Szinkrotronsugárzás - Fény - Ultraviola sugárzás - Fény hullámhossza, frekvenciája - Elektromágneses sugárzás - Fény kettős természete - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Fény kvantumai - Fény - Fény polarizációja - Így születik egy fekete lyuk - Fény szögsebessége - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata - Fény visszaverődés - Mágneses tükör -

Fényből anyagot

Fényelektromos jelenség - Fényelektromos jelenség - Fizika, kvantumelmélet - Fényelektromos jelenség - Fotoelektromos hatás - Fényelem - Fotoelektromos hatás - Fényérzékeny dióda - Fotoelektromos hatás -

Fényelektromos hatás - Gamma-sugárzás -

Fényelnyelés  - Cefeida-típusú változó -

Fényelnyelő gyűrű

Fényes vörös nóvák - Nóva -

Fényesség - Csillag - Fényesség csökkenés - Béta Pictoris üstökösei -

Fényévmilliárdokon átívelő összhang

Fényhullám - Elektromágnesesség

Fényképek - Rosetta und Philae: Landung -

Fényes kék változók (LBV) - Eddington-határ -

Fényes só - Ceres fényes foltjai -

Fényes vörös nóva (LRN) - Évszázados csillagászati rejtély -

Fényesség - Nóva a Nyilasban -

Fénynyomás - Nap szerkezete - Fénynyomás - Vetkőző hiperóriás -

Fénysebesség - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata - Fénysebesség - Fizika ellentmondásai - Fénysebesség - Kvantummechanika - Fénysebesség - Nagy Hadron Ütköztető - Fénysebesség - Speciális relativitáselmélet - Fénysebesség - Térgeometria -

Fényszűrés - Porból lett - porrá lesz exobolygó -

Fényterjedés  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Fényvektor fázisa - Mágneses tükör -

F-. fek-, fem-, fer-, fl-, for-. fr-, G- (-sora)        

Fermi-buborékok 2 millió éve ----- Fermi - Proton-neutron rendszer - Fermi–Dirac-statisztika - Spin - Fermilab labor - Tetrakvark -

Fermion ----- Fermion - Down kvark - Fermion - Kvark - Fermion - Standard Modell -

Fermionprobléma - Standard Modell -

Ferrum - Vas -

Feszültség - Phobos-Mars árapály -

Feszültségfelhalmozódás  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Feynman-gráfok - Kvantumelektrodinamika -

Fiatal csillag - Demografie der Milchstraße - Fiatal csillag - Kinderfesser sterne - Fiatal csillag - MWC 480 csillag - Fiatal csillag - Planetáris köd - Fiatal kék csillag - Spirálgalaxis - Fiatal Világegyetem - Hubble-űrtávcső -

Filament  - Csillagközi anyag fizikája - Filament - Fényévmilliárdokon átívelő összhang - Filament - Nap szerkezete -

Filemon levél - Szentírási idézetek -

Filozófiában - Lexikon Istenről

FIRAS Spectrophotometer - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás -

Fiú -  Istenfogalom -

Fizika ----- Fizika ellentmondásai ----- Fizika és kvantumelmélet ----- Fizikai mennyiség ----- Fizika - Mechanika - Fizika - Statisztikus fizika - Fizika - Statisztikus mechanika -

Fizikai idő - Fizikai energia - Teilhard -

Fizikai kettőscsillagok - Kettőscsillag -

Fizikai Nobel-díj, 2015 - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai -

Fizikai tulajdonságok - Berillium - Fizikai tulajdonságok  - Föld - Fizikai tulajdonságok - Hélium - Fizikai tulajdonságok - Hidrogén - Fizikai tulajdonságok - Fizikai tulajdonságok - Hold - Jupiter - Fizikai tulajdonságok - Kobalt - Fizikai tulajdonságok - Lítium - Fizikai tulajdonságok - Mars - Fizikai tulajdonságok - Merkúr - Fizikai tulajdonságok - Nap - Fizikai tulajdonságok - Neon - Fizikai tulajdonságok - Neptunusz - Fizikai tulajdonságok - Nikkel - Fizikai tulajdonságok - Ólom - Fizikai tulajdonságok - Oxigén - Fizikai tulajdonságok - Szén - Fizikai tulajdonságok - Szilícium - Fizikai tulajdonságok - Tórium - Fizikai tulajdonságok - Urán - Fizikai tulajdonságok - Uránusz - Fizikai tulajdonságok - Vas - Fizikai tulajdonságok - Vénusz -

F-. fek-, fem-, fer-, fl-, for-. fr-, G- (-sora)        

Fler - Nap szerkezete - Fler - Wikipedia asztrofizikai lapok - Flerek veszélyei

Flokkulusz - Nap szerkezete -

Flops - Proton, neutron tömegkülönbség -

Fluid állapot - Halmazállapot -

Fluktuációk - Sötétség korszaka -

Fluor - Ásványi anyagok - Fluor - CNO-ciklus -

Fluxuscsövek - Nap szerkezete -

Fluxussűrűség - Mágneses mező -

Főcsoportok - Periódusos rendszer -

Főkvantumszám - Elektronhéj - Főkvantumszám - Elektronszerkezet - Főkvantumszám - Kvantumszám - Főkvantumszám - Periódusos rendszer -

Föld ----- Föld mágneses mezeje ----- Föld méretű gyémántcsillag ----- Föld szerkezete ----- Föld - Bolygók - Föld  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer - Föld - Kőzetbolygók - Föld - Naprendszer -

Föld életkora - Radioaktív bomlási sor - Föld életkora - Radioaktivitás -

Föld-modell  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Földfelszín

Földfivér (Kepler exobolygója)

Földhöz hasonló bolygók többsége még meg sem született ----- Földszerű kőzetbolygó - Ősi bolygórendszer - Föld-típus - Biliárdbolygók (kisbolygók) - Föld-típusú bolygók - Bolygók - Föld-típusú bolygók - Kőzetbolygók -

Földkeletkezés

Földkéreg ----- Földköpeny ----- Földkéreg  - Egyed Föld tágulási elmélete - Földkéreg - Földkeletkezés - Földkéreg - Földköpeny - Földkéreg áramlása - Konvekció - Földköpeny - Földkeletkezés -

Földmag ----- Földmag - Földkeletkezés -

Földön kívüli civilizáció - Gömbhalmazokban csillagközi civilizációk? -

Földrengés  - Egyed Föld tágulási elmélete - Földrengés hullámok - Földköpeny - Földrengéshullámok sebessége  - Földmag -

Földünk légköre - Marsi légkör - napszél -

Folyadék

Folyadékkristályok - Halmazállapot -

Folyamatok  - Csillagközi anyag fizikája-

Folyékony halmazállapot - Halmazállapot -

Folyékony hidrogén - Gázbolygók, óriásbolygók -

Folyékony (sós)víz a Marson?

F-. fek-, fem-, fer-, fl-, for-. fr-, G- (-sora)        

Forgás - Fekete lyuk - Forgás - Nap szerkezete -

Forgási ellipszoid - Földkeletkezés - Forgási momentum - Perdület - Forgásmennyiség - Perdület - Forgási periódus - Csillag - Forgási sebesség - Égi Segner-kerék - Forgó fekete lyuk - Interjú Balázs Lajossal - Forgási tengely - Kvazárok -

Forma és tartalom megkülönböztetése - Fejlődésképünk -

Formaldehid - Egy üstökös illata, Rosetta - Formaldehid - Élet építőkövei-üstökösökkel -

Formalizmus - Térelmélet -

Formamid (NH2CHO) - Életrevaló molekulák, csillagbölcsők -

Fornax csillagkép - Első csillagokat imitál egy gammakitörés -

Forrás - Mennyiség -

Forrásos tér - Erőtér -

Forráspont - Gőz -

Forró gáztömegek - Keveredő elemek -

Forró Jupiter - Hiányzó víz exobolygón - Forró, Jupiter típusú exobolygók - Gázóriások - parkolópályán - Forró Jupiterek születése

Forró mag - Enceladus: Eismond mit heißem Kern -

Forró sötét-anyag - Ősrobbanás

Fősorozat - Hertzsprung–Russell diagram - Fősorozat - Protocsillag - Fősorozat - Vörös törpe - Fősorozati csillag - Nóva - Fősorozati csillag - Nukleoszintézis -

Foszfátok - Ásványi anyagok -

Foszfin - Gázbolygók, óriásbolygók -

Foszfit - Meteoritok hozták a foszfort -

Foszfor - Ásványi anyagok - Foszfor - Meteoritok hozták a foszfort -

Főtételek - TermodinamikaFotinó - Mi jöhet Einstein után? -

Fotodezintegrációs folyamat - Nukleoszintézis -

Fotodióda - Fotoelektromos hatás -

Fotoeffektus - Fotoeffektus - Fotoelektromos hatás - Fotoeffektus - Gamma-sugárzás - Fotoeffektus - Thomson-szórás -

Fotoelektromos hatás -----

Fotometria a csillagászatban - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Foton ----- Foton - Alapvető kölcsönhatások - Foton - Barion - Foton - CNO-ciklus - Foton - Fény - Foton - Fény kettős természete felvételen - Foton - Legfontosabb radioaktív atommagok - Foton - Mágneses tükör - Foton - Mössbauer-effektus - Foton - Nap szerkezete - Foton - Proton-proton ciklus - Foton - Radioaktivitás - Foton - Standard Modell - Foton elnyelése - Foton - Foton elnyelődés - Fotoelektromos hatás - Fotonból anyag - Fényből anyagot -

Foton-foton ütköztetés - Fényből anyagot -

Fotongáz ----- Fotongáz - Könnyű elemek szintézise - Fotongáz - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás - Fotongáz - Standard Modell Alapok -

Fotonika - Fény kettős természete felvételen -

Fotonkibocsátás - Fotoelektromos hatás -

Fotonszórás - Thomson-szórás -

Fotoszféra - Nap - Fotoszféra - Nap szerkezete -

Fotoszintetizálás - Régebbi a földi élet -

F-. fek-, fem-, fer-, fl-, for-. fr-, G- (-sora)        

Freeze-out folyamat - Nehézion-ütköztető -

Frekvencia - Fény

Fraunhofer-korona - Nap szerkezete - Fraunhofer-vonalak - Csillag - Fraunhofer vonalak - Nap szerkezete -

Frekvencia - Elektromágneses spektrum -

Frontális ütköztetés - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél -

Full Width at Half Maximum - Részecskecsaládok -

Fullerén - Szerves molekulák az űrben -

Furcsa kvark - Strange kvark -

Furcsa párok

Füstjelző - Radioaktivitás -

Fűtés  - Csillagközi anyag fizikája-

Fúzio ----- Fúzió - CNO-ciklus - Fúzió - Csillag - Fúzió - Csillag élet, napméretű csillagok - Fúzió  - Globula - Fúzió - Könnyű elemek szintézise - Fúzió - Magfúzió - Fúzió - Nap - Fúzió - Nap energiatermelése - Fúzió - Planetáris köd - Fúzió - Progenitor csillag - Fúzió - Proton-proton ciklus - Fúzió - R-folyamat - Fúzió - Születő exobolygó - Fúzió - Szupernóva - Fúzió - Szuperóriások - Fúziós folyamat - Nap szerkezete - Fúziós reakciók - Protocsillag -

FWHM (=Félértékszélesség) - Részecskecsaládok -

fek-, fem-, fer-, fl-, for-. fr- (-sora)        

-----------------------------------------------------------------

G,Gy - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                     <<<

-----------------------------------------------------------------

gale-, gaz-, ger-, gra-, grb- (-sora)         

G-faktor ----- G-faktor - Elektron - G-foton - Thomson-szórás - G-paritás - Hadron -

G2V színképtípus - Nap -

Gabriele Veneziano - Ősrobbanás előtt

Gabbró  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Gaia14aae - Egy különleges páros (Gaia14aae) -

Gaia-misszió - Egy különleges páros (Gaia14aae) -

Galaktikus csillaggyár - Galaktikus forrás modell  - Csillagközi anyag - Galaktikus haló - Haló - Galaktikus sík  - Csillagközi anyag - Galaktikus szörnyetegek

Galaxis a gravitációs hullám detektora - Galaxis aktív magja - Fekete lyuk éhkoppon - Galaxis centrum - Tejútrendszer - Galaxis létrejötte - Ősrobbanás - Galaxis mozgása - Sötét anyag (földi kísérletek) - Galaxis sorvadás - Galaxisok összeolvadása  - Ősgalaxis - Galaxisütközés - Galaxisok osztályozása - Galaxisütközés - Hontalan szupernóvák - Galaxisütközés - Ismeretlen erők-sötét anyag - Galaxisütközés - Legkisebb szupermassziv fekete lyuk - Galaxisütközés - Méret hatása - Galaxisütközés - Spirálgalaxis - Galaxisóriás - Ha kozmikus óriás galaktikus törpével ütközik - Galaxispár - Ha kozmikus óriás galaktikus törpével ütközik - Galaxispár - Szuper gömbhalmaz születik -

Galaxisbeli molekula eloszlás - Tejútrendszer legújabb térképe - Galaxisból_csillaghalmaz,

Galaxisfejlődés - Kicsi, de erőteljes mikrokvazár - Galaxisfejlődés - Kiszámolták, mikor keletkezett a Nap - Galaxis növekedése - Árulkodó perdület -

Galaxishalmaz ----- Galaxishalmazok korai előfutárai ----- Galaxishalmaz - Fémek a világegyetemben - Galaxishalmaz - Intergalaktikus szélről - Galaxishalmaz - Ismeretlen erők-sötét anyag - Galaxishalmaz - Keveredő elemek - Galaxishalmazokon belüli objektumok - Einstein után - Galaxiskeletkezési modellek - Rejtőzködő galaktikus szörnyetegeket találtak - Galaxishalmaz - Rejtőzködő galaxisok - Galaxishalmazból kilökődve - Szökevény galaxisok - Galaxisképződés - Védőburok - sötét anyagból - Galaxiskoncentráció - Rejtőzködő galaxisok - Galaxisközi gázok - Legnagyobb feketelyuk-szörny -

Galaxismag - Szupermasszív fekete lyuk - Galaxismag fényessége - Összeolvadó fekete lyukak - Galaxismag - Csillagképződés megállj parancsa -

Galaxisok ----- Galaxisok  - Csillagközi anyag fizikája - Galaxisok - Csillagontó galaxis és korai Világegyetem - Galaxisok - Ébredő fekete lyuk - Galaxisok - Galaktikus csillaggyár - Galaxisok - Galaxisok gázkiáramlásának felgyorsulása - Galaxisok - Galaxisok - Keveredő elemek - Körbejáró csillagok galaxisban - Galaxis - Legfényesebb galaxis - Galaxisok - Nagy medve galaxisainak fotója - Galaxisok - Naprendszer - Galaxisok  - Ősgalaxis - Galaxisok - Spirálgalaxis - Galaxis - Szökevények - Galaxisok - Távolságrekorder galaxis - Galaxisok forgásgörbéi - Einstein után - Galaxisok gázkiáramlásának felgyorsítása - Galaxisok összeolvadása - Fekete lyuk éhkoppon - Galaxisok összeolvadása - Fekete lyuk rejtélye - Galaxisok osztályozása - Galaxisok ütközése - Fekete lyuk éhkoppon - Galaxisszámlálás - Kiszámolták, mikor keletkezett a Nap - Galaxisunk - Földkeletkezés - Galaxisunk - Sötét anyag a Tejútrendszerben -

G-, gale-, gaz-, ger-, gra-, grb-, H- (-sora)         

Gale-kráter - Folyékony (sós)víz a Marson? -

Galilei fázis - Fejlődésképünk -

Galilei-féle fizika - Fizika ellentmondásai -

Galilei-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

Galilei-transzformáció - Speciális relativitáselmélet

Gallata levél - Szentírási idézetek -

Gamma-bomlás - Legfontosabb radioaktív atommagok - Gamma-bomlás - Radioaktivitás - Gamma kitörés - Wikipedia asztrofizikai lapok - Gamma kitörések (4 L) - Wikipedia kategóriák - Gamma sugarak - Pion - Gamma-ray bursts: GRB - Első csillagokat imitál egy gammakitörés - Gamma-sugárzás ----- Gamma-űrtávcső - Gammasugárzó nóvák - Gammacsillagászat - Interjú Balázs Lajossal - Gammafelvillanás - Interjú Balázs Lajossal - Gammafoton - Fényből anyagot - Gammafoton - Proton-proton ciklus - Gammafoton - Sötét anyag (égi nyomok) - Gammagyűrű - Interjú Balázs Lajossal - Gammakitörés (GRB) - Átmeneti szupernóva - Gammakitörés (GRB) - Első csillagokat imitál egy gammakitörés - Gammakitörés (GRB) - Így születik egy fekete lyuk - Gammakitörés (GRB) - Szupernóva - Gammasugárzás - Elektromágneses spektrum - Gammasugárzás - Hiányzó antianyag - Gamma-sugárzás - Neutronsugárzás - Gammasugárzás - Pozitron - Gammasugárzás - Röntgensugárzás - Gammasugárzás - Sötét anyag (égi nyomok) - Gamma-sugárzás - Sugárzás - Gammasugárzó nóvák ----- Gammasugárzó nóva - Bepillantottak egy nóva szívébe - Gammasugárzó óriásbuborékok - Fermi-buborékok 2 millió éve -

Gamow ----- Gamow - Tudósokról röviden -

GANIL gyorsító - Nehézion-ütköztető -

Ganümédész-hold - Gázbolygók, óriásbolygók - Ganümédész-hold - Jupiter -

Gauss-törvény - Mágneses mező - Gauss-törvény - Maxwell-egyenletek -

Gay-Lussac törvényei - Ideális gáz -

G-, gale-, gaz-, ger-, gra-, grb-, H- (-sora)         

Gáz ----- Gáz - Akkréciós korong - Gáz - Csillagköd (nebula) - Gáz - Csillagközi anyag - Gáz  - Csillagközi anyag fizikája- Gáz - Elektrongáz - Gáz - Gőz - Gáz - Marsi légkör - napszél - Gáz - Planetáris köd - Gáz- és poranyag - Többgenerációs gömbhalmazok - Gázanyag - Alkoholgőz üstökösből - Gázanyag - Földkeletkezés - Gázanyag - Protoplanetáris korong - Gázáram - Törmelékfelhők -

Gázbolygók ----- Gázbolygók - Bolygók - Gázbolygók - Óriásbolygó -

Gázbuborék - Kicsi, de erőteljes mikrokvazár - Gázburok - Első csillagokat imitál egy gammakitörés - Gázcsomag - Csillagkeletkezés -

Gazdálkodás - Fenntartható fejlődés - Gazdasági fejlődés - Fejlődés

Gázfelhő - Csillagkeletkezés - Gázfelhő - Csillagképződés megállj parancsa - Gázfelhő - Csillagontó galaxisok - Gázfelhő - Ha kozmikus óriás galaktikus törpével ütközik - Gázfelhő - Intergalaktikus szélről - Gázfelhő - Legkisebb szupermassziv fekete lyuk - Gázfelhő - Marsi légkör - napszél - Gázfelhő - Nyílthalmaz - Gázfelhő - Ősanyag - Gázfelhő - Ősi bolygórendszer - Gázfelhő - Protocsillag - Gázfelhő - Szuper gömbhalmaz születik - Gázfelhő - Védőburok - sötét anyagból - Gázfelhőnek tűnő bizarr objektum - Megoldódott a G2 rejtélye? - Gázgömb - Csillag - Gázgömb - Nap szerkezete - Gázgömb - Progenitor csillag - Gázkiáramlás - Fermi-buborékok 2 millió éve - Gázkisülés - Ionizáció - Gázkitörés - Neues von Philae - 27.11.2015 - Gázkorong - Béta Pictoris üstökösei - Gáznyomás - Nap szerkezete - Gáznyúlványok - Galaxisok osztályozása - Gázok lebomlása - Rosetta: újabb meglepetés az üstökösnél -

Gázóriás - Bolygók - Gázóríás  - Bolygók születése - Gázóriás  - Forró Jupiterek születése - Gázóriás - Gázbolygók, óriásbolygók - Gázóriás - Hiányzó víz exobolygón - Gázóriás - Különös exobolygó - Gázóriás - Leghatalmasabb naprendszer - Gázóriás - Naprendszer - Gázóriás - Óriásbolygó - Gázóriás - parkolópályán ---- Gázóriás - Születő exobolygó -

Gáztömegek - Keveredő elemek - Gáztömegek - Többgenerációs gömbhalmazok -

Gell-Mann-Nishijima tömegképlete - Kvark - Gell-Mann–Nishijima formula - Strange kvark -

Genezis - Tudomány és Isten -

Geodéziai dátum - Földkeletkezés -

Geofizika  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Geoid - Földkeletkezés - Geoid - Kőzetbolygók -

Geokémia - Régebbi a földi élet -

Geometria - Differenciálgeometria - Geometria - Téridő -

Geometriai tér - Fotongáz -

Geometrikus szórás - Thomson-szórás -

Geoszinklinális  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Geoszférák - Földkeletkezés -

G-, gale-, gaz-, ger-, gra-, grb-, H- (-sora)         

Gerjesztés

Gerjesztett állapot - Ionizáció -

GG Tau A kettőscsillag - Törmelékfelhők -

Gibbs-energia - Kémiai potenciál -

Gibbs-féle fázistörvény - Halmazállapot -

Gigantikus fekete lyuk törpegalaxisban ----- Gigantikus fekete lyuk - Legnagyobb feketelyuk-szörny -

GIM-mechanizmus - Részecskecsaládok -

Giromágneses viszony - g-faktor -

GJ 1214 b exobolygó - Exobolygó vízgőzzel -

Glashow–Weinberg–Salam-modell - Elektrogyenge kölcsönhatás elmélete - Glashow-Weinberg-Salam modell  - W- és Z-bozon -

Gliese 581 csillag - Zwei Erdzwillinge verschwinden - Gliese 581 rendszer - Kozmikus illúzió volt két exobolygó - Gliese 710 - Távoli jövőnk - Gliese 1214 b exobolygó - Exobolygó vízgőzzel -

Globális megmaradás - Megmaradási tételek

Globula ----- Globula - Csillag - Globula - Csillagközi anyag fizikája -

Glükóz - Alkoholgőz üstökösből -

Gluon ----- Gluon - Alapvető kölcsönhatások - Gluon - Down kvark - Gluon - Első gluonlabda - Gluon - Erős kölcsönhatás - Gluon - Fenekestül felforgatná a magfizikát egy ausztrál kutató - Gluon - Hadron - Gluon - Kvark - Gluon - Standard Modell -

Gluonlabda - Első gluonlabda - Gluonlabda - Hadron -

Goldschmidt-féle modell - Föld szerkezete -

Golf-áramlat - Konvekció - Golf-áramlat - Óceánok -

Gömbhalmaz ----- Gömbhalmaz - Galaxisok osztályozása - Gömbhalmaz - Haló - Gömbhalmaz - Spirálgalaxis - Gömbhalmaz - Tejútrendszer - Gömbhalmaz születik - Szuper gömbhalmaz születik - Gömbhalmazok - Hertzsprung–Russell diagram - Gömbhalmaz - Többgenerációs gömbhalmazok - Gömbhalmazokban csillagközi civilizációk? - Gömbhalmazváltozók  - Cefeida-típusú változó -

Gömbhéj  - Csillagközi anyag fizikája-

Gondviselés - Természettörvény

Gondwana - Kontinensek -

Görbe Alex gondolatai

Gőz ----- Gőz - Gáz - Gőz - Ideális gáz -

GPI spektrométer - Újszülött-Jupiter fényképe -

G-, gale-, gaz-, ger-, gra-, grb-, H- (-sora)         

Gradiens - Fizikai mennyiség -

Grafitszemcsék - Régebbi a földi élet -

Grand Unification Theory - Egyesítő elmélet - Grand Unified Theory - Inflálódás -

Granuláció - Nap szerkezete -

Grassmann-számok - Részecskefizika -

Gravitáció ----- Gravitáció - Alapvető kölcsönhatás - Gravitáció - Gömbhalmaz - Gravitáció - Gyorsulás - Gravitáció  - Inflaton - Gravitáció - Kvantumgravitáció - Gravitáció - Nap szerkezete - Gravitáció - Nem elég a lakható zónában lenni - Gravitáció - Sötét anyag ismeretlen ereje? - Gravitáció - Sötét energiára kaméleonvadászat - Gravitáció - Standard Modell Alapok - Gravitáció - Újjászülető csillagok - Gravitációs elmélet - Térgeometria - Gravitációs energia - Energia

Gravitációs állandó valóban állandó ----- Gravitáció, összeomlástól óvja a Világegyetemet ----- Gravitáció fékező hatása - Világegyetem sötét jövője - Gravitációs állandó - Fizika ellentmondásai - Gravitációs anomália - Rejtőzködő galaxisok -

Gravitációs erő - Csillagkeletkezés - Gravitációs erő - Erő - Gravitációs erő - Gyorsabban forog a Tejút - veszély?! - Gravitációs erő - Nehézségi erő - Gravitációs erőtér - Erőtér - Gravitációs Faraday-effektus ------- Gravitációs fényelhajlás - Általános relativitáselmélet - Gravitációs fényelhajlás - Gravitációs hullámok nyomai -

Gravitációs hatás - Föld méretű gyémántcsillag - Gravitációs hatás - Idődilatáció - Gravitációs hatás - Inflaton -

Gravitációs hullám ------ Gravitációs hullám - Csillagok születése később - Gravitációs hullám - Gravitáció - Gravitációs hullám - Gravitáció összeomlástól óvja a Világegyetemet - Gravitációs hullám - Mi jöhet Einstein után? - Gravitációs hullám - Sugárzás - Gravitációs hullám detektora ------ Gravitációs hullám-trófea ----- Gravitációs hullámok kisugárzása - Hontalan szupernóvák - Gravitációs hullámok - késik az észlelés ---- Gravitációs hullámok-levelek ------ Gravitációs hullámok nyomai ----- Gravitációs hullámokról -  das Beben der Raumzeit + Dr. Raffai Péter megjegyzései - Gravitációs instabilitás - Csillagközi anyag fizikája - Gravitációs kölcsönhatás - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? - Gravitációs kollapszus, Gravitáció óv tőle  - Gravitációs idődilatáció - Idődilatáció - Gravitációs instabilitás  - Csillagközi anyag fizikája- Gravitációs kölcsönhatás - Down kvark - Gravitációs kollapszus - Nóva a Nyilasban - Gravitációs központ  - Globula - Gravitációs lencse - Árulkodó perdület - Gravitációs lencse - Hubble-űrtávcső - Gravitációs lencse - Ismeretlen erők-sötét anyag - Gravitációs lencse - Kvazár - Gravitációs lencse - Mi jöhet Einstein után? - Gravitációs lencse - Neutroncsillag - Gravitációs lencse - Ősi kis galaxisok - Gravitációs lencse - Sötét anyag (égi nyomok) - Gravitációs lencse - Sötét anyag ismeretlen ereje? - Gravitációs lencse - Wikipedia asztrofizikai lapok - Gravitációs lencsehatás - Általános relativitáselmélet - Gravitációs lencsehatás - Einstein után - Gravitációs mikrolencse - Wikipedia asztrofizikai lapok - Gravitációs mező - Gravitációs Faraday-effektus - Gravitációs mikrolencsehatás - Exohold-jelölt? - Gravitációs mikrolencsehatás - Gravitációs Faraday-effektus - Gravitációs összehúzódás - Barna törpe - Gravitációs összehúzódás - Bok-globulák - Gravitációs összeomlás - Első csillagokat imitál egy gammakitörés - Gravitációs összeomlás - Fekete lyuk - Gravitációs összeomlás - Kvarkcsillag - Gravitációs összeomlás - Pulzár - Gravitációs összeomlás - Wikipedia asztrofizikai lapok - Gravitációs összehúzódás - Protocsillag - Gravitációs sugár - Schwarzschild-sugár - Gravitációs sugárzás - Sugárzás - Gravitációs szingularitás - Szingularitás - Gravitációs szingularitás - Wikipedia asztrofizikai lapok - Gravitációs vonzás - Ismeretlen erők-sötét anyag - Gravitációs vonzás - Többgenerációs gömbhalmazok - Gravitációs vöröseltolódás - Általános relativitáselmélet

Gravitáló tömeg - Tömeg -

Graviton ----- Graviton - Alapvető kölcsönhatások - Graviton - Gravitáció - Graviton - Gravitációs hullám - Graviton - Standard Modell - Gravitonprobléma - Standard Modell -

G-, gale-, gaz-, ger-, gra-, grb-, H- (-sora)         

GRB121024A-kitörés - Így születik egy fekete lyuk - GRB 130925A gammakitörés - Első csillagokat imitál egy gammakitörés - GRB gyűrű - Interjú Balázs Lajossal -

Green-operátor - Schrödinger-egyenlet -

Grid rendszer  - Nagy Hadron Ütköztető -

Gumi - Rugalmas test -

GU Psc b csillag - Különös exobolygó -

GUT (Nagy egyesített elmélet) - Egyesítő elméletek - GUT (Grand Unified Theory) - Inflálódás - GUT - Egyesítő elmélet -

Gutenberg-Wiechert-felület  - Egyed Föld tágulási elmélete - Gutenberg-Wiechert-felület - Földköpeny - Gutenberg-Wiechert-felület  - Földmag -

Gyémánt egy óriásbolygó magjában ------- Gyémántcsillag

Gyenge ekvivalencia - Gyenge ekvivalenciaelv - Tömeg

Gyenge kölcsönhatás ----- Gyenge kölcsönhatás - Alapvető kölcsönhatás - Gyenge kölcsönhatás - Alapvető kölcsönhatások - Gyenge kölcsönhatás - Down kvark - Gyenge kölcsönhatás - Energia - Gyenge kölcsönhatás - Fekete lyuk és az információ - Gyenge kölcsönhatás  - W- és Z-bozon -

Gyenge nukleáris erő - Erő -

Gyengén fókuszáló - Szinkrotron -

Gyorsabban forog a Tejút - veszély?!

Gyorsító - Nehézion-fizika - Gyorsító - Részecskefizika - Gyorsítógyűrű - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél -

Gyorsulás

Gyorsuló rendszer - Idődilatáció -

Gyorsuló tágulás - Mi jöhet Einstein után? - Gyorsuló tágulás - Sebes csillag - Gyorsuló tágulás - Sötét energia - kaméleonvadászat - Gyorsuló tágulás - Sötét energia keresése - Gyorsuló tágulás - Sötét energia - Gyorsulva táguló Világegyetem - Világegyetem sötét jövője -

Gyűrű - Naprendszer -

Gyűrűrendszer - Gázbolygók, óriásbolygók - Gyűrűrendszer - Naprendszer - Gyűrűrendszer - Neptunusz - Gyűrűrendszer - Progenitor csillag - Gyűrűrendszer - Uránusz -

Gyűrűs galaxisok - Galaxisok osztályozása -

Gyűrűs kisbolygó

Gyűrűs szerkezet - Szerves molekulák a Világegyetemben -

Gyűrűs vegyület - Szén -

Gyűrűszingularitás - Szingularitás

gale-, gaz-, ger-, gra-, grb- (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

H - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

hat-, hel-, hid-, him-, hom-, hub-, (-sora)         

H II régió - Wikipedia asztrofizikai lapok -

H2 ütközéses ionizáció - Protocsillag -

Hα-fler - Nap szerkezete -

Hadaikum - Meteoritok hozták a foszfort -

Hadron ----- Hadron - Barion - Hadron - Bottom kvark - Hadron - Charm kvark - Hadron - Első gluonlabda - Hadron - Izospin - Hadron - Kvark időszak - Hadron - Mezon - Hadron - Kvark - Hadron - Világelmélet - Hadrontömeg - Kvark -

Hadron-időszak - Ősrobbanás

Hadron modellek - Erős kölcsönhatás -

Hadronkorszak - Ősrobbanás grafikusan -

Hadronizálódás - Kvark - Hadronizálódás - Nehézion-ütköztető -

Hadronspektroszkópia - Hadron -

Hadronütköztető gyűrű - Nagy Hadron Ütköztető -

Halak csillagkép - Különös exobolygó -

Halmaz ----- Halmaz - Struktúra -

Halmazállapot ----- Halmazállapot - Gáz - Halmazállapot - Szilárd halmazállapot -

Halmazváltozók  - Cefeida-típusú változó -

Haló ----- Halo - Galaxisok osztályozása - Halo - Gömbhalmaz - Halo - Spirálgalaxis - Haló - Szuper gömbhalmaz születik - Halo - Tejútrendszer -

Halvány fehér törpe - Föld méretű gyémántcsillag -

Hamilton-elv - Kölcsönhatás - Hamilton-operátor - Kvantumszám - Hamilton operátor - Schrödinger-egyenlet -

Hamis jelek - Gravitációs hullám-trófea - Hamis mérőszám  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Harkins-szabály - Nukleoszintézis -

Harmadik család - Részecskecsaládok - Harmadik család - Részecskefizika -

Harmadik főtétel - Termodinamika -

Hármasimpulzus megmaradás - Lendület -

Hármastér homogenitás - Lendület -

Hármas rendszer - Csillagtánc -

Három-alfa folyamat ----- Három alfa ciklus - Szén - Három-alfa ciklus - Vörös óriás -

Háromszemélyű Isten - Szentháromság

HARPS-spektrográf - Béta Pictoris üstökösei -

Hasadás - Neutronsugárzás - Hasadás - Radioaktivitás -

H-, hat-, hel-, hid-, him-, hom-, hub-, I- (-sora)         

Határfelület - Eseményhorizont

Határozatlansági reláció ----- Határozatlansági elv - Hadron - Határozatlansági elv - Kvantummechanika - Határozatlansági elv - Térelmélet - Határozatlansági elv\reláció - Koppenhágai értelmezés - Határozatlansági összefüggések - Fizika, kvantumelmélet -

Hatás - Kölcsönhatás - Hatás - Ultraviola sugárzás - Hatás-ellenhatás - Newton törvényei - Hatáselv - Kölcsönhatás -

Hatáskeresztmetszet ----- Hatáskeresztmetszet  - Csillagközi anyag fizikája- Hatáskeresztmetszet - Neutrínódetektorok - Hatáskeresztmetszet - Neutron - Hatáskeresztmetszet - Thomson-szórás -

Háttérsugárzás - Csillagok születése később - Háttérsugárzás - Fotongáz - Háttérsugárzás - Galaxishalmazok korai előfutárai - Háttérsugárzás - Gravitációs hullámok nyomai - Háttérsugárzás  - Inflaton - Háttérsugárzás - Kozmológia - Háttérsugárzás - Mi jöhet Einstein után? - Háttérsugárzás - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás - Háttérsugárzás - Nagyobb neutrínótömeg lehet a megoldás? - Háttérsugárzás - Sötétség korszaka - Háttérsugárzás - Világegyetem kívülről -

Hattyú csillagkép - Évszázados csillagászati rejtély - Hattyú csillagkép - Földfivér (Kepler exobolygója) -

Háttérsugárzás fluktuációja - Sötét anyag - Háttérsugárzást mérő műhold, a WMAP - Kozmológia -

Haumea - Bolygók - Haumea - Naprendszer -

Hawking, Stephen William ----- Hawking - Fekete lyuk és az információ - Hawking - Tudósokról röviden -

Hawking-paradoxon - Szuperhúr -

Hawking-sugárzás - Fekete lyuk - Hawking-sugárzás - Mi jöhet Einstein után? -

HD 107146 csillag - Bolygócsírák - HD 142527 - Törmelékfelhők - HD 162826 csillag - Megtalálták a Nap testvérét - HD 189733b bolygó - Száraz exobolygó - HD 209458b bolygó - Száraz exobolygó - HD 2905 kék szuperóriás - Egy száguldó csillag sokkhatása - HD 29391 - Újszülött-Jupiter fényképe - HD 97300 - Stern im Rampenlicht -

Heisenberg-féle határozatlansági reláció ----- Heisenberg - Tudósokról röviden - Heisenberg-f. határozatlansági elv: Térelmélet - Heisenberg-f. határozatlansági reláció: Alagúthatás -

Héj - Elektronszerkezet - Héjelektron - Elektronbefogás -

Héjjas - Tudósokról röviden -

Héjszerkezet - Rosetta formálódása -

H-, hat-, hel-, hid-, him-, hom-, hub-, I- (-sora)         

Heliopauza - Nap rendszer - Heliopauza - Nap szerkezete -

Helioszeizmológia - Nap szerkezete -

Helioszféra - Nap szerkezete -

Hélium ----- Hélium - Alfa sugárzás - Hélium - CNO-ciklus - Hélium - Csillag élet, napméretű csillagok - Hélium  - Csillagközi anyag - Hélium - Fémek a világegyetemben - Hélium - Gázbolygók, óriásbolygók - Hélium  - Globula - Hélium - Ősi bolygórendszer - Hélium - Neutrínódetektorok - Hélium - Planetáris köd - Hélium - Proton-proton ciklus - Hélium - R-folyamat - Hélium - Radioaktivitás - Hélium atommag - Legfontosabb radioaktív atommagok - Héliumatom - Csillagkeletkezés - Héliumatom - Nap szerkezete -

Hélium eső - Jupiter -

Hélium fúzió - Három-alfa folyamat -

Héliumégés - Hertzsprung–Russell diagram -

Helyzeti energia - Elektronszerkezet - Helyzeti energia - Erőtér -

Hemoglobin - Vas -

Henize 2-10 szabálytalan törpegalaxis - Szupermasszív fekete lyuk egy törpegalaxisban -

Herkules csillagkép - Gömbhalmaz -

Herbig-Haro objektum ----- Herbig-Haro objektum - Akkréciós korong - Herbig-Haro objektum - Bok-globulák -

Herschel-kráter - Mimas jégkérge alatt -

Hertzsprung-progresszió  - Cefeida-típusú változó -

Hertzsprung–Russell diagram ----- Hertzsprung–Russell-diagram - Asztrofizika - Hertzsprung-Russell diagram - Csillag - Hertzsprung-Russell diagram - Nukleoszintézis - Hertzsprung-Russell-diagram - Újjászülető csillagok - Hertzsprung-Russell diagram - Vörös óriás - Hertzsprung–Russell-diagram - Vörös törpe - Hertzsprung–Russell-diagram - Wikipedia asztrofizikai lapok - Hertzsprung-rés - Hertzsprung–Russell diagram -

Heteroatom - Szén -

Heterociklikus vegyület - Élet építőkövei-üstökösökkel -

Heteropoláris kötés - Kémiai kötés -

Heteroszféra - Légkör -

Heves csillagképződés - Távolságrekorder galaxis -

Hexahidrit - Ceres fényes foltjai -

Hexakvark - Hadron -

Hét kicsi törpe(galaxis)!

Heves csillagképződés - Galaxishalmazok korai előfutárai -

HH30 - Herbig-Haro objektum - HH47 - Herbig-Haro objektum -

Hiányzó antianyag - Hiányzó víz exobolygón -

Hibrid mezon - Hadron -

H-, hat-, hel-, hid-, him-, hom-, hub-, I- (-sora)         

Hideg sötét anyag - Törpegalaxis - Hideg sötét-anyag - Ősrobbanás

Hidegfúzió - Fúzió -

Hidrid - Hidrogén -

Hidrodinamikai leírás - Nehézion-ütköztető -

Hidrogén ----- Hidrogén - CNO-ciklus - Hidrogén - Csillag élet, napméretű csillagok - Hidrogén - Csillagkeletkezés - Hidrogén  - Csillagközi anyag - Hidrogén - Fémek a világegyetemben - Hidrogén - Gázbolygók, óriásbolygók - Hidrogén  - Globula - Hidrogén - Izotóp - Hidrogén - Jupiter - Hidrogén - Neutrínódetektorok - Hidrogén - Nóva - Hidrogén  - Ősgalaxis - Hidrogén - Ősi bolygórendszer - Hidrogén - Planetáris köd - Hidrogén - Proton-neutron rendszer - Hidrogén - Proton-proton ciklus - Hidrogén - R-folyamat - Hidrogén - Vörös törpe - Hidrogén atommag - Nukleon - Hidrogénatomok - Csillagok születése később - Hidrogénatom - Nap szerkezete - Hidrogéncsomósodások - Einstein után -

Hidrogén hiány - Egy különleges páros (Gaia14aae) -

Hidrogén-cianid - Csillagontó galaxisok - Hidrogén-cianid (HCN) - MWC 480 csillag -

Hidrogén-égető fázis - Protocsillag -

Hidrogén fényes emissziós vonalai - Planetáris köd -

Hidrogén-hélium-burok - Exobolygó légkörök világa -

Hidrogén-hélium fúzió - Fúzió -

Hidrogén-szulfid - Egy üstökös illata, Rosetta -

Hidrogénfelhő - Intergalaktikus szélről - Hidrogénfelhő - Ősi hidrogénfelhők feltérképezése - Hidrogénfelhő - Védőburok - sötét anyagból - Hidrogéngáz - Galaxisok gázkiáramlásának felgyorsítása - Hidrogéngáz-felhő - Megoldódott a G2 rejtélye? -

Hidrogénkötés - Kémiai kötés -

Hidrogénszerű atom - Kvantumszám -

Hidroszféra - Óceánok -

Hidrosztatikus nyomás - Nyomás -

Hidroxid ion - Ionizáció -

Hierarchia-probléma - Standard Modell -

Híg plazma - Plazma -

Higgs-bozon ----- Higgs bozon - Kvark időszak - Higgs-bozon - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél - Higgs-bozon - Standard Modell - Higgs-bozon - Szuperszimmetriák - Higgs-bozon  - W- és Z-bozon - Higgs-részecskék - Gravitáció összeomlástól óvja a Világegyetemet - Higgs-részecske - Nagy Hadron Ütköztető -

Higgs-mechanizmus - Higgs-bozon - Higgs-mechanizmus - Hiányzó antianyag-Megoldódó rejtély - 

Higgs-probléma - Standard Modell -

Higgs tér - Higgs-bozon

Higgsinó - Mi jöhet Einstein után? -

Hilbert-tér - Schrödinger-egyenlet -

H-, hat-, hel-, hid-, him-, hom-, hub-, I- (-sora)         

Himalia csoport - Jupiter -

Hiperbolikus tér - Standard Modell Alapok -

Hiperkocka - Dimenzió -

Hipernóva robbanás - Interjú Balázs Lajossal - Hipernóvarobbanás - Tejútrendszer legöregebb csillagai - Hipernóvarobbanás - Vetkőző hiperóriás -

Hiperon ----- Hiperon - Kvark -

Hipersebességgel menekülő csillagok ----- Hipersebességű gömbhalmaz - Egész csillaghalmazt dobott ki a galaxisa - Hipersebességű csillag - Sebes csillag -

Hipertér - Tér

Hipertöltés - Standard Modell -

Hiszekegy -

Hit - Tudomány és Isten -

HL Tau körüli anyagkorong - Születő bolygórendszer -

Hő szállító közeg - Óceánok -

Hő-infravörös - Infravörös sugárzás -

Hőelosztó - Óceánok -

Hőenergia - Termodinamika második főtétele -

Hőerőgép  - Termodinamika második főtétele -

Hohlraum - Fényből anyagot -

Hőhullám - Elektromágneses spektrum -

Hold ----- Hold geológiája ----- Hold  - Föld - Hold - Jupiter - Hold - Kőzetbolygók - Hold - Mondparadox gelöst - Hold - Naprendszer - Hold - Uránusz - Holdak - Mars - Hold távolodása - Távoli jövőnk - Holdrendszer - Gázbolygók, óriásbolygók -

Hold-jelölt - Exohold-jelölt? -

Holografikus elv - Entrópia -

H-, hat-, hel-, hid-, him-, hom-, hub-, I- (-sora)         

Homogenitás - Gravitációs hullámok nyomai -

Hőmérséklet ----- Hőmérséklet - Csillagok születése később - Hőmérséklet - Energia-mértékegység - Hőmérséklet - Gáz - Hőmérséklet - Proton-proton ciklus -

Hőmérséklet-entrópia diagram - Termodinamika második főtétele -

Hőmérséklet-ingadozások - Gravitációs hullámok nyomai -

Hőmérséklet-kiegyenlítődés - Fotongáz -

Hőmérsékleti hullámok - Hélium -

Hőmérsékleti sugárzás - Űrhajós hull fekete lyukba - Hőmérsékleti sugárzás (3 L) - Wikipedia kategóriák -

Hominizáció - Fejlődésképünk -

Homogén - Standard Modell alapjai - Homogén koordináták - Möbius-szalag -

Homogén Univerzum - Standard Modell Alapok -

Homogenitás - Lendület -

Hőmozgás - Hőmozgás - Proton-neutron rendszer -

Hontalan szupernóvák

Hooke-törvény - Rugalmas test -

Horizontprobléma - Standard Modell - Horizontprobléma - Térgeometria -

Horizont sugara - Standard Modell Alapok -

Hosszkontrakció - Merev test -

Hosszú bázisvonal - Csillagképződés megállj parancsa -

Hosszú gammakitörés - Így születik egy fekete lyuk -

Hosszú szénláncok - Szerves molekulák a Világegyetemben -

Hosszúság - Fizikai mennyiség -

Hőmérséklet - Mozgási energia -

Hőmérsékleti egyensúly - Hőmozgás -

Hősugárzás ----- Hősugárzás - Sugárzás -

Hőtároló - Óceánok -

Hőtartalom - Kémiai potenciál -

Hőtörténet - Kondritok -

HR 8799 jelű csillag - Exobolygó légkörök világa -

HRD-diagram  - Globula - HRD-diagram - Hertzsprung–Russell diagram -

H-, hat-, hel-, hid-, him-, hom-, hub-, I- (-sora)         

Hubble-állandó - Fotongáz - Hubble-állandó - Világegyetem kívülről -

Hubble-osztályozás - Spirálgalaxis -

Hubble-tágulás - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás -

Hubble-törvény ----- Hubble-törvény  - Ősgalaxis - Hubble-törvény - Sötét energia - Hubble-törvény - Standard Modell Alapok -

Hubble-űrtávcső

Hullám - Elektromágneses spektrum -

Hullám-részecske kettősség - Alagúthatás - Hullám-részecske kettősség - Fény - Hullám-részecske kettősség - Fény kettős természete felvételen - Hullám-részecske kettősség - Határozatlansági reláció Hullám-részecske kettősség - Kvantummechanika -

Hullámfüggvény - Kvantummechanika -

Hullámhossz - Elektromágneses spektrum -

Hullámhossz szerinti elemzés - Exobolygó vízgőzzel -

Hullámterjedés - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Hullócsillag - Kisbolygó széthullása - Hullócsillag - Meteorit -

Humani generis enciklika 1950-ből - Fejlődésképünk -

Húr - Tér

Húrelmélet ----- Húrelmélet - Dimenzió - Húrelmélet  - Inflaton - Húrelmélet - Szuperhúr - Húrelmélet - Tér

Hubble ----- Hubble - Tudósokról röviden - Hubble-törvény - Hubble - Hubble-törvény - Standard Modell alapjai -

Hullám és anyagi természet  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Hullámegyenlet - Schrödinger-egyenlet -

Hullámfüggvény - Koppenhágai értelmezés -

Hullámok - Fény kettős természete képen -

Hullámtér - Kvantummechanikai állapot -

Hullámterjedés  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Hullámtermészet - Koppenhágai értelmezés -

Humani generis enciklika - Teilhard -

Hund szabály - Elektronszerkezet -

Hurok  - Csillagközi anyag fizikája - Húrelmélet - Inflaton -

Hűvös fehér törpe - Föld méretű gyémántcsillag -

Hűvös molekuláris gázfelhők - Évszázados csillagászati rejtély -

HVGC (Hipersebességű gömbhalmaz) - Egész csillaghalmazt dobott ki a galaxisa - HVGC-1 halmaz - Egész csillaghalmazt dobott ki a galaxisa -

Hydra csillagkép - Exobolygó születik? - Hydra-Centaurus szuperhalmaz - Laniakea: kozmikus otthonunk táguló horizontja -

hat-, hel-, hid-, him-, hom-, hub-, (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

I,Í - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

im-, inter-, is- (-sora)         

Iapetus-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

Ibolyántúli fény - Ultraviola sugárzás -

Ideális folyadék - Folyadék - Ideális folyadék - Kvark-gluon plazma -

Ideális gáz

Idegen civilizációk - Görbe Alex gondolatai -

Idő ----- Idő - Dimenzió - Idő - Fenntartható fejlődés - Idő - Fizikai mennyiség - Időrészecske - Idő kvanta - Idő mérése - Idő - Téridő -

Idő-domén spektroszkópiai eljárás - Mágneses tükör -

Időszimetria - Dimenzió -

Idő természete -

Időbeli fejlődés - Állapotfüggvény -

Időben változó sűrűség - Mi jöhet Einstein után? -

Idődilatáció

Idődimenzió - Minkowski-tér\téridő -

Időkésés - Föld méretű gyémántcsillag -

Időmérés - Kvantummechanika -

Időrészecske -

Idős csillagok - Demografie der Milchstraße - Idős csillagok - Fekete lyuk gömbhalmazban - Idős csillagok - Galaxis sorvadás -

Időtágulás -

Időtükrözés - Megmaradási tétel

Ige - János Logosza - Ige - Memra (Ige - Isten szava) -

Igen "kerek számok" - Nagyságrend -

Így néz ki a Világegyetem legnagyobb feketelyuk-szörnye

Így születik egy fekete lyuk

I. populációs csillag - Planetáris köd -

II. populációs csillag - Planetáris köd -

IIE kémiai osztályú vasmeteorit - Vasmeteorit -

Iker becsapódási kráterek

Ikerparadoxon - Speciális relativitáselmélet

Illékony anyagok - Egy üstökös illata, Rosetta -

I-, im-, inter-, is-, J- (-sora)         

Imbolygás - Közel köralakú kőzetbolygó-pályák -

Imbrium-korszak - Hold -

Impulzus - Lendület -

Impulzusmegmaradás - Megmaradási tételek - Impulzusmegmaradás - Szimmetria - Impulzusmegmaradás törvénye - Lendület - Impulzusmegmaradás törvénye - Megmaradási tétel

Impulzusmomentum - Hadron - Impulzusmomentum - Perdület - Impulzusmomentum - Részecskefizika - Impulzusmomentum - Spin - Impulzusmomentum - Szuperhúr - Impulzusmomentum megmaradás - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Impulzusmomentummegmaradás - Szimmetria - Impulzusmomentum-megmaradás törvénye - Megmaradási tétel

Indiai-óceán - Óceánok -

Indukálás - Mágneses mező -

Indukált dipólus - Kémiai kötés - Indukált dipól-indukált dipól kölcsönhatás - Van der Waals-erők -

Indukciós effektus - Van der Waals erők -

Inerciarendszer - Centrifugális erő - Inerciarendszer - Speciális relativitáselmélet

Információ-mennyiség - Statisztikus fizika -

Inflálódás ----- Inflaton ----- Infláció - Világegyetem kívülről - Inflációs fázis - Ősrobbanás - Inflációs korszak - Mi jöhet Einstein után? - Inflációs korszak - Ősrobbanás grafikusan - Inflációs modell  - Inflaton - Inflációs szakasz - Gravitáció összeomlástól óvja a Világegyetemet - Inflálódó univerzum modell - Térgeometria - Inflaton - Mi jöhet Einstein után? - Inflációs modell - Gravitációs hullámok nyomai - Inflációs szakasz - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? -

Információ paradoxon  - Mi van a fekete lyukak belsejében? - Információ paradoxon - Űrhajós hull fekete lyukba - Információ elvesztése - Fekete lyuk és az információ - Informáciomegmaradás - Megmaradási tételek

Infravörös sötét felhők - Óriáscsillagok képződése -

Infravörös sugárzás ----- Infravörös sugárzás - Egy száguldó csillag sokkhatása - Infravörös sugárzás - Elektromágneses spektrum - Infravörös sugárzás - Protocsillag - Infravörös sugárzás - Sugárzás - Infravörös sugárzás - Szinkrotronsugárzás - Infravörös sugárzás - Világegyetem legfényesebb galaxisa -

Infravörös tartomány  - Ősgalaxis - Infravörös tartomány - Rejtőzködő galaktikus szörnyetegeket találtak -

Inhomogén anyageloszlás - Konvekció -

Instabilitás  - Csillagközi anyag fizikája - Instabilitás - Konvekció -

Intelligens civilizáció - Gömbhalmazokban csillagközi civilizációk? -

Intenzitás - Fény

Intenzív mennyiség - Fizikai mennyiség -

I-, im-, inter-, is-, J- (-sora)         

Interakciók- Fenekestül felforgatná a magfizikát egy ausztrál kutató -

Interferencia - Fény kettős természete felvételen -

Interferométer - Gravitációs hullám-trófea -

Intergalaktikus szél - Intergalaktikus szélről -

Intergalaktikus tér - Hontalan szupernóvák -

Interjú Balázs Lajossal

Intermolekuláris erő - Van der Waals-erők -

Intersztelláris sugárzási tér  - Csillagközi anyag -

Invariáns tömeg - Speciális relativitáselmélet

Io - Bolygók - Io - Gázbolygók, óriásbolygók - Io - Jupiter - Io - Kőzetbolygók -

Ion - Ionizáció -

Ionizáció

Ionizációs energiák - Atomtáblázat -

Ionizációs hullámok - Planetáris köd -

Ionizációs potenciál - Ionizáció -

Ionizáló sugárzás - Radioaktivitás - Ionizáló sugárzás - Sugárzás -

Ionizált állapot - Távolságrekorder galaxis -

Ionizált gáz - Plazma -

Ionok a jetben

Ionos kötés - Atom - Ionos kötés - Elektronhéj - Ionos kötés - Kémiai kötés -

Ionoszféra - Légkör - Ionoszféra - Madárdal a Világűrből -

Ionrács - Kristályrácsok -

Iparicivilizációs zaj - Madárdal a Világűrből -

Iránytű  - Föld mágneses mezeje -

Irányultság - Fizikai mennyiség -

Irányváltozás - Alapvető kölcsönhatások - Irányváltozás - Thomson-szórás -

Irodalmi műfaj - Fejlődésképünk -

Irreguláris galaxis - Galaxisok osztályozása -

I-, im-, inter-, is-, J- (-sora)         

Ishtar Terra - Vénusz -

Ismeret - Fenntartható fejlődés -

Ismeretlen eredetű röntgensugárzás

Ismeretlen részecske - Ismeretlen eredetű röntgensugárzás -

Ismertebb kvazárok - Kvazár -

Ismétlődő nóvák - Nóva -

Isten ----- Istenből a titok ----- Istenfogalom ----- Isten - Alfa-pont - Anyagvilág kezdete - Isten - Anyagvilág - Kezdet - Isten - Memra (Ige - Isten szava) - Isten - Tudomány és Isten - Isten a fejlődés gyűjtőpontja - Fejlődésképünk - Isteni gondviselés - Szent Tamás a Törvényről - Isten neve - Létezés

Isten szava - Memra (Ige - Isten szava) János Logosza -

Istenember - Fejlődésképünk -

Istenhez való kötöttség - Fejlődésképünk -

Isteni részecske - Gravitáció összeomlástól óvja a Világegyetemet -

Iszlámban - Szentháromság

Ívtorzítás - Sötét anyag ismeretlen ereje? -

Íz - Standard Modell - Iz-szimetria - Hadron -

Izajás könyve - Szentírási idézetek -

Izentropikus tágulás - Termodinamika második főtétele -

Izobár - Atommag - Izobár állapotváltozás - Ideális gáz - Izobárspin - Izospin -

Izochor állapotváltozás - Ideális gáz -

Izociánsav (HNCO) - Életrevaló molekulák, csillagbölcsők -

Izomer - Atommag - Izomer - Molekulák -

Izospin ----- Izospin - Barion - Izospin - Hadron - Izospin - Kvantum-színdinamika - Izospin - Nukleon - Izospin megmaradása - Megmaradási tétel

Izoterm tágulás - Termodinamika második főtétele -

Izotermális - Protocsillag -

Izotón - Atommag

Izotóp ----- Izotóp - Atommag - Izotóp - Atomtömeg - Izotóp - Berillium - Izotóp - CNO-ciklus - Izotóp - Hélium - Izotóp - Elemek - Izotóp - Hidrogén - Izotóp - Kobalt - Izotóp - Lítium - Izotóp - Neon - Izotóp - Neutron - Izotóp - Nikkel - Izotóp - Ólom - Izotóp - Oxigén - Izotóp - S-folyamat - Izotóp - Szén - Izotóp - Szilícium - Izotóp - Tórium - Izotóp - Urán - Izotóp - Vas - Izotóp előállítás - Neutron -

Izotópos áramforrás - Radioaktivitás -

Izotópösszetétel - Oxigén - Izotópösszetétel - Mondparadox gelöst -

Izotópspin - Izospin -

Izotrop - Standard Modell alapjai - Izotróp eloszlás - Nagyobb neutrínótömeg lehet a megoldás? - Izotróp Univerzum - Standard Modell Alapok - Izotrópia - Gravitációs hullámok nyomai -

Ízszimmetria - Izospin - Ízszimmetria megmaradása - Megmaradási tétel - Íztartalom - Barion - Íztöltés - Kvantum-színdinamika -

 im-, inter-, is- (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

J - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

J-Pszi - Mezon -

J-típusú lökéshullám - Protocsillag -

Jahwe - Létezés

János evangéliuma - Szentírási idézetek - János Logosza -

Jeans-hossz  - Csillagközi anyag fizikája-

Jehova - Létezés

Jég - Gázbolygók, óriásbolygók - Jég - Óceánok -

Jeges-tenger - Óceánok -

Jeges barna törpe a szomszédban

Jégkéreg - Enceladus: Eismond mit heißem Kern - Jégkéreg - Mimas jégkérge alatt -

Jégmeteorit - Meteorit -

Jégóriások - Bolygók - Jégóriások - Gázbolygók, óriásbolygók -

Jégsapka - Óceánok - Jégsapka - Mars -

Jégtakaró - Gázbolygók, óriásbolygók -

Jel - Atomtáblázat -

Jelenlevő (Sekináh) - János Logosza -

Jellemzők - Lítium -

Jelentős meteoritok - Meteorit -

Jelentős meteorkráterek - Meteorit -

Jeremiás könyve - Szentírási idézetek -

Jet - Akkréciós korong - Jet: Átmeneti szupernóva - Jet - Csillagfaló fekete lyuk - Jet: Csillagképződés megállj parancsa - Jet: Ébredő fekete lyuk - Jet: Első csillagokat imitál egy gammakitörés - Jet: Fekete lyuk gömbhalmazban - Jet: Fémek a Világegyetemben - Jet: Fényévmilliárdokon átívelő összhang - Jet: Fermi-buborékok 2 millió éve - Jet: Galaxisok gázkiáramlásának felgyorsítása - Jet: Galaxisok osztályozása - Jet: Így születik egy fekete lyuk - Jet: Ionok a jetben - Jet: Kicsi, de erőteljes mikrokvazár - Jet: Kondritok - Jet: Kvark - Jet: Kvazár - Jet: Összeolvadó fekete lyukak - Jet: Pulzár - Jet: Szupermasszív fekete lyuk -

JHVH - Létezés

Jobbkezes elektron - Standard Modell -

Jobbkezes részecskék - Kvantum-színdinamika -

Jód - Ásványi anyagok -

Joule-hő - Elektromágneses mező -

Jövendő generációk - Fenntartható fejlődés -

Jukava-potenciál - Erős kölcsönhatás -

Jupiter ----- Jupiter - Bolygók - Jupiter  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer - Jupiter - Gázbolygók, óriásbolygók - Jupiter - Naprendszer - Jupiter - Óriásbolygó -

Jupiter holdjának sötét foltjai - Jupiter hold sötét foltjai -

Jupiter típus - Gázóriások - parkolópályán - Jupiter-típusú bolygó - Óriásbolygó -

-----------------------------------------------------------------

K - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-  (-sora)         

K2 program - Földfivér (Kepler exobolygója) -

K-befogás - Bétabomlás - K-befogás - Elektronbefogás - K–korona - Nap szerkezete -

Kabai meteorit - Kondritok -

Kalauzcsillag - Vénusz -

Kálcium - Ásványi anyagok - Kalcium - Hontalan szupernóvák -

Kalcium-perklorát - Folyékony (sós)víz a Marson? -

Kálium - Ásványi anyagok -

Kallisztó - Gázbolygók, óriásbolygók - Kalliszto - Jupiter -

Kaméleon részecske - Sötét energia - kaméleonvadászat -

Kanibál-csillag - Kinder fresser Sterne

Kanti idő -

Kaon ----- Kaon - Izospin - Kaon - Mezon -

Kaotikus tágulás -

Kappa Cassiopeiae - Egy száguldó csillag sokkhatása -

Kappa-folyamat  - Cefeida-típusú változó -

Kármán-vonal - Légkör -

Kataklizmatikus változócsillag - Nóva a Nyilasban - Kataklizmikus változócsillag - Egy különleges páros (Gaia14aae) -

Katalizátor szerep - Szerves molekulák az űrben -

Katód - Ionizáció -

Kék csillag - Hipersebességgel menekülő csillagok - Kék csillag - Spirálgalaxis - Kék óriáscsillag - Új adatok fekete lyukról - Kék szuperóriás - Egy száguldó csillag sokkhatása - Kék szuperóriás - Első csillagokat imitál egy gammakitörés - Kék vándor - Újjászülető csillagok -

Kék szín - Távolságrekorder galaxis -

Kékeltolódás - Doppler-effektus

Kékes árnyalatú galaxisok - Ősi kis galaxisok -

Keleten és Nyugaton - Szentháromság

Kelet-Mongólia - Teilhard -

Kelvin-Planck-féle megfogalmazás - Termodinamika -

Kelvin-skála - Hőmérséklet

K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,,  (-sora)         

Kemence csillagkép - Első csillagokat imitál egy gammakitörés -

Kemény röntgensugárzás - Röntgensugárzás -

Kémiai elemek - Elem

Kémiai erőtér - Erőtér -

Kémiai kötés

Kémiai összetétel - Csillag - Kémiai összetétel - Száraz exobolygó -

Kémiai osztályozás - Vasmeteorit -

Kémiai potenciál

Kémiai sugár - Ultraviola sugárzás -

Kémiai tulajdonságok - Ólom - Kémiai tulajdonságok - Oxigén -

Kémiai vegyület - Vegyület -

Kén-dioxid - Egy üstökös illata, Rosetta - Kén-dioxid - Veszélyes merülés -

Kentaurok - Naprendszer - Kentaurok osztálya - Gyűrűs kisbolygó -

Kényszererő - Erőtér -

Képlékenység - Földköpeny - Képlékenység - Szilárd halmazállapot -

Kepler-444 - Ősi bolygórendszer -

Kepler-452b - Földfivér (Kepler exobolygója) -

Kepler-misszió - Földfivér (Kepler exobolygója) -

Kéreg  - Egyed Föld tágulási elmélete - Kéreg - Föld szerkezete - Kéreg - Hold geológiája - Kéreg - Kontinensek - Kéreg - Litoszféra -

Keresés - Természettörvény

Kereszténységben - Szentháromság

Keringés  - Föld -

Keringési idő - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Keringési sebesség - Sötét anyag -

K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,,  (-sora)         

Kései K színképosztály - Vörös törpe -

Kései M színképosztály - Vörös törpe -

Kétatomos molekulák - Gáz -

Keverék - Vegyület -

Kezdet - Anyagvilág - Kezdet - Ősrobbanás előtt

Kezdeti csírák - Legkisebb szupermassziv fekete lyuk -

Kémiai elemek - Atomtáblázat, atomtömeg - Kém.el.k - Elemek - Kém.el.k - Keveredő elemek - Kém.el.k gyakorisága - Nukleoszintézis

Kémiai kötés - Elektron - Kémiai összetétel - Keveredő elemek - Kémiai reakciók - Molekulák ultragyors viselkedése -

Kétirányúság - Kölcsönhatás -

Kétszer is felfúvódott a Világegyetem?

Kettős - Gammasugárzó nóvák - Kettős rendszer - Bepillantottak egy nóva szívébe - Kettős rendszer - Furcsa párok - Kettős rendszer - Sebes csillag -

Kettős fekete lyuk - Kettős fekete lyuk - Fekete lyuk rejtélye -

Kettőscsillag ----- Kettőscsillag - Egy különleges páros (Gaia14aae) - Kettőscsillag - Hontalan szupernóvák - Kettős csillag - Megoldódott a G2 rejtélye? - Kettőscsillag - Nóva - Kettőscsillag - Planetáris köd - Kettőscsillag (24 L) - Wikipedia kategóriák - Kettős planetáris köd - Planetáris köd - Kettős rendszer - Törmelékfelhők -

Kettős természet  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Kettősség - Fény kettős természete felvételen -

Keveredő elemek

Keverékelemek - Atomtömeg - Keverékelemek - Elemek -

Kialakulás - Biliárdbolygók (kisbolygók) -

Kialakulóban lévő bolygórendszer - Beta Pictoris óriásbolygója -

KIC 1255 b kőzetbolygó - Porból lett - porrá lesz exobolygó -

Kicsi, de erőteljes mikrokvazár

Kiderült, mik lehetnek a Jupiter holdjának sötét foltjai

Kiégett törpecsillag - Sötét anyag (égi nyomok) -

Kiegyenlítődés - Hőmozgás - Kiegyenlítődő mennyiség - Mennyiség -

K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,  (-sora)         

Kifagyás - Inflálódás -

Kifagyási folyamat - Nehézion-ütköztető -

Kígyótartó csillagkép - Exobolygó vízgőzzel -

Kijelentés (kinyilatkozás) - Memra (Ige - Isten szava) - Kijelentő (Sekináh) - János Logosza -

Kilencedik bolygó

Kilökődés - Fekete lyuk gömbhalmazban - Kilökődés - Fotoelektromos hatás - Kilökődés - Szökevény galaxisok -

Kína - Teilhard -

Kinderfresser Sterne

Kinetikus energia - Mozgási energia -

Királis perturbációszámítás - Kvark - Királis szimmetria - Kvantum-színdinamika - Királis szimetria - Kvark - Királis test - Merev test - Királis zsákmodell - Erős kölcsönhatás - Kiralitás - Szimmetria -

Királyok könyve - Szentírási idézetek -

Kis csillaghalmazok - Szökevény galaxisok -

Kis égitestek - Törmelékfelhők -

Kis galaxisok - Ősi kis galaxisok -

Kis Magellán-felhő - Tejútrendszer -

Kis naprendszer - Gázbolygók, óriásbolygók -

Kis sebességű öv - Földköpeny -

Kisbolygó - Biliárdbolygók (kisbolygók) - Kisb. széthullása - Kisbolygó - Bolygócsírák - Kisb. - Gyűrűs kisbolygó - Kisb. - Kondritok - Kisb. - Vasmeteorit - Kisb. kutatás - Magyar kisbolygók - Kisbolygóövezet - Ceres fényes foltjai - Kisbolygóöv - Égi Segner-kerék - Kisbolygóöv - Naprendszer -

Kísérő - Furcsa párok -

Kísérő galaxis - Sötét anyag a Tejútrendszerben -

Kiszabaduló gázok - Rosetta: újabb meglepetés az üstökösnél -

Kiszabaduló illékony anyagok - Egy üstökös illata, Rosetta -

Kiszámolták, mikor keletkezett a Nap

K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,  (-sora)         

Kitaszítás - Hontalan szupernóvák -

Kiterjedés - Dimenzió -

Kiterjedt objektumok - Égitestek a NET-en -

Kiterjedt valószínűségi objektum - Elektronhéj -

Kitörés - Fekete lyuk éhkoppon - Kitörés - Törpenóva rejtélye -

Kivonulás könyve - Szentírási idézetek -

Kizárási elv - Bozon - Kizárási elv - Pauli-elv -

Klasszikus eszközök\tulajdonságok - Koppenhágai értelmezés -

Klasszikus mechanika - Mechanika -

Klasszikus nóva - Bepillantottak egy nóva szívébe -

Klasszikus nóva - Nóva -

Klasszikus termodinamika - Termodinamika -

Klasszikus térelmélet - Térelmélet -

Klein-palack - Möbius-szalag -

Klímaváltozás - Marsi légkör - napszél -

Klór - Ásványi anyagok -

Klorofill bioszintézis - Vas -

KM-mátrix - Izospin -

Kobajasi–Maszkava-mátrix - Izospin -

Kobalt ----- Kobalt - Ásványi anyagok -

Kockarács - Vas -

K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,  (-sora)         

Köd - Gáz - Köd - Hiányzó víz exobolygón -

Ködök létrejötte - Ősrobbanás

Kölcsönhatás ----- Kölcsönhatás - Csillagközi anyag fizikája - Kölcsönhatás - Egyesítő elméletek - Kölcsönhatás - Fenntartható fejlődés - Kölcsönhatás - Izospin - Kölcsönhatás - Részecskefizika - Kölcsönhatás - Schrödinger-egyenlet - Kölcsönhatás a sötét anyag és energia közt - Világegyetem sötét jövője - Kölcsönhatás közvetítő  - W- és Z-bozon -

Kollaboráció - Gravitációs hullám-trófea -

Kolligációs kötés - Kémiai kötés -

Kollízió - Litoszféra -

Kóma - Alkoholgőz üstökösből - Kóma - Oxigén a Csurin - Kóma - Üstökös a Marsnál -

Kőmeteorit ----- Kőmeteorit - Kondritok - Kőmeteorit - Meteorit - Kőmeteorit - Vasmeteorit -

Kommunikáció - Kölcsönhatás -

Kompakt csillaghalmaz - Szupermasszív fekete lyuk - Kompakt csillagképző tartomány - Csillagontó galaxis és korai Világegyetem - Kompakt objektum - Barna törpe - Kompakt objektum - Sötét anyag -

Kompenzáció törvénye - Teilhard -

Komplementaritás elve - Bohr -

Komplementer elv - Koppenhágai értelmezés -

Kompressziós potenciál - Erőtér -

Koncentráció-különbségek - Hőmozgás -

Kondenzált állapot - Halmazállapot -

Kondrit ----- Kondrit - Ceres fényes foltjai - Kondrit  - Földmag - Kondrit - Kőmeteoritok - Kondrit - Mágneses feljegyzések a Naprendszer születéséről - Kondritos meteorit - Protoplanetáris korong -

Kondrulok - Kőmeteoritok -

Kondrum - Kondritok - Kondrum - Mágneses feljegyzések a Naprendszer születéséről - Kondrumszemcsék - Protoplanetáris korong -

Könnyű elemek szintézise

Könnyű részecskék - Sötét anyag (földi kísérletek) -

Konstruktív szegély - Földfelszín -

K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,  (-sora)         

Kontinensek ----- Kontinensek  - Föld -

Kontinensvándorlás - Földfelszín - Kontinensvándorlás - Kontinensek - Kontinensvándorlás - Litoszféra - Kontinensvándorlás - Táguló Föld -

Kontinentális kéreg - Földkéreg -

Kontinentális területek  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Konvekció ----- Konvekció - Protocsillag - Konvekciós cellák - Földköpeny - Konvekciós cellák - Litoszféra - Konvekciós zóna - Nap -

Konvektív - Barna törpe -

Konvektív zóna - Nap szerkezete -

Konvergens szegély - Földfelszín - Konvergens szegély - Litoszféra -

Konzervatív erő - Erő - Konzervatív erő - Erőtér -

Konzervatív szegély - Földfelszín -

Koordináta-rendszer - Speciális relativitáselmélet

Köpeny  - Egyed Föld tágulási elmélete - Köpeny - Föld szerkezete - Köpeny - Földköpeny - Köpeny - Hold geológiája - Köpeny - Litoszféra -

Kopernikuszi-kor - Hold -

Koppenhágai értelmezés ----- Koppenhágai interpretáció - Bohr -

K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,  (-sora)         

Koraérettnek tűnő szupernóva - Hontalan szupernóvák -

Korai csillag

Korai Világegyetem - Érett óriásgalaxisok a korai Világegyetemben - Korai Világegyetem - Galaktikus csillaggyár - Korai Világegyetem - Galaxishalmazok korai előfutárai -

Köralakú pálya - Közel köralakú kőzetbolygó-pályák -

Köráram - Mágneses mező -

Körbejáró csillagok galaxisban

Körfolyamat - Fenntartható fejlődés - Körfolyamat - Termodinamika második főtétele -

Körfolyamattá alakítás - Fenntartható fejlődés -

Korintusi levél - Szentírási idézetek -

Kormeghatározás - Radioaktivitás -

Környezet elhasználódása - Fenntartható fejlődés - Környezeti feltételek - Élet építőkövei-üstökösökkel -

Környezetvédelem - Fejlődés

Kórokozók - Ultraviola sugárzás -

Korona - Nap - Korona - Nap szerkezete - Koronaanyag kidobódás - Flerek veszélyei - Korona-anyagkidobódás - Nap szerkezete - Koronagráf - Nap szerkezete - Koronakidobódás - Wikipedia asztrofizikai lapok - Koronalyuk - Nap szerkezete -

Korong - Spirálgalaxis -

Koronális gáz  - Csillagközi anyag -

Korrelációk - Fekete lyuk és az információ -

Korstruktúra - Demografie der Milchstraße -

Korszakok - Ősrobbanás lefolyásának grafikus ábrázolása

Korai Világegyetem - sok vízzel

Körülsáncolt síkságok - Hold geológiája -

Kórusok  - Madárdal a Világűrből -

Kosmischer Fernblick und Dunkle Energie

Kötési energia - Proton-neutron rendszer - Kötési energia - Yukawa potenciálhegye -

Kötött állapotok - Erős kölcsönhatás - Kötött állapot - Részecskefizika -

Kovalens kötés - Atom - Kovalens kötés - Elektronhéj - Kovalens kötés - Kémiai kötés - Kovalens kötés - Kristályrácsok - Kovalens kötés - Molekulák -

Kő-vasmeteorit - Kondritok -

K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,  (-sora)         

Közel köralakú kőzetbolygó-pályák

Közeli csillagok listája - Wikipedia asztrofizikai lapok - Közeli fényes csillagok listája - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Közeli-infravörös (NIR) tartomány - Rejtőzködő galaktikus szörnyetegeket találtak -

Közép-infravörös tartomány - Rejtőzködő galaktikus szörnyetegeket találtak -

Közepes energiás gyorsítók - Nehézion-ütköztető -

Közepes méretű fekete lyuk  - Mi van a fekete lyukak belsejében? -

Középpontos kockarács - Vas -

Kőzetbolygó ----- Kőzetbolygó - Bolygók - Kőzetbolygó - Bolygópályák - Kőzetbolygó - Exobolygók ásványai - Kőzetbolygó - Földfivér (Kepler exobolygója) - Kőzetbolygók - Földkeletkezés - Kőzetbolygó - Gömbhalmazokban csillagközi civilizációk? - Kőzetbolygó - Naprendszer - Kőzetbolygók összetétele - Porból lett - porrá lesz exobolygó - Kőzetbolygó - Ősi bolygórendszer -

Kőzetek  - Egyed Föld tágulási elmélete - Kőzetek - Gázbolygók, óriásbolygók - Kőzetek - Kontinensek -

Kőzetlemez - Litoszféra -

Kőzetmag - Ősi bolygórendszer -

Kozmikus cenzúra - Szingularitás

Kozmikus háttérsugárzás - Antirészecske - Kozmikus háttérsugárzás (CMB) - Csillagok születése később - Kozmikus háttérsugárzás - Fotongáz - Kozmikus háttérsugárzás - Gravitációs hullámok nyomai - Kozmikus háttérsugárzás - Mi jöhet Einstein után? - Kozmikus háttérsugárzás - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás - Kozmikus háttérsugárzás (CMB) - Nagyobb neutrínótömeg lehet a megoldás? - Kozmikus háttérsugárzás (CMB) - Sötétség korszaka - Kozmikus háttérsugárzás - Standard Modell Alapok - Kozmikus háttérsugárzás - Világegyetem kívülről - Kozmikus háttérsugárzás - Vöröseltolódás - Kozmikus háttérsugárzás - Wikipedia asztrofizikai lapok - Kozmikus háttérsugárzás felhasító hatása - Nukleoszintézis - Kozmikus háttérsugárzás fluktuációja - Sötét anyag -

Kozmikus illúzió volt két exobolygó

Kozmikus infláció - Ősrobbanás

Kozmikus mágneses mezők - Hiányzó antianyag -

Kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás - Einstein után - Kozmikus porszemcsék - Szerves molekulák az űrben -

Kozmikus sötét korszak - Legnagyobb feketelyuk-szörny -

Kozmikus sugárzás  - Csillagközi anyag - Kozmikus sugárzás - Neutronsugárzás - Kozmikus sugárzás - Neutrínódetektorok - Kozmikus sugárzás - Pion - Kozmikus sugárzás - Radioaktivitás - Kozmikus sugárzás - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Kozmikus távolságlétra - Einstein után -

K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,  (-sora)         

Kozmológia ----- Kozmológia - Barion - Kozmológia standard modellje - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? -

Kozmológiai állandó - Einstein után - Kozmológiai állandó - Hubble - Kozmológiai állandó - Sötét energia - kaméleonvadászat - Kozmológiai állandó - Sötét energia keresése -

Kozmológiai elv  - Interjú Balázs Lajossal -

Kozmológiai infláció - Einstein után - Kozmológiai modell - Világegyetem sötét jövője - Kozmológiai standard modell - Standard Modell -

Központi dudor - Hipersebességgel menekülő csillagok - Központi dudor - Spirálgalaxis - Központi dudor - Szupermasszív fekete lyuk - Központi dudor - Tejútrendszer legöregebb csillagai -

Közvetítő részecskék hatása  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Kation - Ionizáció -

Közvetítő közeg - Éterelmélet -

Kráter - Ceres fényes foltjai - Kráter - Hold geológiája - Kráter - Iker becsapódási kráterek -

Kreacionizmus - Tudomány és Isten -

Kristály - Gerjesztés - Kristály - Vas -

Kristályos folyadékok - Halmazállapot -

Kristályosodás - Halmazállapot -

Kristályrácsok

Krisztocentrikus - Fejlődésképünk -

Kritikus állapot - Gőz -

Kritikus hőmérséklet - Csillag élet, napméretű csillagok - Kritikus hőmérséklet - Halmazállapot - Kritikus hőmérséklet - Ideális gáz -

Kritikus sűrűség - Sötét energia - Kritikus sűrűség - Világegyetem kívülről -

Króm - Ásványi anyagok -

Kromoszféra - Nap - Kromoszféra - Nap szerkezete -

Kronón - Időrészecske

Kszi hiperon - Hiperon -

K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,  (-sora)         

Küllők - Gázbolygók, óriásbolygók -

Küllős spirálgalaxis: Csillagontó galaxisok - Küllős spirálg.: Tejútrendszer - Küllős spirálg.: Galaxisok osztályozása - Küllős spirálg.: Spirálgalaxis -

Különös exobolygó

Különleges páros (Gaia14aae)

Külső bolygó - Óriásbolygó - Külső burok - Rosetta formálódása -

Kuiper-öv - Bolygók - Kuiper-öv - Gázbolygók, óriásbolygók - Kuiper-öv - Gyűrűs kisbolygó - Kuiper-öv - Kilencedik bolygó - Kuiper-öv - MWC 480 csillag - Kuiper-öv - Naprendszer - Kuiper-öv - Újabb törpebolygó: 2012 VP113 -

Külső mag - Föld szerkezete - Külső mag - Földkeletkezés - Külső mag - Földköpeny - Külső mag  - Földmag - Külső mag - Hold geológiája -

Kutatás - Természettörvény

Kvantálás - Kvantummechanika -

Kvantitatív megértés - Fizika -

Kvantum - Kvantummechanika -

Kvantum-gravitációs-hab -

Kvantum-elektrodinamika (QED) - Alapvető kölcsönhatások - Kvantum-elektrodinamika - Egyesítő elméletek - Kvantum-elektrodinamika - g-faktor -

Kvantum-korreláció - Kvantummechanika -

Kvantum-színdinamika ----- Kvantum-színdinamika (QCD) - Alapvető kölcsönhatások - Kvantum-színdinamika - Egyesítő elméletek -

Kvantumállapot - Fermion - Kvantumállapot - Statisztikus fizika -

Kvantumelektrodinamika -

Kvantumelmélet és Fizika,

Kvantumfizika és emberi tudat (Parapsz.) - Kvantumfizika - Fényelnyelő gyűrű -

Kvantumfizikai bizonytalanság - Fizika ellentmondásai -

Kvantumfluktuáció - Világegyetem kívülről -

Kvantumgravitáció ----- Kvantumgravitációs elmélet - Fizika ellentmondásai - Kvantumgravitációs elmélet - Űrhajós hull fekete lyukba -

Kvantumkódolás - Einstein után -

Kvantummechanika ----- Kvantummech.: Fizika ellentmondásai - Kvantummech.: Koppenhágai értelmezés - Kvantummech.: Mechanika -

Kvantummechanikai állapot

Kvantummező - Higgs-bozon - Kvantummező - Kvantumelektrodinamika - Kvantummező-elmélet - Fizika ellentmondásai -

K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,  (-sora)         

Kvantumos fekete lyuk - Mi jöhet Einstein után? -

Kvantumos gravitációs mező  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Kvantumösszefonódás  - Mi van a fekete lyukak belsejében? -

Kvantumszám ----- Kvantumszám - Elektromos töltés - Kvantumszám - Elektronhéj

Kvantumszámítógép - Einstein után - Kvantumszámítógép - Fény kettős természete felvételen -

Kvantumszíndinamika: Fenekestül felforgatná a magfizikát egy ausztrál kutató - Kvantumszíndin.: Kvantumtérelmélet - Kvantumszíndin.: Kvark -

Kvantumtérelmélet ----- Kvantumtér - Kvantumelektrodinamika - Kvantumtérelmélet - Graviton - Kvantumtérelmélet - Kvantummechanika - Kvantumtérelmélet - Kvantumszám - Kvantumtérelmélet - Térelmélet - Kvantumtérelmélet - Standard Modell - Kvantumtérelmélet - Világelmélet -

Kvark ----- Kv.: Alapvető kölcsönhatások: Kvark - Első gluonlabda - Kv.: Fenekestül felforgatná a magfizikát egy ausztrál kutató - Kv.: Fermion - Kv.: Gluon - Kv.: Hadron - Kv.: Hiperon - Kv.: Izospin - Kvark - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? - Kv.: Mezon - Kv.: Proton, neutron tömegkülönbség - Kv.: Standard Modell - Kv.: W- és Z-bozon - Kvark tömege - Kvark -

Kvark-gluon plazma ----- Kvark-gluon plazma - Kvark - Kvark-gluon plazma - Kvark időszak - Kvark-gluon plazma - Kvantum-színdinamika - Kvark-gluon plazma - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél - Kvark-gluon plazma - Nehézion-fizika - Kvark-gluon plazma keresése - Nehézion-ütköztető -

Kvark-időszak ----- Kvark-időszak - Ősrobbanás -

Kvark-korszak - Ősrobbanás grafikusan -

Kvarkanyag - Kvark -

Kvarkbezárás - Erős kölcsönhatás - Kvarkbezárás - Gluon - Kvarkbezárás - Hadron - Kvarkbezárás - Kvantum-színdinamika - Kvarkbezárás - Kvark -

Kvarkcsillag ----- Kvarkcsillag - Pauli-elv - Kvarkcsillag - Kvark - Kvarkcsillag - Sötét anyag -

Kvarkíz - Standard Modell -

Kvarkleves - Kvark időszak - Kvarkleves - Kvark-gluon plazma -

Kvarkmodell - Hadron - Kvarkmodell - Kvark -

Kvarkónium - Kvark -

Kvarkszínek - Kvark -

Kvarktömeg - Kvark -

Kvazár ----- Kvazár - Antianyag - Megoldódó rejtély - Kvazár - Fekete lyuk éhkoppon - Kvazár - Gravitációs Faraday-effektus - Kvazár - Kettős fekete lyuk - Kvazár - Neutroncsillag - Kvazár  - Ősgalaxis - Kvazár - Szuperfényes kvazár a Világegyetem hajnaláról - Kvazár fényessége - Összeolvadó fekete lyukak - Kvazár-korszak - Galaxisok osztályozása - Kvazár látóvonala - Fermi-buborékok 2 millió éve - Kvazárok forgástengelye - Fényévmilliárdokon átívelő összhang -

Kvázikristály - Meteorit -

Kvintesszencia - Sötét energia -

kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-  (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

L,Ly - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                       <<<

-----------------------------------------------------------------

leg-, lep-, log- (-sora)         

La Niña - Óceánok -

Lagrange-féle librációs pontok - Erőtér -

Lagrange-függvény - Kvantum-színdinamika - Lagrange-függvény - Spontán szimmetriasértés - Lagrange-függvény - Standard Modell -

Lágy gamma-ismétlő - Magnetár -

Lágy röntgensugárzás - Röntgensugárzás -

Lakható övezet - Kőzetbolygók - Lakható övezet - Ősi bolygórendszer - Lakható övezet - Zwei Erdzwillinge verschwinden, Gliese581 - Lakhatóság - Nem elég a lakható zónában lenni -

Lambda-barion - Barion - Lambda-probléma - Térgeometria - Lambda hideg sötét anyag - Sötét anyag a Tejútrendszerben - Lambda hiperon - Hiperon -

Lambda-CDM modell - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás - Lambda-CDM modell - Sötét energia -

Lánchegységek  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Landé-féle g-faktor - Landé-féle g-faktor - Elektron

Laniakea: kozmikus otthonunk táguló horizontja

Lapok - Csillagközi anyag fizikája -

Lapos térgeometria --- Laposság probléma - Standard Modell - Laposság probléma - Térgeometria - Lapossági feltevés - Könnyű elemek szintézise -

Lapultság - Galaxisok osztályozása -

Large Hadron Collider (LHC) - Nagy Hadron Ütköztető -

Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory (LIGO)  - Gravitációs hullámok: Dr. Raffai Péter megjegyzései -

Lassú kihűlés - Táguló Föld -

Lassulás - Veszélyes merülés -

Lassulva tágulás - Sötét energiára kaméleonvadászat -

Látható (Sekináh) - János Logosza -

Látható fény - Elektromágneses spektrum - Látható fény - Szinkrotronsugárzás - Látható fény - Ultraviola sugárzás -

Látható megjelenítés - Memra (Ige - Isten szava) -

Látható szektor - Szuperszimmetriák -

Laurázsia - Kontinensek -

LBV Fényes kék változók - Eddington-határ -

LCG detektor - Nagy Hadron Ütköztető -

Le kvark = Down kvark -

Leányelem - Radioaktív bomlási sor - Leányelem - Radioaktivitás -

Leáramlás - Konvekció -

Lecsatolódás - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás - Lecsatolódás - Nehézion-fizika -

L,  leg-, lep-, log-, M, (-sora)         

Légáramlás - Konvekció -

Legfényesebb galaxis

Legfontosabb radioaktív atommagok

Leghatalmasabb naprendszer

Legidősebb csillagok - Tejútrendszer legöregebb csillagai -

Legkisebb hatás elve - Kölcsönhatás -

Legkisebb szupermassziv fekete lyuk

Legkönnyebb exobolygó?

Légkör ----- Légkör - Exobolygó légkörök világa - Légkör  - Föld - Légkör - Földkeletkezés - Légkör - Hiányzó víz exobolygón - Légkör - Hold geológiája - Légkör - Jupiter - Légkör - Kőzetbolygók - Légkör - Mars - Légkör - Marsi légkör - napszél - Légkör - Nap szerkezete - Légkör - Nem elég a lakható zónában lenni - Légkör - Neptunusz - Légkör - Oxigén - Légkör - Újjászülető csillagok - Légkör - Vénusz - Légkör - Veszélyes merülés -

Legkorábbi csillag

"Legközelebbi" kerek szám - Nagyságrend -

Legnagyobb feketelyuk - Legnagyobb feketelyuk-szörny -

Légnemű állapot - Halmazállapot -

Légörvény - Veszélyes merülés -

Legősibb galaxisok - Szupermasszív fekete lyuk egy törpegalaxisban -

Legtávolabbi galaxis - Távolságrekorder galaxis -

Lehmann-felület  - Egyed Föld tágulási elmélete - Lehmann-felület  - Földmag -

Leírás - Ősrobbanás

Lelőhelyek - Hélium -

Lelökődött gázfelhő - Planetáris köd -

Lemaitre ----- Lemaître, Georges Henri Joseph Édouard ----- Lemaitre - Tudósokról röviden -

Lemaradás - Ismeretlen erők-sötét anyag -

Lemeztektonika - Földfelszín - Lemeztektonika - Kontinensek - Lemeztektonika - Litoszféra - Lemeztektonika - Táguló Föld -

Lencsehatás - Exohold-jelölt? -

Lendület ----- Lendületmegmaradás törvénye - Lendület - Lendületmegmaradás törvénye - Megmaradási tétel

Lentikuláris galaxis - Galaxisok osztályozása -

Lenz-törvény - Mágneses mező -

L,  leg-, lep-, log-, M, (-sora)         

LEP: Nagy Elektron-Pozitron ütköztető - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél -

Lepton - Standard Modell - Leptonszám - Részecskefizika - Leptonszám - Tau-lepton - Leptonszám megmaradásának törvénye - Megmaradási tétel

Lepton időszak ----- Lepton-időszak - Ősrobbanás - Lepton korszak - Ősrobbanás grafikusan -

Leptoníz - Standard Modell -

Leptogenezis - Barion -

Leszállás - Rosetta und Philae: Landung -

Létezés ----- Létezés - Természettörvény

Levegő - Légkör -

Lézer - Gyémánt egy óriásbolygó magjában - Lézerimpulzus - Molekulák ultragyors viselkedése -

Lexikon Istenről -

Lenz-törvény - Maxwell-egyenletek -

Lepton ----- Lepton - Alapvető kölcsönhatások - Lepton - Elektron -

LHC-Nagy Hadronütköztető - Hiányzó antianyag - LHC-Nagy Hadronütköztető - Űrhajós hull fekete lyukba - LHC Computing Grid detektor - Nagy Hadron Ütköztető - LHC (Large Hadron Collider) Nagy hadron-ütköztető - Sötét anyag (földi kísérletek) - LHC detektor - Nagy Hadron Ütköztető - LHC gyorsító - Nehézion-ütköztető - LHCb-kísérlet - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél -

Libra csillagkép - Kozmikus illúzió volt két exobolygó -

Libráció  - Föld - Libráció - Hold - Libráció - Mimas jégkérge alatt -

Librációs pontok - Erőtér -

Lie-csoportok - Standard Modell -

LIGO-detektor - Gravitációs hullám-trófea - LIGO (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory)  - Gravitációs hullámok: Dr. Raffai Péter megjegyzései -

Likvidusz hőmérséklet - Halmazállapot -

Lineáris gyorsító - Szinkrotron -

Lineáris mozgási momentum - Lendület -

Lítium

Lítiumteszt - Barna törpe -

Litoszféra ----- Litoszféra - Föld szerkezete - Litoszféra - Földkéreg - Litoszféra - Földköpeny - Litoszféra - Litoszféra -

LMC (Nagy Magellán Felhő) - Körbejáró csillagok galaxisban -

L, leg-, lep-, log-, M, (-sora)         

Logosz - Memra (Ige - Isten szava) -

Lóherecsomó - Möbius-szalag -

Lokális Galaxis-csoport - Tejútrendszer -

Lokális megmaradás - Megmaradási tételek

Lokális szimmetriatulajdonság - Részecskefizika -

Lökéshullám - Bepillantottak egy nóva szívébe - Lökéshullám  - Csillagközi anyag fizikája - Lökéshullám - Élet építőkövei-üstökösökkel - Lökéshullám - Többgenerációs gömbhalmazok -

Lökéshullámfront - Bok-globulák - Lökéshullámfront - Nap szerkezete -

London-féle erők - Kémiai kötés - London-féle erők - Van der Waals erők -

Lorentz-erő - Elektromágneses mező -

Lorentz-Fitzgerald kontrakció  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Lorentz-görbe - Breit–Wigner eloszlás -

Lorentz-invariancia ----- Lorentz-invariancia: Hiányzó antianyag - Lorentz-invariancia: Megmaradási tétel - Lorentz-sokaságok: Differenciálgeometria -

Lorentz-transzformáció ----- Lorentz-transzformáció - Idődilatáció - Lorentz-transzformáció - Térelmélet -

Lövedék-galaxishalmaz - Sötét anyag (égi nyomok) -

Lovejoy-üstökös - Alkoholgőz üstökösből -

LSB (kicsi felszíni fényességű galaxis) - Sötét anyag -

Luminozitás: Csillag - Luminozitás: Hertzsprung–Russell diagram - Luminozitás: Hontalan szupernóvák - Luminozitás: Wikipedia asztrofizikai lapok -

 leg-, lep-, log-, (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

M - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                    <<<

-----------------------------------------------------------------

magn-, man-, mau-, mem-, mes-, mik-, mo-, mon-  (-sora)         

2MASS J2126–8140 bolygó - Leghatalmasabb naprendszer -

M60-UCD1 ultrakompakt törpegalaxis (UCD) - Gigantikus fekete lyuk törpegalaxisban -

M81és M82 galaxis - Nagy medve galaxisainak fotója -

M83 galaxis - Kicsi, de erőteljes mikrokvazár -

M83 galaxishalmaz - Galaxishalmazok

M87 galaxis - Egész csillaghalmazt dobott ki a galaxisa -

M101 spirálgalaxis - Hej, hó! - hét kicsi törpe(galaxis)! -

M-elmélet - Húrelmélet - M-elmélet - Szuperhúr - M-elmélet - Tér

M-szigma függvény - Szupermasszív fekete lyuk -

M-szigma kapcsolat - Spirálgalaxis -

M típusú aszteroida - Vasmeteorit -

MACHO (nagytömegű kompakt haloobjektum) - Sötét anyag - MACHO objektum - Sötét anyag (égi nyomok) -

Madárdal a Világűrből

Mag  - Egyed Föld tágulási elmélete - Mag - Galaxisok osztályozása - Mag - Gázbolygók, óriásbolygók - Mag - Gömbhalmaz - Mag - Gyémánt egy óriásbolygó magjában - Mag - Haló - Mag - Hold geológiája - Mag - Nap - Mag - Nap szerkezete - Mag - Radioaktivitás - Mag - Tejútrendszer - Mag kicsomósodása - Óriáscsillagok képződése - Magbelső  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Mag kollapszusa - Első csillagokat imitál egy gammakitörés -

Magellán-áram  - Csillagközi anyag - Magellán-felhők - Többgenerációs gömbhalmazok - Magellán-galaxis - Tejútrendszer -

Magerő ----- Magerő - Atommag - Magerő - Proton-neutron rendszer - Magerő - Yukawa potenciálhegye -

Magfizika ----- Magfizika felforgatása ----- Magfizika - Alagúthatás -

Magfúzió ----- Magfúzió - Annihiláció - Magfúzió - Bok-globulák - Magfúzió - Elemek - Magfúzió - Fúzió - Magfúzió - Gammasugárzó nóvák - Magfúzió - Nap - Magfúzió - Nap szerkezete - Magfúzió - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Magfúzió - Nóva - Magfúzió - Ősanyag - Magfúzió - Planetáris köd - Magfúzió - Protocsillag -

Maghéj  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Mágikus számok - Nukleoszintézis -

Magmaáramlás  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Magmodellek - Erős kölcsönhatás -

M-magn-, man-, mau-, mem-, mes-, mik-, mo-, mon-,  N, (-sora)         

Mágneses erőtér - Erőtér -

Mágneses feljegyzések a Naprendszer születéséről

Mágneses fluxus megmaradása - Megmaradási tétel - Mágneses nyomaték - g-faktor - Mágneses tér - Egy száguldó csillag sokkhatása - Mágneses védőpajzs - Folyékony (sós)víz a Marson? -

Mágneses indukció - Maxwell-egyenletek -

Mágneses instabilitás  - Csillagközi anyag fizikája-

Mágneses kvantumszám - Elektronszerkezet - Mágneses kvantumszám - Kvantumszám -

Mágneses mező ----- Mágneses mező - Enceladus: Eismond mit heißem Kern - Mágneses mező  - Föld - Mágneses mező - Hiányzó antianyag - Mágneses mező - Hold geológiája - Mágneses mező - Planetáris köd - Mágneses neutrális határvonal - Flerek veszélyei -

Mágneses pajzs - 3,8 milliárd éves a Merkúr mágneses tere - Mágneses „védőpajzs” - Kőzetbolygók -

Mágneses sarok  - Föld mágneses mezeje -

Mágneses tér - Antianyag - Megoldódó rejtély - Mágneses tér - 3,8 milliárd éves a Merkúr mágneses tere - Mágneses tér - Csillag - Mágneses tér  - Csillagközi anyag - Mágneses tér  - Csillagközi anyag fizikája - Mágneses tér - Első csillagokat imitál egy gammakitörés - Mágneses tér - Marsi légkör - napszél - Mágneses tér - Merkúr - Mágneses tér - Uránusz -

Mágneses tükör

Mágneses zavarok - Nap -

Magnetár ----- Magnetár - Fekete lyuk - Magnetár - Neutroncsillag - Magnetár - Szupernóva -

Magnetohidrodinamika - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Magnetoszféra - 3,8 milliárd éves a Merkúr mágneses tere -Magnetoszféra - Flerek veszélyei -  Magnetoszféra  - Föld mágneses mezeje - Magnetoszféra - Jupiter - Magnetoszféra - Madárdal a Világűrből -

Magnézium - Ásványi anyagok - Magnézium-klorát - Vízfolyás a Marson - Magnézium-oxid - Exobolygók ásványai - Magnézium-perklorát - Vízfolyás a Marson - Magnézium-peroxid - Exobolygók ásványai - Magnézium-szulfát - Ceres fényes foltjai - Magnéziumkoncentráció - Exobolygók ásványai -

Magnitúdó - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Magreakció - Antirészecske - Magreakciók - Neutronsugárzás -

Magyar kisbolygók

Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél

Makemake - Bolygók - Makemake - Naprendszer -

Makroelemek - Ásványi anyagok -

Makroszkopikus egyenletek - Maxwell-egyenletek -

Makroszkopikus megközelítés - Magerő -

M-magn-, man-, mau-, mem-, mes-, mik-, mo-, mon-,  N,  (-sora)         

Mangán - Ásványi anyagok -

Manhattan terv - Bohr -

Maradék magerő - Magerő -

Maradványsugárzás - Galaxishalmazok korai előfutárai -

Mare terület - Hold geológiája -

Mariana-árok - Óceánok -

Mariner-10 űrszonda - 3,8 milliárd éves a Merkúr mágneses tere -

Márk evangéliuma - Szentírási idézetek -

Mars ----- Mars - Bolygók - Mars  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer - Mars - Curiosity a Sharpnal - Mars - Folyékony (sós)víz a Marson? - Mars - Kőzetbolygók - Mars - Naprendszer - Mars - Óriásbolygó - Mars - Vízfolyás a Marson - Mars holdja - Phobos-Mars árapály - Marsi légkör - napszél ---- Marsjáró - Curiosity a Sharpnal -

Más civilizációk - Görbe Alex gondolatai -

Masconok - Hold geológiája -

Második család - Részecskecsaládok - Második család - Részecskefizika -

Második főtétel - Termodinamika -

Második generációs bolygók  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer -

Második hang - Hélium -

Második populációs csillagok - Hipersebességgel menekülő csillagok -

Második Törvénykönyv - Szentírási idézetek -

Másodlagos kötés - Kémiai kötés -

Masszív galaxis - Rejtőzködő galaktikus szörnyetegeket találtak -

Máté evangéliuma - Szentírási idézetek -

Matematikai objektum - Antirészecske -

Matematikai modell - Fizika -

Matematikai struktúra - Struktúra -

Mátrix - Kondritok -

M-magn-, man-, mau-, mem-, mes-, mik-, mo-, mon-,  N,  (-sora)         

Maurizio Gasperini - Ősrobbanás előtt

Maxwell-Boltzmann eloszlás - Ideális gáz -

Maxwell-egyenletek ----- Maxwell-egyenletek - Alapvető kölcsönhatások - Maxwell-egyenletek - Mágneses mező -

Maxwell-elmélet - Egyesítő elméletek -

Maxwell-féle elektrodinamika - Fizika ellentmondásai -

Maxwell Montes - Vénusz -

Mechanika ----- Mechanika - Idő

Mega-robbanás - Első generációs csillagmonstrum -

Megfelelési elv - Koppenhágai értelmezés -

Megközelítő számítás - Perturbációszámítás -

Megmaradási tételek ----- Megmaradási tételek - Természettörvény - Megmaradási törvény - Energiamegmaradás - Megmaradási törvény - Pozitív béta-bomlás - Megmaradó mennyiség - Szimmetria -

Megmentés (Sekináh) - Memra (Ige - Isten szava) János Logosza -

Megoldódott a G2 rejtélye?

Megőrzött mágneses mező - Mágneses feljegyzések a Naprendszer születéséről -

Megosztás - Elektrosztatika

Megsemmisülés - Annihiláció -

Megtalálták a Nap testvérét

Megújuló energiaforrások - Fenntartható fejlődés -

Méhsejtszerű elrendezés - Fényévmilliárdokon átívelő összhang -

Mellékcsoportok - Periódusos rendszer -

Mellékkvantumszám - Kvantumszám, elektronszerkezet -

Mélyég-objektum - Csillagköd (nebula) -

Mélyen rugalmatlan szórás - Thomson-szórás -

Mélyfészkű rengések  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Mélyhűtött Repülő Csészealj

Mélységi differenciális rotáció - Nap szerkezete -

M-magn-, man-, mau-, mem-, mes-, mik-, mo-, mon-,  N,  (-sora)         

Membrán - Szuperhúr - Membrán - Tér

Memra (Jelenlevő, Kijelentő, Látható, Megmentő, Szövetség-pecsét) - Ige, Isten szava, János Logosza -

Mengyelejev - Tudósokról röviden -

Mennyiség ----- Mennyiség - Fizikai mennyiség -

Mérce-elmélet - Mértékelmélet -

Meredek sziklafalak és mélyedések - Rosetta formálódása -

Mérés - Fizikai mennyiség - Mérés - Határozatlansági reláció - Mérés - Mennyiség -

Méret - Atommag - Méret - Dimenzió -

Méretek a Világegyetemben

Merev test

Meridionális cirkuláció - Nap szerkezete -

Merkúr ----- Merkúr mágneses tere ----- Merkur ütközés ----- Merkúr - Bolygók - Merkúr  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer - Merkúr - Kőzetbolygók - Merkúr - Naprendszer -

Mérleg csillagkép - Kozmikus illúzió volt két exobolygó -

Mérőszám-arány  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Mérték - Szent Tamás a Törvényről -

Mértékbozon - Részecskefizika - Mértékbozon - Standard Modell - Mértékbozon  - W- és Z-bozon -

Mértékcsoport - Standard Modell -

Mértékegység - Dimenzió - Mértékegység - Fizikai mennyiség - Mértékegység - Mennyiség -

Mértékelmélet ----- Mértékelmélet - Hadron - Mértékelmélet - Kvark - Mértékelmélet - Részecskefizika -

Mértéktérelmélet - Kvantummechanika - Mértéktérelmélet - Kvantumtérelmélet - Mértéktérelmélet - Mértékelmélet -

Mértékinvariancia - Mértékelmélet - Mértékinvariáns - Standard Modell -

Mértékprobléma - Standard Modell -

Mértékszabadság - Kvark -

Mértékterek - Standard Modell -

Merülési manőver - Veszélyes merülés -

M-magn-, man-, mau-, mem-, mes-, mik-, mo-, mon-,  N, (-sora)         

Messenger űrszonda - 3,8 milliárd éves a Merkúr mágneses tere -

Messier 3 gömbhalmaz - Messier 13 gömbhalmaz - Messier 82  - Mi van a fekete lyukak belsejében? -

Messier-katalógus - Gömbhalmaz -

Mesterséges jelek - Gravitációs hullám-trófea -

Mesterséges kémiai elemek - Elemek - Mesterséges radionuklidok - Atommag

Metaanyag - Mágneses tükör -

Metamorf kőzet - Kontinensek -

Metán - Élet építőkövei-üstökösökkel - Metán - Gázbolygók, óriásbolygók - Metánjég - Gázbolygók, óriásbolygók - Metánkoncentráció - Újszülött-Jupiter fényképe - Metántavak - Gázbolygók, óriásbolygók - Metántörpék - Barna törpe -

Metanol - Élet építőkövei-üstökösökkel - Metanol - Szerves molekulák az űrben -

Meteor - Meteorit -

Meteorhurrikán - Üstökös a Marsnál -

Meteorit ----- Meteorit - Kisbolygó széthullása - Meteorit - Kőmeteoritok - Meteorit - Kondritok - Meteorit - Vasmeteorit -

Meteorit-becsapódás - Iker becsapódási kráterek - Meteoritok hozták a foszfort ---- Meteoritok szerves vegyülete - Szerves molekulák a Világegyetemben -

Meteoroid - Meteorit -

Meteorológia - Konvekció -

Meteorzápor - Régebbi a földi élet - Meteorzápor - Üstökös a Marsnál -

Metil-cianid - Életrevaló molekulák, csillagbölcsők - Metil-cianid (CH,CN) - MWC 480 csillag -

Metis - Jupiter - Metrika - Standard Modell alapjai -

Metrika tágulása - Könnyű elemek szintézise -

Mező térelmélet ----- Mező impulzusa - Elektromágneses mező - Mezőcsillagok - Haló - Mezőelmélet - Térelmélet -

Mezon ----- Mezon - Barion - Mezon - Bottom kvark - Mezon - Down kvark - Mezon - Első gluonlabda - Mezon - Izospin - Mezon - Kvantumelektrodinamika - Mezon - Kvark - Mezonoktett - Kvark - Mezon-barion - Hadron - Mezonmolekula - Hadron -

Mezoszféra - Földköpeny - Mezoszféra - Légkör -

Mi jöhet Einstein után?

Mi van a fekete lyukak belsejében?

Michelson-Morley kísérlet  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata - Michelson–Morley-kísérlet - Éterelmélet -

Mie-szórás - Thomson-szórás -

M-magn-, man-, mau-, mem-, mes-, mik-, mo-, mon-,  N,  (-sora)         

Mikroállapot - Statisztikus fizika -

Mikrobiális élet - Curiosity a Sharpnal -

Mikroelemek - Ásványi anyagok -

Mikrohullám - Elektromágneses spektrum -

Mikrohullámú háttérsugárzás ----- Mikroh.háttérs.(CMB) - Csillagok születése később - Mikroh.háttérs. - Gravitációs hullámok nyomai - Mikroh.háttérs. - Hubble-törvény - Mikroh.háttérs. - Kozmológia - Mikroh.háttérs. - Mi jöhet Einstein után? - Mikroh.háttérs. - Nagyobb neutrínótömeg lehet a megoldás? - Mikroh.háttérs.(CMB) - Sötétség korszaka - Mikroh.háttérs. - Világegyetem kívülről - Mikroh.háttérs. - Vöröseltolódás

Mikrokvazár - Kicsi, de erőteljes mikrokvazár - Mikrokvazár - Kvazár - Mikrolencse - Vörös törpe -

Mikrolencsehatás - Exohold-jelölt? - Mikrolencsehatás - Sötét anyag (égi nyomok) - Mikrolencsehatás - Gravitációs Faraday-effektus -

Mikrorendszer - Kvantummechanikai állapot -

Mikroszkopikus egyenletek - Maxwell-egyenletek - Mikr.us numerikus modellek - Nehézion-ütköztető - Mikr.us tholinszemcsék - Plutón pára és jég -

Mikrovilágbeli történések - Koppenhágai értelmezés -

Milyen lenne a Világegyetem, ha kívülről láthatnánk?

Milkomeda - Egész csillaghalmazt dobott ki a galaxisa -

Milliszekundumos pulzárok - Gravitációs hullámok - késik az észlelés -

Minden dolgok elmélete (TOE) - Egyesítő elméletek -

Mindenség elmélete - Kvantumgravitáció -

Mindent felülmúló teremtmény - Fejlődésképünk -

Minimális Szuperszimmetrikus Standard Modell - Szuperszimmetriák -

Minkowski geometria - Minkowski-tér\téridő -

Minkowski-tér\téridő ----- Minkowski-tér - Kvantumgravitáció - Minkowski-tér - Mozgási energia - Minkowski-tér - Standard Modell -

Mintázatok - Konvekció -

Mimas jégkérge alatt ----- Mimas-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

Miranda-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

Misztérium - Szuperhúr -

Mit fúj az intergalaktikus szél?

MIT zsákmodell - Erős kölcsönhatás -

M-magn-, man-, mau-, mem-, mes-, mik-, mo-, mon-,  N,  (-sora)         

MOA-2011-BLG-262 jelű objektum - Exohold-jelölt? -

Möbius-szalag ----- Möbius-háló - Möbius-szalag - Möbius-rács - Möbius-szalag - Mőbius-szalag - Alfa-pont - Anyagvilág kezdete - Möbius-transzformációk - Möbius-szalag - Möbius változatok

Moho-felület - Földkéreg -

Mohorovičić-felület - Földkéreg - Mohorovičić-felület - Földköpeny -

Moláris mennyiség - Mennyiség -

Molekulák ----- Molekula - Hadron - Molekula felhő - Korai Világegyetem - sok vízzel - Molekulafelhő - Naprendszer - Molekulafelhő - Protocsillag - Molekula felhő - Szuper gömbhalmaz születik - Molekulák - Tejútrendszer - diffúz sávok - Molekulák galaxisbeli eloszlása - Tejútrendszer legújabb térképe - Molekulák izotópösszetétele - Philae az üstökösön - Molekulák sűrűsége - Csillagontó galaxisok - Molekulák ultragyors viselkedése ---- Molekulákból álló gyűrű - Fényelnyelő gyűrű -

Molekularács - Kristályrácsok - Molekularács - Molekulák -

Molekuláris felhő - Alkoholgőz üstökösből - Molekuláris felhő - Csillag - Molekuláris felhő  - Csillagközi anyag fizikája - Molekuláris hidrogéngáz - Intergalaktikus szélről - Molekuláris hidrogéngáz - Galaxisok gázkiáramlásának felgyorsítása - Molekuláris oxigén - Oxigén a Csurin -

Molibdén - Ásványi anyagok -

Momentum - Lendület - Momentummegmaradás törvénye - Lendület -

M-magn-, man-, mau-, mem-, mes-, mik-, mo-, mon-,  N,  (-sora)         

Mondparadox gelöst

Monofiletikus - Fejlődés - Monofiletikus származás - Fejlődésképünk -

Monogenizmus - Fejlődésképünk -

Monoizotópos elemek - Izotóp -

Monopólus - Mágneses mező - Monopólus-probléma - Standard Modell -

Monte Carlo-szimuláció - Szuperszimmetriák - Monte Carlo szimulációs modellek - Nehézion-ütköztető -

Mössbauer-effektus

Mozgás - Gyorsulás -

Mozgási energia ----- Mozgási energia - Elektronszerkezet - Mozgási energia - Energia-mértékegység -

Mozgási momentum - Lendület -

Mozgásmennyiség - Lendület -

Mozgó test hatása  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

MQ1 mikrokvazár - Kicsi, de erőteljes mikrokvazár -

Multiplett - Kvantum-színdinamika -

Multiplikatív kvantumszám - Kvantumszám -

Multiverzum - Idő - Multiverzum - Világelmélet -

Munka - Termodinamika második főtétele - Munka - Elektromágneses mező -

Müon ----- Müon - Lepton - Müon - Standard Modell - Müon-neutrínó - Neutrínó - Müon-neutrínó - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Müonos atomok - Müon -

Müonium - Hidrogén - Müónium - Müon - Müonium-klorid (MuCl) - Hidrogén -

MWC 480 csillag

magn-, man-, mau-, mem-, mes-, mik-, mo-, mon-,  (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

N,Ny - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

nagye-, naps-, nema-, neutron-, np- (-sora)         

N-test szimuláció  - Ősgalaxis -

Nagy Attraktor - Laniakea: kozmikus otthonunk táguló horizontja - Nagy Attraktor - Rejtőzködő galaxisok -

Nagy Bumm - Hiányzó antianyag - Nagy Bumm - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? - Nagy Bumm - Korai Világegyetem - sok vízzel - Nagy Bumm - Mi jöhet Einstein után? - Nagy Bumm - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Nagy Bumm - Proton-neutron rendszer - Nagy Bumm - Sötét energia keresése -

Nagy Csapásváltás forgatókönyv  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer -

Nagy csillag - Megoldódott a G2 rejtélye? -

Nagy égboltfelmérések - Tejútrendszer legújabb térképe -

Nagy egyesített elmélet (GUT) - Egyesítő elméletek - Nagy egyesítés elmélete - Inflálódás -

Nagy egyesülés korszaka - Ősrobbanás - Nagy egyesülés korszaka - Ősrobbanás grafikusan -

Nagy Elektron-Pozitron ütköztető (LEP) - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél -

Nagy Hadronütköztető ----- Nagy Hadronütköztető - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél - Nagy Hadronütköztető (CERN) - Gravitáció összeomlástól óvja a Világegyetemet - Nagy Hadronütköztető - Hiányzó antianyag - Nagy Hadronütköztető (LHC) - Sötét anyag (földi kísérletek) - Nagy Hadronütköztető (LHC) - Űrhajós hull fekete lyukba -

Nagy Magellán Felhő (LMC) - Körbejáró csillagok galaxisban - Nagy Magellán-felhő - Tejútrendszer -

Nagy medve galaxisainak fotója

Nagy Mozgató - Laniakea: kozmikus otthonunk táguló horizontja -

Nagy nyomás - Gyémánt egy óriásbolygó magjában -

Nagy Reccs - Világegyetem kívülről - Nagy Reccs elmélete - Sötét energia keresése -

Nagy Sötét Folt - Gázbolygók, óriásbolygók -

Nagy szállítószalag - Nap szerkezete -

Nagy Szétszakadás elmélete - Sötét energia keresése -

Nagy tömegű csillag - Első generációs csillagmonstrum -

Nagy tömegű elemi részecskék (WIMP) - Mi jöhet Einstein után? -

Nagy tömegű fekete lyuk - Fermi-buborékok 2 millió éve - Nagy tömegű fekete lyuk - Szupermasszív fekete lyuk egy törpegalaxisban -

Nagy tömegű galaxishalmaz - Hubble-űrtávcső -

Nagy tömegű óriásbolygók - Közel köralakú kőzetbolygó-pályák -

Nagy Vörös Folt - Gázbolygók, óriásbolygók - Nagy Vörös Folt - Jupiter -

Nagy vöröseltolódás  - Ősgalaxis -

 N, nagye-, naps-, nema-, neutron-, np-, O, (-sora)         

Nagyenergiájú gammafotonok - Sötét anyag (égi nyomok) -

Nagyenergiájú részecskecsóvák - Fermi-buborékok 2 millió éve - Nagyenergiájú részecskék - Madárdal a Világűrből -

Nagyobb neutrínótömeg lehet a megoldás?

Nagyon korai Univerzum  - Ősgalaxis -

Nagyságrend ----- Nagyságrendek - Magfizika -

Nanorezonátor - Mágneses tükör -

Nap ----- Nap energiatermelése ----- Nap - Flerek veszélyei - Nap - Kiszámolták, mikor keletkezett a Nap - Nap - Naprendszer - Nap - Tejútrendszer - Nap fúzió - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Nap fúzió - Nukleoszintézis - Nap mágneses mezeje - Nap szerkezete - Nap szerkezete -----

Nap első „testvére" - Megtalálták a Nap testvérét -

Nap születési helye - Megtalálták a Nap testvérét -

Napállandó - Nap szerkezete -

Napból érkező axionok - Ismeretlen eredetű röntgensugárzás -

Napciklus - Nap szerkezete -

Napdinamó - Nap szerkezete -

Napelem - Fotoelektromos hatás -

Napfáklya - Nap szerkezete - Napfáklya - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Napfizika (3 L) - Wikipedia kategóriák -

Napfolt - Konvekció - Napfolt - Nap - Napfolt - Nap szerkezete - Napfolt - Wikipedia asztrofizikai lapok - Napfolt-minimum - Nap szerkezete - Napfoltcsoport - Flerek veszélyei -

Napkitörés - Marsi légkör - napszél - Napkitörés - Nap szerkezete - Napkitörés - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Naplégkör - Nap szerkezete -

Napméretű csillagok - Csillag élet -

Napmodell - Neutrínódetektorok -

Napneutrínó - Neutrínódetektorok - Napneutrínó-probléma - Standard Modell -

Naprendszer ----- Naprendszer - Alkoholgőz üstökösből - Naprendszer - Biliárdbolygók (kisbolygók) - Naprendszer  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer - Naprendszer - Égitestek a NET-en - Naprendszer - Flerek veszélyei - Naprendszer  - Föld - Naprendszer - Földkeletkezés - Naprendszer - Hold - Naprendszer - Jupiter - Naprendszer - Keveredő elemek - Naprendszer - Kilencedik bolygó - Naprendszer - Kondritok - Naprendszer - Kőzetbolygók - Naprendszer - Schwarzschild-sugár - Naprendszer szimuláció - Óriásbolygó - Naprendszer - Óriás naprendszer

Naprendszeren kívüli égitestek - Égitestek a NET-en -

Naprendszerünk korai időszaka - Bolygócsírák -

N, nagye-, naps-, nema-, neutron-, np-, O, (-sora)         

Napsugár - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Napszeizmológia - Nap szerkezete -

Napszél - Folyékony (sós)víz a Marson? - Napszél - Marsi légkör - napszél - Napszél - Nap szerkezete - Napszél - Naprendszer - Napszél - Plazma -

Naptevékenység - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Naptömeg - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Narancsszínű törpék - Ősi bolygórendszer -

Nátrium - Ásványi anyagok - Nátrium-klorid - Jupiter hold sötét foltjai - Nátrium-müonid (NaMu) - Hidrogén - Nátrium-perklorát - Vízfolyás a Marson -

Nectaris-korszak - Hold -

Negatív béta-bomlás

Nebula - Csillagköd (nebula) -

Negatív béta-bomlás - Bétabomlás - Neg.b.b. - Elektronbefogás - Neg.b.b. - Neutrínó - Neg.b.b. - Pozitív béta-bomlás -

Negatív nyomás - Sötét energia -

Negentrópia - Entrópia -

Négy alapvető kölcsönhatás - Anyagelőtti időszak -

Negyedik dimenzió - Minkowski-tér\téridő - Negyedik dimenzió - Tér - Négydimenzió - Téridő -

Negyedik generáció? - Részecskecsaládok -

Negyedik kozmikus sebesség - Sebes csillag -

Nehezebb elemek - Ősanyag -

Nehézion-fizika

Nehézion-ütköztető

Nehézkvark effektív elmélet (HQET) - Kvark - Nehéz kvark - Barion - Nehézkvark-tömeg - Kvark -

Nehézségi erő ----- Nehézségi erő - Gravitáció -

Nem barionos sötét anyag - Sötét anyag -

Nem elég a lakható zónában lenni

Nem önfenntartó gázkisülés - Ionizáció -

N, nagye-, naps-, nema-, neutron-, np-, O, (-sora)         

Nemabeli mértékelmélet - Hadron - Nemabeli mértékelmélet - Kvantum-színdinamika -

Nembarionos anyag - Barion -

Nemesgáz-konfiguráció - Atom

Németh László - Természettörvény

Nemfémek - Elemek -

Nemkonzervatív erő - Erő -

Nemrelativisztikus egyenlet - Kvantumelektrodinamika -

Nemrelativisztikus gyorsítók - Nehézion-ütköztető -

Nemrelativisztikus kvantumszindinamika (NRQCD) - Kvark -

Nemtermális rádióforrás - Tejútrendszer -

Neon ----- Neon eső - Jupiter -

Neptunusz ----- Neptunusz - Bolygók - Neptunusz  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer - Neptunusz - Gázbolygók, óriásbolygók - Neptunusz - Naprendszer - Neptunusz - Óriásbolygó -

Nereid-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

Nernst-tétel - Termodinamika -

Neues von Philae - 27.11.2015

Neutralínó - Mi jöhet Einstein után? - Neutralínók szétsugárzása - Sötét anyag (égi nyomok) -

Neutrínó ----- Neutrínódetektorok ----- Neutrinó - Alapvető kölcsönhatások - Neutrínó - Barion - Neutrínó - CNO-ciklus - Neutríno - Fermion - Neutrínó - Nap szerkezete - Neutrínó - Proton-proton ciklus - Neutrínó - Radioaktivitás - Neutrínó - Sötét anyag (földi kísérletek) - Neutrínó - Standard Modell - Neutrínó WIMP (gyengén kölcsönható nehéz elemi részecske) - Sötét anyag - Neutrínó (5 L) - Wikipedia kategóriák - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai

Neutrínó tömege - Mi jöhet Einstein után? -

Neutrínóhiány - Nap szerkezete -

Neutrínólecsatolódás - Könnyű elemek szintézise -

Neutrínóoszcilláció - Ciripelő elektronok és a neutrínótömeg - Neutrínóoszcilláció - Nap szerkezete - Neutrínóoszcilláció - Neutrínódetektorok - Neutrínóoszcilláció - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai -

Neutrínóprobléma - Standard Modell -

Neutrínótömeg - Ciripelő elektronok és a neutrínótömeg - Neutrínótömeg - Nagyobb neutrínótömeg lehet a megoldás? -

N, nagye-, naps-, nema-, neutron-, np-, O, (-sora)         

Neutron ----- Neutron - Alfa sugárzás - Neutron - Coulomb-gát - Neutron - Csillag élet, napméretű csillagok - Neutron - Down kvark - Neutron - Elektronbefogás - Neutron - Elektronszerkezet - Neutron - Fermion - Neutron - Izospin - Neutron - Izotóp - Neutron - Kvark - Neutron - Legfontosabb radioaktív atommagok - Neutron - Mössbauer-effektus - Neutron - Pozitív béta-bomlás - Neutron - Proton-proton ciklus - Neutron - R-folyamat - Neutron - Radioaktivitás - Neutron  - W- és Z-bozon - Neutron-fluxus - R-folyamat - Neutron tömeg - Proton, neutron tömegkülönbség -

Neutronbefogás - R-folyamat - Neutronbefogás - S-folyamat -

Neutroncsillag ----- Neutroncsillag - Fekete lyuk - Neutroncsillag - Föld méretű gyémántcsillag - Neutroncsillag - Gravitáció - Neutroncsillag - Kettőscsillag - Neutroncsillag - Kvark - Neutroncsillag - Magnetár - Neutroncsillag - Mi jöhet Einstein után? - Neutroncsillag  - Mi van a fekete lyukak belsejében? - Neutroncsillag - Neutron - Neutroncsillag - Pauli-elv - Neutroncsillag - Sötét anyag - Neutroncsillag - Világelmélet - Neutroncsillag - Wikipedia asztrofizikai lapok - Neutroncsillagok összeolvadása - Első csillagokat imitál egy gammakitörés -

Neutronfelesleg - Negatív béta-bomlás -

Neutronsugárzás ----- Neutronsugárzás - Sugárzás -

Newton törvényei ----- Newton-féle mechanika - Fizika ellentmondásai - Newtoni idő -

NGC 104 gömbhalmaz - NGC 253 galaxis: Csillagontó galaxisok - NGC 660 polárgyűrűs galaxis: Ébredő fekete lyuk - NGC 1140 galaxis: Galaktikus csillaggyár - NGC 4038-galaxis: Szuper gömbhalmaz születik - NGC 4039-galaxis: Szuper gömbhalmaz születik - NGC 4647: Gigantikus fekete lyuk törpegalaxisban -

Niceai hitvallás szövege - Hiszekegy -

Niceai zsinat - Hiszekegy -

Nikkel ----- Nikkel  - Földmag - Nikkel - Hontalan szupernóvák - Nikkelatom - Ionok a jetben -

Nívófelület - Erőtér -

Nitrogén - CNO-ciklus - Nitrogén - Élet építőkövei-üstökösökkel - Nitrogén - Planetáris köd -

Nizza-modell - Biliárdbolygók (kisbolygók) -

Noether-tétel ----- Noether-tétel - Energiamegmaradás - Noether-tétel - Kölcsönhatás - Noether-tétel - Kvantumtérelmélet - Noether-tétel - Megmaradási tétel - Noether-tétel - Mértékelmélet - Noether-tétel - Szimmetria -

Norma-kar - Tejútrendszer -

Normálvektor - Erőtér -

Nóva ----- Nóva a Nyilasban ----- Nóva - Gammasugárzó - Nova Vulpeculae 1670 - Évszázados csillagászati rejtély - Nova - Vénusz - Nóvarobbanás - Bepillantottak egy nóva szívébe - Nóvarobbanás - Gammasugárzó nóvák - Nóvaszomszéd (Sternexplosionen)

Növények életében - Vas -

N, nagye-, naps-, nema-, neutron-, np-, O, (-sora)         

Np237 bomlási sor - Radioaktivitás - Np237 bomlási sor - Radioaktív bomlási sor -

NRQCD - Kvark -

NSCL gyorsító - Nehézion-ütköztető -

Nukleáris energiatermelés - Csillag élet, napméretű csillagok -

Nukleáris erők  - W- és Z-bozon -

Nukleáris morfológia

Nukleáris robbanás - Keveredő elemek -

Nukleáris Völgy - Proton-neutron rendszer -

Nukleinsavak - Vegyület -

Nukleon-nukleon kölcsönhatás - Magerő -

Nukleon ----- Nukleon - Elektronszerkezet - Nukleon - Izospin - Nukleon - Kvark -

Nukleoszintézis ----- Nukleoszintézis - Könnyű elemek szintézise - Nukleoszintézis - Ősrobbanás, leírás - Nukleoszintézis - Szupernóva - Nukleoszintézis - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Nuklid - Izotóp -

Nulladik dimenzió - Minkowski-tér\téridő -

Nulladik főtétel - Termodinamika -

Nullmeridián - Mars - Nullmeridián - Vénusz -

Nullszint - Mars -

Nyelv - János Logosza -

Nyilas-csillagkép - Nóva a Nyilasban - Nyilas-csillagkép - Tejútrendszer -

Nyilas-kar - Tejútrendszer -

Nyílthalmaz ----- Nyílt halmaz - Hertzsprung–Russell diagram - Nyílt halmaz - Szuper gömbhalmaz születik - Nyílt halmaz - Újjászülető csillagok -

Nyílt láncú vegyület - Szén -

Nyitott mágneses mező - Nap szerkezete -

Nyomás ----- Nyomás  - Csillagközi anyag fizikája - Nyomás - Gáz - Nyomás - Gyémánt egy óriásbolygó magjában -

Nyomelemek - Ásványi anyagok -

Nyugalmi tömeg - Speciális relativitáselmélet

nagye-, naps-, nema-, neutron-, np- (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

O,Ó,Ö,Ő - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                        <<<

-----------------------------------------------------------------

op-, os-, össze-, (-sora)         

Oberon-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

Occator-kráter - Ceres fényes foltjai -

Óceán a Naprendszer legnagyobb holdján ----- Óceán a jég alatt - Enceladus: Eismond mit heißem Kern -

Óceáni áramlatok - Konvekció - Óceáni kéreg - Földkéreg - Óceáni területek  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Óceánok ----- Óceánok  - Föld -

OJ 287 galaxis - Szupermasszív fekete lyuk -

Olbers-paradoxon - Standard Modell Alapok - Olbers-paradoxon - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Oldalsó kvark - Strange kvark -

Oldat - Vegyület -

Oldódás - Kristályrácsok - Oldódás - Molekulák ultragyors viselkedése -

Olivin - Kondritok - Olivin - Protoplanetáris korong -

Ólom

Ólommérgezés - Ólom -

Olvadáspont - Halmazállapot -

Ómega-barion - Barion -

Ómega hiperon - Hiperon -

Omega-pont - Fejlődésképünk - Ómega-pont - Természettörvény

Önfenntartó gázkisülés - Ionizáció -

Önfenntartó rendszer - Fejlődés - Önfenntartó rendszer - Fenntartható fejlődés -

Önmagáragyüremkedés - Fejlődésképünk -

Ontológia - Létezés

Öntudatra ébredt fejlődés - Fejlődésképünk -

Ophiudius csillagkép - Exobolygó vízgőzzel -

Oort-felhő - Naprendszer - Oort-felhő - Újabb törpebolygó: 2012 VP113 - Oort-felhő - Üstökös a Marsnál -

O, op-, os-, össze-, P,Q,  (-sora)         

Opacitás kapu - Protocsillag -

Operátorok - Kvantumszám -

Optikai adattárolók - Fény kettős természete felvételen -

Optikai kettősök - Kettőscsillag -

Öreg csillag - Planetáris köd - Öregebb csillagok - Többgenerációs gömbhalmazok -

Öreg galaxisok centruma - Mi jöhet Einstein után? -

Óriás naprendszer -

Óriás törpével ütközik

Óriás-ág - Hertzsprung–Russell diagram -

Óriásbolygó ----- Óriásbolygó - Beta Pictoris óriásbolygója - Óriásbolygó - Béta Pictoris üstökösei - Óriásbolygó - Bolygók - Óriásbolygó - Csillagtánc - Óriásbolygó - Földkeletkezés - Óriásbolygó - Gázbolygók, óriásbolygók - Óriásbolygó - Gázóriások - parkolópályán - Óriásbolygó - Jupiter - Óriásbolygó - Mélyhűtött Repülő Csészealj - Óriásbolygó - Naprendszer - Óriásbolygó - Neptunusz - Óriásbolygó - Protoplanetáris korong - Óriásbolygó - Száraz exobolygó - Óriásbolygó magja - Gyémánt egy óriásbolygó magjában - Óriásbolygók létrejötte - Exobolygó légkörök világa - Óriásbolygók migrációja  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer -

Óriásbuborékok gammasugárzással - Fermi-buborékok 2 millió éve -

Óriáscsillagok képződése ----- Óriáscsillag - Fehér törpe csillag - Óriáscsillag összeomlása - Így születik egy fekete lyuk -

Óriásdetektorok - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai -

Óriásgalaxisok a korai Világegyetemben ----- Óriásgalaxisok halála ----- Óriásgalaxis - Galaxis sorvadás - Óriásgalaxis - Galaxishalmazok korai előfutárai - Óriásgalaxis - Gigantikus fekete lyuk törpegalaxisban - Ősi óriásgalaxisok - Rejtőzködő galaktikus szörnyetegeket találtak -

Orientációs hatás - Kémiai kötés - Orientációs hatás - Van der Waals erők -

Orion-kar - Naprendszer - Orion-kar - Tejútrendszer -

Örök törvény - Szent Tamás a Törvényről - Örök törvény - Természettörvény

Örökmozgó - Termodinamika -

Ortohidrogén - Hidrogén -

Örvényrendszer - Konvekció -

O, op-, os-, össze-, P,Q,  (-sora)         

Ősanyag ----- Ősanyag - Alkoholgőz üstökösből - Ősanyag - Mi jöhet Einstein után? - Ősanyag - Üstökös a Marsnál - Ősanyagból születés - Első generációs csillagokra bukkantak? -

Ősatom - Mi jöhet Einstein után? - Ősatom - Standard Modell Alapok -

Ősgázok - Galaktikus csillaggyár -

Ősi csillagok - Tejútrendszer legöregebb csillagai - Ősi csillag nyoma - Első generációs csillagmonstrum -

Ősgalaxis ----- Ősi bolygórendszer ----- Ősi kis galaxisok ----- Ősgalaxis - Érett óriásgalaxisok a korai Világegyetemben - Ősgalaxis - Hubble-űrtávcső - Ősgalaxis - Távolságrekorder galaxis - Ősgalaxismag - Legnagyobb feketelyuk-szörny -

Ősi gravitációs hullámok - Ősi hidrogénfelhők feltérképezése

Ősi kvazár - Legnagyobb feketelyuk-szörny -

Osiris bolygó - Száraz exobolygó -

Ősleves - Csillagok születése később -

Ősrobbanás ----- Ősrobbanás előtt ----- Ősrobbanás - Anyagelőtti időszak - Ősrobbanás - Barion - Ősrobbanás - Csillagok születése később - Ősrobbanás - Fényből anyag - Ősrobbanás - Gravitáció összeomlástól óvja a Világegyetemet - Ősrobbanás  - Inflaton - Ősrobbanás - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? - Ősrobbanás - Kozmológia - Ősrobbanás - Kvark - Ősrobbanás - Idő Ősrobbanás - Mi jöhet Einstein után? - Ősrobbanás  - Mi van a fekete lyukak belsejében? - Ősrobbanás - Nukleoszintézis - Ősrobbanás - Ősrobbanás grafikusan - Ősrobbanás - Standard Modell Alapok - Ősrobbanás - Tudomány és Isten - Ősrobbanás - Világegyetem kívülről - Ősrobbanás - Wikipedia asztrofizikai lapok - Ősrobbanás-elmélet - Alfa-pont - Anyagvilág kezdete - Ősrobbanás-elmélet - Gamow - Ősrobbanás (Big Bang) elmélete - Sötét energia keresése - Ősrobbanás elmélet - Standard Modell alapjai -

Ősrobbanás filozófiai és vallásos értelmezései -

Ősrobbanás lefolyásának grafikus ábrázolása ----- Ősrobbanás lefolyásának grafikus ábrázolása - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Ősrobbanáselmélet - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás -

O, op-, os-, össze-, P,Q,  (-sora)         

Összefonódás - Kvantummechanika -

Összefonódott részecskék  - Mi van a fekete lyukak belsejében? -

Összehangolódás - Mi jöhet Einstein után? -

Összehúzódás - Jupiter - Összehúzódás elmélete - Sötét energia keresése -

Összenyomhatóság - Folyadék -

Összeolvadás  - Ősgalaxis - Összeolvadás - Újjászülető csillagok - Összeolvadó fekete lyukak -----

Összeomlás - Csillag élet, napméretű csillagok - Összeomlás - Kvantummechanika - Összeomlás - Naprendszer - Összeroskadás - R-folyamat -

Összesűrűsödés  - Globula -

Összetartó erő - Kvark-gluon plazma -

Összetétel  - Csillagközi anyag fizikája - Összetétel - Exobolygók ásványai - Összetétel - Jupiter -

Összetett mértékegység - Dimenzió -

Összetett objektumok - Égitestek a NET-en -

Összetevők - Erő -

Összetevőkvark-tömeg - Kvark -

Összeugrás - Állapotfüggvényé - Összeugrás - Kvantummechanikai állapot -

Összeütközés veszélye - Gyorsabban forog a Tejút - veszély?! -

Összneutrínó-fluxus - Neutrínódetektorok -

Oszlopsűrűség  - Csillagközi anyag fizikája-

Ószövetségben - Lexikon Istenről

Osztályozás - Vasmeteorit -

Osztályozási rendszer - Galaxisok osztályozása -

Ötödik kölcsönhatás - Sötét energia - kaméleonvadászat -

Ötvözet - Kristályrácsok - Ötvözet - Vas - Ötvözet - Vegyület -

Öves égitest - Vasmeteorit - Öves felépítés  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Óvintézkedések - Lítium -

Oxidációfok - Redoxi folyamat -

Oxidációs szám - Redoxi folyamat -

Oxidálószerek - Redoxi folyamat -

Oxigén ----- Oxigén - CNO-ciklus - Oxigén - Planetáris köd - Oxigén a Csurin ----- Oxigénkoncentráció - Korai Világegyetem - sok vízzel -

Oximoron - Fenntartható fejlődés -

Oxónium ion - Ionizáció -

Ozeás könyve - Szentírási idézetek -

Ózon - Oxigén - Ózonréteg - Légkör -

op-, os-, össze-, (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

P,Q - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                           <<<

-----------------------------------------------------------------

pe-, pi-, po-, pot-, proto-, pu-, (-sora)         

p-bránok - Szuperhúr -

P-folyamat - Nukleoszintézis

p-p lánc - Nap szerkezete -

PAH-molekulák - Szerves molekulák a Világegyetemben -

Pahrump Hills kőzetkibúvás - Curiosity a Sharpnal -

Paleontológia - Teilhard -

Pályaadatok  - Föld - Pályaadatok - Hold - Pályaadatok - Jupiter - Pályaadatok - Mars - Pályaadatok - Merkúr - Pályaadatok - Neptunusz - Pályaadatok - Uránusz - Pályaadatok - Vénusz -

Pályakvantumszám - ElektronhéjPályakvantumszám - Kvantumszám -

Pályamomentum - Perdület -

Pályaperdület - Perdület -

Pangea  - Egyed Föld tágulási elmélete - Pangea - Kontinensek - Pangea - Táguló Föld -

Pára - Gáz - Párafelhőréteg - Plutón pára és jég -

Parahidrogén - Hidrogén -

Parallaxismérés - Törpenóva rejtélye -

Parallelogrammaszabály - Erő -

Parapszichológiai jelenségek - Kvantumfizika és emberi tudat (Parapsz.) -

Parciális moláris szabadentalpia - Kémiai potenciál - Parciális moláris Gibbs-energia - Kémiai potenciál -

Párhuzamos forgástengely - Fényévmilliárdokon átívelő összhang -

Paritás - Hadron - Paritás (P) - Hiányzó antianyag - Paritás megmaradása - Megmaradási tétel

Párkeltés  - Anyagelőtti időszak - Párkeltés - Pozitron -

Párképződés - Gamma-sugárzás -

Parker-instabilitás  - Csillagközi anyag fizikája -

Párolgás - Halmazállapot -

Párolgás  - Mi van a fekete lyukak belsejében? -

Párosok -

Pasiphaë csoport - Jupiter -

Passzív gravitáló tömeg - Tömeg

Pauli-elv ----- Pauli-elv - Elektronszerkezet - Pauli-elv - Fermion - Pauli-elv - Fizika, kvantumelmélet -

P, pe-, pi-, po-, pot-, proto-, pu-, R,  (-sora)         

Pegasus csillagkép - Száraz exobolygó -

Példabeszédek könyve - Szentírási idézetek -

Penrose–Hawking tétel - Szingularitás -

Pentakvark - Hadron -

Penumbra - Nap szerkezete -

Perdület ----- Perdület - Árulkodó perdület - Perdület - g-faktor - Perdület - Spin - Perdület - Szuperhúr -

Perdületmegmaradás - Megmaradási tételek - Perdületmegmaradás törvénye - Megmaradási tétel - Perdület megmaradás - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Perdületmegmaradás törvénye - Perdület -

Peremsötétedés - Nap szerkezete -

Perihélium vándorlás - Általános relativitáselmélet

Periodikus változások - Összeolvadó fekete lyukak -

Periódikusan ismétlődő világmodell - Alfa-pont - Anyagvilág kezdete -

Periódusos rendszer ----- Periódusos rendszer - Atom - Periódusos rendszer - Atomtáblázat - Periódusos rendszer - Elektronhéj - Periódusos rendszer - Elem - Periódusos rendszer - Izotóp - Periódusos rendszer- Teljes a periódusos rendszer 7. sora -

Perklorátok - Vízfolyás a Marson -

Perseus-galaxíshalmaz - Fémek a Világegyetemben -

Perseus-kar - Tejútrendszer -

Perturbáció - Izospin - Perturbációelmélet - Kvantumgravitáció - Perturbációelmélet - Perturbációszámítás -

Perturbációszámítás ----- Perturbációszámítás - Erős kölcsönhatás - Perturbációszámítás - Kvantum-színdinamika -

Perturbáló hatás  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer -

PET - Antirészecske - PET (Pozitronemissziós tomográf) - Pozitron -

Peta előtag - Proton, neutron tömegkülönbség -

Petaflops - Proton, neutron tömegkülönbség -

PG 1302-102 kvazár - Összeolvadó fekete lyukak -

PH-érték - Ionizáció -

PHENIX kísérlet - Kvark-gluon plazma -

Philae az üstökösön ----- Philae ébredése ----- Philae leszállás - Rosetta und Philae: Landung - Philae története - Neues von Philae 2015 -

Phobos hold - Mars - Phobosz - Kőzetbolygók - Phobos hold szétdarabolódik - Távoli jövőnk - Phobos-Mars árapály

P, pe-, pi-, po-, pot-, proto-, pu-, R,  (-sora)         

Pi-kötés - Kémiai kötés - Pi-mezon - Pion -

Pion ----- Pion - Izospin - Pion - Kvark - Pion - Mezon -

Pisces csillagkép - Különös exobolygó -

Pius (XII.) pápa beszéde 1941-ben - Fejlődésképünk -

Planck-adatok - Csillagok születése később -

Planck-állandó - Planck-állandó - Fizika, kvantumelmélet -

Planck-egységek - Energia-mértékegység - Planck-hossz, - Plank-hossznyi méret  - Mi van a fekete lyukak belsejében? - Planck-hőmérséklet, - Planck-idő, - Planck-tömeg, -

Planck időszak ----- Planck-korszak, ----- Planck-időszak - Ősrobbanás - Planck-korszak - Ősrobbanás - Planck-korszak - Ősrobbanás grafikusan -

Planetáris differenciálódás - Földkeletkezés - Planetáris differenciálódás  - Földmag -

Planetáris köd ----- Planetáris köd - Csillag - Planetáris köd - Csillagköd (nebula) -

Planetezimál - Bolygócsírák - Plan... - Földkeletkezés - Plan... - Óriásbolygó - Plan... - Protoplanetáris korong - Plan... - Törmelékfelhők -

Plaszticitás - Konvekció -

Plazma ----- Plazma - Akkréciós korong - Plazma - Csillagköd (nebula) - Plazma - Csillagok születése később - Plazma - Elektrongáz - Plazma - Ionizáció - Plazma - Nap - Plazma - Nap szerkezete - Plazma - Planetáris köd -

Plazma állapot - Halmazállapot -

Plazma magnetohidronikai egyenletei- Fekete lyukak rejtélye -

Plazmaáramlás - Marsi légkör - napszél -

Plazmacsóva - Összeolvadó fekete lyukak -

Plazmagömb - Nap szerkezete -

Plazma-instabilizációk - Planetáris köd -

Plazmajet - Csillagfaló fekete lyuk -

Plazmaörvény - Így születik egy fekete lyuk -

Plazmaszféra - Madárdal a Világűrből -

Plazmon - Fény kettős természete képen -

Plútó - Bolygók - Plútó - Naprendszer - Plútó és vidéke ----- Pluto képek ----- Plutón pára és jég

PNV J18365700-2855420 nóva - Nóva a Nyilasban -

P, pe-, pi-, po-, pot-, proto-, pu-, R,  (-sora)         

Poincaré-csopor - Hadron -

Pókhálószerű mintázat - Fényévmilliárdokon átívelő összhang -

Polárgyűrűs galaxis - Ébredő fekete lyuk -

Polariton - Fény kettős természete felvételen -

Polarizáció - Csillagok születése később - Polarizáció - Fény - Polarizáció - Fényévmilliárdokon átívelő összhang - Polarizáció - Foton - Polarizáció - Gravitációs hullámok nyomai - Polarizáció - Sötét korszak - Polarizálódás - Vetkőző hiperóriás -

Polarizációs mintázat - Gravitáció összeomlástól óvja a Világegyetemet -

Polarizáltság - Sötét anyag (földi kísérletek) -

Poláros kötés - Kémiai kötés -

Poláros molekulák - Van der Waals erők -

Policiklikus aromás szénhidrogén (PAH) molekulák - Egy száguldó csillag sokkhatása -

Poligenizmus - Fejlődés - Poligenizmus - Fejlődésképünk -

Polónium - Neutronsugárzás -

Pólusváltás  - Föld mágneses mezeje -

Pólusvándorlás  - Föld mágneses mezeje -

Pontosság - Határozatlansági reláció

Pontszingularitás - Szingularitás

Poranyag - Alkoholgőz üstökösből - Poranyag - Többgenerációs gömbhalmazok -

Por - Akkréciós korong - Por - Csillagköd (nebula) - Por- és gázfelhő - Bolygók születése - Por- és gázfelhő - Földkeletkezés - Por- és gázfelhő - Rejtőzködő galaxisok -

Porból lett - porrá lesz exobolygó -----

Porburok - Hertzsprung–Russell diagram -

Porcsóva - Égi Segner-kerék - Porcsóva - Kisbolygó széthullása - Porcsóva - Porból lett - porrá lesz exobolygó -

Porfelhő - Csillagontó galaxisok - Porfelhő - Fekete lyuk éhkoppon - Porfelhő - Nyílthalmaz - Porfelhő - Ősi bolygórendszer - Porfelhő - Protocsillag - Porfelhő - Világegyetem legfényesebb galaxisa -

Pörgés - Új adatok fekete lyukról -

Porkorong - Béta Pictoris üstökösei -

Porördög - Mars -

Porózus szerkezet - Protoplanetáris korong -

Porszemcsék - Bolygócsírák - Porszemcsék  - Csillagközi anyag - Porszemcsék - Szerves molekulák az űrben - Porszemcsék  - Üstökös a Marsnál - Porszemcsék - Vetkőző hiperóriás - Porszemcsék hőmérséklete - Mélyhűtött Repülő Csészealj - Portartalom - Csillagközi anyag fizikája -

P, pe-, pi-, po-, pot-, proto-, pu-, R,  (-sora)         

Potenciálfal - Alagúthatás - Potenciálgát - Alagúthatás - Potenciálgát - Fúzió - Potenciálhegy - Yukawa potenciálhegye - Potenciálkút - Magfúzió - Potenciálvölgy - Yukawa potenciálhegye -

Potenciális energia - Erőtér -

Pozitív béta-bomlás ----- Pozitív béta-bomlás - Bétabomlás - Pozitív béta-bomlás - Elektronbefogás - Pozitív béta-bomlás - Neutrínó -

Pozitron ----- Pozitron - Coulomb-gát - Pozitron - Elektron - Pozitron - Nap szerkezete - Pozitron - Pozitív béta-bomlás - Pozitron - Proton-proton ciklus - Pozitron - Radioaktivitás -

Pozitron-elektron annihiláció - Könnyű elemek szintézise -

Pozitronemissziós tomográf (PET) - Antirészecske - Pozitronemissziós tomográf (PET) - Pozitron -

Pozitrónium - Hidrogén -

pp-ciklus - Nap energiatermelése - pp ciklus - Neutrínódetektorok -

PPI ág - Proton-proton ciklus -

PPII ág - Proton-proton ciklus -

PPIII ág - Proton-proton ciklus -

Prebiotikus előfutár - Élet építőkövei-üstökösökkel -

Prebiotikus molekula - Életrevaló molekulák, csillagbölcsők - Prebiotikus molekula - Meteoritok hozták a foszfort -

Primordiális neutrínók - Könnyű elemek szintézise -

Primordiális nukleoszintézis - Primordiális nukleoszintézis - Könnyű elemek szintézise - Primordiális nukleoszintézis - Ősrobbanás - Primordiális radionuklidok - Izotóp -

Primordiális sötét kor - Ősrobbanás - Primordiális sötét kor - Ősrobbanás grafikusan -

Problémák - Húrelmélet - Problémák - Kvantumtérelmélet - Problémák - Standard Modell - Problémák - Statisztikus mechanika -

Prócium - Hidrogén - Prócium - Izotóp -

Progenitor csillag

Projektív geometria - Möbius-szalag -

Projektív sík - Möbius-szalag -

Proplid - Protoplanetáris korong -

P, pe-, pi-, po-, pot-, proto-, pu-, R,  (-sora)         

Protobolygó - Születő exobolygó -

Protocsillag ----- Protocsillag - Csillag - Protocsillag - Csillagkeletkezés - Protocsillag  - Globula - Protocsillag - Herbig-Haro objektum - Protocsillag - Kondritok - Protocsillag - Protoplanetáris korong - Protocsillag-felhő - Életrevaló molekulák, csillagbölcsők -

Proto-Föld - Kőzetbolygók -

Protohalmaz-jelöltek - Galaxishalmazok korai előfutárai -

Proton ----- Proton - Alfa sugárzás - Proton - Coulomb-gát - Proton - CNO-ciklus - Proton - Csillagkeletkezés - Proton - Csillagok születése később - Proton - Down kvark - Proton - Elektronszerkezet - Proton - Elemek - Proton - Fermion - Proton - Izospin - Proton - Izotóp - Proton - Kvark - Proton - Legfontosabb radioaktív atommagok - Proton - Mössbauer-effektus - Proton - Nagy Hadron Ütköztető - Proton - Negatív béta-bomlás - Proton - Neutronsugárzás - Proton (stabil) - Pozitív béta-bomlás - Proton - Proton-proton ciklus - Proton - R-folyamat - Proton - Radioaktivitás - Proton  - W- és Z-bozon -

Proton-neutron rendszer

Proton, neutron tömegkülönbség

Proton-proton ciklus ----- Proton-elektron-proton reakció - Proton-proton ciklus - Proton-proton ciklus - Hertzsprung–Russell diagram - Proton-proton ciklus - Nap energiatermelése - Proton-proton ciklus - Neutrínódetektorok - Proton-proton ciklus - Nukleoszintézis - Proton-proton ciklus - Wikipedia asztrofizikai lapok - Proton-proton (pp) reakció - Nap szerkezete - Proton–proton (pp) reakció - Neutrínódetektorok - Proton egyesülése - Csillag élet, napméretű csillagok -

Proton struktúrája- Fenekestül felforgatná a magfizikát egy ausztrál kutató -

Protoplanetáris köd - Hertzsprung–Russell diagram -

Protoplanetáris korong ----- Protoplanetáris korong - Alkoholgőz üstökösből - Protoplanetáris korong - Bolygócsírák - Protoplanetáris korong - Bolygók születése - Protoplanetáris korong - Csillagkeletkezés - Protoplanetáris korong - Exobolygó születik? - Protoplanetáris korong  - Forró Jupiterek születése - Protoplanetáris korong - Földkeletkezés - Protoplanetáris korong - Gázóriások - parkolópályán - Protoplanetáris korong - Kondritok - Protoplanetáris korong - Mélyhűtött Repülő Csészealj - Protoplanetaris korong - MWC 480 csillag - Protoplanetáris korong - Naprendszer - Protoplanetáris korong - Nem elég a lakható zónában lenni - Protoplanetáris korong - Óriásbolygó - Protoplanetáris korong - Spirálkar protoplanetáris korongban - Protoplanetáris korong - Száraz exobolygó - Protoplanetáris korong - Születő bolygórendszer - Protoplanetáris korong - Születő exobolygó - Protoplanetáris korong - Törmelékfelhők - Protoplanetáris korong - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Protosztelláris akkréciós korong - Akkréciós korong -

Protuberancia - Nap szerkezete - Protuberancia - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Proxima Centauri - Távoli jövőnk - Proxima Centauri - Vörös törpe -

PSR J0540-6919 pulzár - Pulzár a Tejútban - PSR J2222-0137 pulzár - Föld méretű gyémántcsillag -

Pszeudo-Riemann-geometria - Differenciálgeometria -

Pszichés energia - Teilhard -

Pszichokinézis - Kvantumfizika és emberi tudat (Parapsz.) -

P, pe-, pi-, po-, pot-, proto-, pu-, R,  (-sora)         

Puha ütközés - Rosetta formálódása -

Pulsierender Fund jenseits der Milchstraße

Pulzáló változócsillag  - Cefeida-típusú változó -

Pulzár ----- Pulzár - Föld méretű gyémántcsillag - Pulzár - Gravitációs hullámok - késik az észlelés - Pulzár - Neutroncsillag - Pulzár - Protoplanetáris korong - Pulzár - Pulzár a Tejútban - Pulzár - Szupernóva - Pulzár - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Pulzár a Tejútban - (németül)

Q-érték - Negatív béta-bomlás -

QCD (Kvantum-színdinamika) - Alapvető kölcsönhatások - QCD (kvantum-színdinamika) - Kvantum-színdinamika - QCD összegszabályok (kvantum-színdinamika) - Kvark - QCD skála (kvantum-színdinamika) - Standard Modell -

QED (Kvantum-elektrodinamika) - Alapvető kölcsönhatások -

QGP - Kvark-gluon plazma -

QGP (kvark-gluon plazma) - Nehézion-fizika - QGP (kvark-gluon plazma) keresése - Nehézion-ütköztető -

Quaid-i-Azam Egyetem - Tetrakvark -

pe-, pi-, po-, pot-, proto-, pu-, (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

R - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S, Sz,  T, Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                     <<<

-----------------------------------------------------------------

re-, rep-, ro-, ru-, (-sora)         

R-folyamat ----- R-folyamat - Nukleoszintézis - R-folyamat - Szupernóva -

R-paritás - Szuperszimmetriák -

Rács QCD számítás (kvantum-színdinamika) - Kvark - Rács QCD számítás (kvantum-színdinamika) - Nehézion-ütköztető -

Rácsmértékelmélet - Kvark-gluon plazma -

Rácsszerkezet - Vas -

Radiális energia - Teilhard -

Radiális sebesség - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Rádió-interferométeres vizsgálat - Csillagképződés megállj parancsa -

Radioaktív atommagok - Legfontosabb radioaktív atommagok -

Rádióaktív elemek ----- Radioaktív bomlási sor ----- Radioaktív bomlás - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Radioaktív elemek - Elemek - Radioaktív izotópok - Izotóp - Radioaktív sugárzás - Izotóp -

Radioaktív nyomkövetés vagy nyomjelzés - Radioaktivitás -

Radioaktivitás

Rádióforrás, csillagszerű - Kvazár -

Rádiógalaxisok - Galaxisok osztályozása -

Rádióhullám - Elektromágneses spektrum - Rádióhullám - Elektromágnesesség - Rádióhullám - Madárdal a Világűrből -

Rádióhullám tartomány - Évszázados csillagászati rejtély -

Rádióimpulzusok - Neutroncsillag -

Rádiójet - Csillagképződés megállj parancsa - 

Radiometrikus kormeghatározás - Radioaktivitás -

Radionuklidok - Atommag - Radionuklidok - Radioaktivitás -

Rádiósugárzás - Fekete lyuk gömbhalmazban - Rádiótartományban sugárzás - Szupermasszív fekete lyuk egy törpegalaxisban -

Rádium - Neutronsugárzás -

Radon - Izotóp -

Raman-szórás - Thomson-szórás -

Rationes seminales - Fejlődés

Rayleigh-Bénard-instabilitás - Konvekció -

Rayleigh-szám - Konvekció - Rayleigh-szórás - Exobolygó vízgőzzel - Rayleigh-szórás - Thomson-szórás -

R, re-, rep-, ro-, ru-, S,   (-sora)         

Reaktorméreg - Neutron -

Reális folyadék - Folyadék -

Redoxi folyamat

Redukálószerek - Redoxi folyamat -

Redukció - Állapotfüggvényé - Redukció - Kvantummechanikai állapot -

Reflexiós köd - Csillagköd (nebula) - Reflexiós köd  - Csillagközi anyag - Reflexiós köd - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Régebbi a földi élet --- Régebbi szerkezeti osztályozás - Vasmeteorit -

Regolit - Hold geológiája -

Reionizáció - Csillagontó galaxis és korai Világegyetem - Reionizáció - Hubble-űrtávcső - Reionizáció - Legnagyobb feketelyuk-szörny - Reionizáció - Sötétség korszaka - Reionizáció - Törpegalaxis - Reionizációs időszak - Csillagok születése később - Reionizációs időszak - Első generációs csillagokra bukkantak? - Reionizációs időszak - Távolságrekorder galaxis -

Rejtett szektor - Szuperszimmetriák -

Rejtőzködő galaxisok

Rekombináció - Ionizáció - Rekombináció - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás - Rekombináció - Nehézion-fizika -

Rekurrens nóva - Gammasugárzó nóvák - Rekurrens nóva - Nóva -

Relatív atomtömeg - Atomtömeg -

Relativisztikus Doppler-effektus - Vöröseltolódás - Relativisztikus egyenlet - Kvantumelektrodinamika - Relativisztikus gyorsítók - Nehézion-ütköztető - Relativisztikus invariancia - Lorentz-invariancia - Relativisztikus tömeg - Speciális relativitáselmélet -

Relativisztikus jet - Ébredő fekete lyuk - Relativisztikus jet - Galaxisok osztályozása - Relativisztikus jet - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Relativisztikus Nehézion Ütköztető (Brookhaven) - Kvark-gluon plazma -

Relativitáselmélet - Gravitációs hullám-trófea - Rel.elm. - Idődilatáció - Rel.elm. - Mozgási energia - Rel.elm. - Űrhajós hull fekete lyukba -

Rendezetlenség - Hőmozgás - Rendezetlenségi fok - Entrópia -

Rendezettség - Teilhard -

Rendkívül kis számok - Nagyságrend - Rendkívül kompakt csillagképző tartomány - Csillagontó galaxis és korai Világegyetem - Rendkívül nagy számok - Nagyságrend - Rendkívül nagy tágulás - Ősrobbanás

Rendparaméter - Spontán szimmetriasértés -

Rendszám - Atomtáblázat - Rendszám - Elem - Rendszám - Izotóp - Rendszám - Radioaktivitás -

Rendszer -

Renormalizáció - Kvantumgravitáció -

Renormálás - Kvantumelektrodinamika - Renormálás - Kvark - Renormálás - Standard Modell -

R, re-, rep-, ro-, ru-, S, (-sora)         

Repedés - Phobos-Mars árapály -

Repetti-felület - Földköpeny -

Repülő Csészealj - Mélyhűtött Repülő Csészealj -

Rés - Születő exobolygó -

Részecske - Fermion - Részecske - Fény kettős természete képen - Részecske - Mezon -

Részecskefizika ----- Részecskecsaládok ----- Részecskefizika - Nukleon -

Részecskegyorsító - Nagy Hadron Ütköztető - Részecskegyorsító - Nehézion-fizika - Részecskegyorsító - Szinkrotron -

Részecskeleves - Kvark-gluon plazma -

Részecskepárok  - Mi van a fekete lyukak belsejében? -

Részecskesugárzás - Flerek veszélyei - Részecskesugárzás - Sugárzás -

Részecsketerek - Kvantumgravitáció -

Részecsketermészet - Koppenhágai értelmezés -

Rétegfelvétel - Ősi hidrogénfelhők feltérképezése -

Rétegszilikátok - Ceres fényes foltjai -

Reverzibilis tágulás - Termodinamika második főtétele -

Réz - Ásványi anyagok -

Rezgési frekvencia - Molekulák ultragyors viselkedése -

Rezgésszám - Elektromágneses spektrum -

Rezgőmozgás  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata - Rezgőmozgás - Halmazállapot -

Rezonancia - Gerjesztés -

Rezonáns konfiguráció - Születő bolygórendszer -

RGG 118 törpegalaxis - Legkisebb szupermassziv fekete lyuk -

Rhea-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

RHIC gyorsító - Nehézion-ütköztető -

Ribóz - Alkoholgőz üstökösből -

Riemann-geometria\sokaságok: Differenciálgeometria - Rie. tér: Általános relativitáselmélet - Riemann-Christoffel tenzor: Általános relativitáselmélet

Ritka kvark - Strange kvark -

Ritkaság - Kvantum-színdinamika - Ritkaság - Mezon - Ritkaság megmaradása - Megmaradási tétel -

RNS - Élet építőkövei-üstökösökkel - RNS - Meteoritok hozták a foszfort -

R, re-, rep-, ro-, ru-, S,   (-sora)         

Robbanás - Hontalan szupernóvák - Robbanás - Keveredő elemek - Robbanás - R-folyamat - Robbanás - Standard Modell alapjai - Robbanás - Vetkőző hiperóriás - Robbanásos hidrogénégés - Nukleoszintézis - Robbanó csillag - Szupernóva -

Robottávcső - Hej, hó! - hét kicsi törpe(galaxis)! -

Roche-határ - Wikipedia asztrofizikai lapok - Roche-térfogat - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Rómaiakhoz írt levél - Szentírási idézetek -

Röntgencsillagászat  - Keveredő elemek -

Röntgen-háttérsugárzás - Ismeretlen eredetű röntgensugárzás -

Röntgen-pulzár - Magnetár -

Roppant tömeg - Legnagyobb feketelyuk-szörny -

Röntgenforrás - Új adatok fekete lyukról -

Röntgenfoton - Röntgensugárzás -

Röntgenkorona - Nap szerkezete -

Röntgenkvazár - Árulkodó perdület -

Röntgenspektrum - Árulkodó perdület - Röntgenspektrum - Ionok a jetben -

Röntgensugárzás ----- Röntgensugárzás - Árulkodó perdület - Röntgensugárzás - CNO-ciklus - Röntgensugárzás - Elektromágneses spektrum - Röntgensugárzás - Fekete lyuk gömbhalmazban - Röntgensugárzás - Fekete lyukak rejtélye - Röntgensugárzás - Fémek a világegyetemben - Röntgensugárzás - Kettőscsillag - Röntgensugárzás - Kvazár - Röntgensugárzás - Szinkrotronsugárzás - Röntgensugárzás - Szupermasszív fekete lyuk egy törpegalaxisban - Röntgensugárzás - Ultraviola sugárzás - Röntgensugárzási zóna - Nap szerkezete - Röntgensugárzó gáztömegek - Keveredő elemek -

Röntgentartományban végzett méréssorozat - Szupermasszív fekete lyuk egy törpegalaxisban -

Rosetta und Philae: Landung ----- Rosetta: újabb meglepetés az üstökösnél 15.05.20. ----- Rosetta formálódása ------ Rosetta kómája -  Egy üstökös illata - Rosetta misszió - Egy üstökös illata - Rosetta szonda - Alkoholgőz üstökösből - Rosetta szonda - Oxigén a Csurin - Rosetta-szonda - Philae ébredése -

Ross 248 - Távoli jövőnk -

Rotáció - Merev test -

Rotációs görbe - Sötét anyag -

Rp-folyamat  - Nukleoszintézis

RR Lyrae típusú változók  - Cefeida-típusú változó -

R, re-, rep-, ro-, ru-, S,  (-sora)         

Rugalmas alakváltozás - Szilárd halmazállapot -

Rugalmas test

Rugalmas szórás - Thomson-szórás -

Rugalmas ütközés - Nehézion-ütköztető -

Rugalmatlan szórás - Thomson-szórás -

Rugó - Rugalmas test -

Rutherford - Tudósokról röviden -

Rutherford kisérlet ----- Rutherford-modell - Fizika, kvantumelmélet - Rutherford-szórás - Thomson-szórás -

RX J1131-1231 röntgenkvazár - Árulkodó perdület -

re-, rep-, ro-, ru-, (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

S,Sz - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  (-sora)         

S-folyamat ----- S-folyamat - Nukleoszintézis - S-folyamat - Szupernóva -

S-kvark - Barion - S-kvark - Strange kvark -

Sagittarius A* - Megoldódott a G2 rejtélye? - Sagittarius csillagkép - Nóva a Nyilasban - Sagittarius csillagkép - Tejútrendszer -

Sagittarius-kar - Tejútrendszer -

Sajátmozgás - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Sajátperdület - g-faktor - Sajátperdület - Spin -

Salpeter-ciklus - Szén -

Sárga szuperóriás csillag  - Cefeida-típusú változó -

Sárkány csillagkép - Egy különleges páros (Gaia14aae) -

Sarki feláramlás - Marsi légkör - napszél -

Sarki fény  - Föld mágneses mezeje - Sarki fény - Plazma - Sarki jégsapka - Óceánok - Sarki jégsapka - Vízfolyás a Marson -

SATURN gyorsító - Nehézion-ütköztető -

Savak - Vegyület -

Schreibersit - Meteoritok hozták a foszfort -

Schrödinger-egyenlet ----- Schrödinger-egyenlet - Kvantumelektrodinamika -

Schwarzschild - Tudósokról röviden -

Schwarzschild-sugár ----- Schwarzschild-sugár - Fekete lyuk - Schwarzschild-sugár  - Mi van a fekete lyukak belsejében? -

Sculptor csillagkép - Csillagontó galaxisok - Sculptor-galaxishalmaz - Galaxishalmazok

Scutum-Crux-kar - Tejútrendszer -

SDSS-program ----- SDSS JO1OO+2802 - Szuperfényes kvazár a Világegyetem hajnaláról - SDSS J0100+2802 kvazár - Legnagyobb feketelyuk-szörny - SDSS program (Sloan Digital Sky Survey) - Törpegalaxis - SDSS-Sloan Digitális Égboltfelmérési Program - Biliárdbolygók (kisbolygók) - SDSS Sloan Digitális Égboltfelmérési Program  - Ősgalaxis -

S, se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  T, (-sora)         

Sebes csillag

Sebesség - Molekulák ultragyors viselkedése -

Sebességdiszperzió  - Csillagközi anyag fizikája - Sebességdiszperzió - Haló -

Sebességváltozás - Alapvető kölcsönhatások - Sebességváltozás - Gyorsulás -

Sedna törpebolygó - Újabb törpebolygó: 2012 VP113 -

Segue-1 - Törpegalaxis -

Sekináh-dicsősége - Memra (Ige - Isten szava) János Logosza -

Semleges áram  - W- és Z-bozon - Semleges gáz - Oxigén a Csurin - Semleges Higgs-bozonok - Szuperszimmetriák - Semleges részecskék - Antirészecske - Semleges részecskék - Részecskefizika -

SETI program - Gömbhalmazokban csillagközi civilizációk? -

Seyfert-galaxisok - Galaxisok osztályozása - Seyfert-galaxismag - Kvazár -

Sgr A* nemtermális rádióforrás - Tejútrendszer -

Sharp-hegy - Curiosity a Sharpnal - Sharp-hegy - Folyékony (sós)víz a Marson? -

SI prefixumok - Nagyságrend -

Siding Spring-üstökös - Üstökös a Marsnál -

Sík szerkezetű univerzum - Világegyetem kívülről -

Síkságok - Hold geológiája -

Sinanthropus pekinensis - Teilhard -

SIS gyorsító - Nehézion-ütköztető -

Skalár - Szimmetria -

Sklodowska - Tudósokról röviden -

Skyrmion modell - Erős kölcsönhatás -

Sloan Digitális Égboltfelmérési Program (SDSS): Biliárdbolygók (kisbolygók) - Sloan Digitális Égboltfelm. Pr. (SDSS): Ősgalaxis - Sloan Digitális Égboltfelm. Pr. (SDSS): SDSS-program - Sloan Digital Sky Survey (SDSS): Törpegalaxis - Sloan Digitális Égboltfelm.: Tejútrendszer legújabb térképe -

Smith-felhő - Védőburok - sötét anyagból -

SN 2012ap szupernóva - Átmeneti szupernóva -

SNO ciklus - Nap energiatermelése -

S, se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  T, (-sora)         

Só lerakódás - Ceres fényes foltjai - Só lerakódás - Jupiter hold sötét foltjai -

Sodródás befelé - Gázóriások - parkolópályán -

Sok dimenzió - Húrelmélet

Sók - Vegyület -

Sós víz - Enceladus: Eismond mit heißem Kern - Sós viz - Óceánok - Sós víz a Marson? - Sós vízjég-réteg - Ceres fényes foltjai -

Sótartalom - Óceánok -

Sötét anyag ----- Sötét anyag: (égi nyomok) ----- Sötét anyag: (földi kísérletek) ----- Sötét a.: Barion - Sötét a.: Fotongáz - Sötét a.: Galaxishalmazok korai előfutárai - Sötét a.: Inflaton - Sötét a.: Ismeretlen eredetű röntgensugárzás - Sötét anyag - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? - Sötét a.: Mi jöhet Einstein után? - Sötét anyag - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Sötét a.: Ősgalaxis - Sötét a.: Törpegalaxis - Sötét a.: Védőburok - sötét anyagból - Sötét a.: Világegyetem kívülről - Sötét a.: Wikipedia asztrofizikai lapok -

Sötét anyag a Tejútrendszerben ----- Sötét anyag ismeretlen ereje? ----- Sötét anyag csökkenése - Világegyetem sötét jövője - Sötét anyag csomója - Ismeretlen erők-sötét anyag - Sötét anyag-felhő - Sötét anyag ismeretlen ereje? -

Sötét energia ----- Sötét energia - Fotongáz - Sötét energia - Hubble-törvény - Sötét energia  - Inflaton - Sötét energia - Kosmischer Fernblick und Dunkle Energie - Sötét energia - Mi jöhet Einstein után? - Sötét energia  - Ősgalaxis - Sötét energia - Ősrobbanás - Sötét energia - Sebes csillag - Sötét energia - Sötét anyag (égi nyomok) - Sötét energia - Sötét anyag - Sötét energia - Sötét anyag a Tejútrendszerben - Sötét energia - Világegyetem kívülről - Sötét energia - kaméleonvadászat ----- Sötét energia keresése ----- Sötét felhő  - Csillagközi anyag fizikája- Sötét folt - Jupiter hold sötét foltjai - Sötét galaxis - Sötét anyag (égi nyomok) - Sötét galaxis - Törpegalaxis - Sötét ködök - Csillagköd (nebula) - Sötét sávok - Vízfolyás a Marson - Sötét zárvány - Régebbi a földi élet -

Sötétség kora ----- Sötétség kora - Csillagok születése később - Sötétség kora - Legnagyobb feketelyuk-szörny -

S, se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  T, (-sora)         

Spagettizálódás - Űrhajós hull fekete lyukba -

Speciális relativitáselmélet ----- Speciális relativitáselmélet - Idő - Speciális relativitáselmélet - Energiamegmaradás - Speciális relativitáselmélet - Éterelmélet - Speciális relativitáselmélet - Fizika ellentmondásai - Speciális relativitáselmélet - Idődilatáció - Speciális relativitáselmélet - Mi jöhet Einstein után? - Speciális relativitáselmélet - Proton-proton ciklus - Speciális relativitáselmélet - Térgeometria - Speciális relativitáselmélet - Tömeg

Specifikus gázállandó - Ideális gáz -

Specifikus mennyiség - Fizikai mennyiség -

Spektrális elemzés - Exobolygó vízgőzzel -

Spektrális feltérképezés - Csillagontó galaxisok -

Spektrográf - Béta Pictoris üstökösei -

Spektroszkópia - Alkoholgőz üstökösből - Spektroszkópiai elemzés - Ionok a jetben - Spektroszkópiai kettősök - Kettőscsillag - Spektroszkópiai megfigyelés - Megtalálták a Nap testvérét -

Spektrum - Fény - Spektrum - Nap szerkezete - Spektrum elemzés - Összeolvadó fekete lyukak - Spektrum elemzés - Tejútrendszer legújabb térképe - Spektrum vonalak - Schrödinger-egyenlet -

Spin ----- Spin - Fermion - Spin - Hadron - Spin - Kvark - Spin - Mezon - Spin - Perdület - Spin - Részecskefizika - Spin - Szuperhúr -

Spinkvantumszám - Elektronszerkezet - Spinkvantumszám - Kvantumszám -

Spirál ág - Gyorsabban forog a Tejút - veszély?! -

Spirálgalaxis ----- Spirálgalaxis - Csillagkeletkezés - Spirálgalaxis  - Csillagközi anyag - Spirálgalaxis - Galaxisok osztályozása - Spirálgalaxis - Hej, hó! - hét kicsi törpe(galaxis)! - Spirálgalaxis - Szupermasszív fekete lyuk - Spirálgalaxis - Tejútrendszer -

Spirálkar protoplanetáris korongban ----- Spirálkar - Fluxusköd - Nagy medve galaxisainak fotója - Spirálkar - Galaxisok osztályozása -

Spontán szimmetriasértés ----- Spontán szimmetriasértés - Szimmetria -

SPS gyorsító - Nehézion-ütköztető -

SS Cygni - Törpenóva rejtélye -

S, se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  T, (-sora)         

Stabil atommagok előfordulási gyakorisága - Einstein után - Stabil izotóp - Izotóp - Stabil magok - Atommag

Stabilitás - Fermion -

Stacionárius hatás elv - Kölcsönhatás -

Standard gyertya  - Cefeida-típusú változó - Standard gyertya - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Standard Modell ----- Standard Modell alapjai ----- Sta.M. - Alapvető kölcsönhatások - Standard Modell - Antianyag - Megoldódó rejtély - Sta.M. - Egyesítő elméletek - Standard Modell - Einstein után - Sta.M. - Gravitáció összeomlástól óvja a Világegyetemet - Standard modell - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? - Sta.M. - Kvantumszám - Sta.M. - Kvark - Standard Modell - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Sta.M. - Nukleon - Sta.M. - Részecskefizika -

Standard Napmodell - Nap szerkezete - Standard Napmodell - Neutrínódetektorok -

Statisztikus értelmezés - Fizika, kvantumelmélet -

Statisztikus fizika

Statisztikus mechanika

Statisztikus termodinamika - Termodinamika -

Statikus Univerzum - Standard Modell Alapok -

Stern im Rampenlicht

Storage ring - Nagy Hadron Ütköztető -

Strange kvark

Stratoszféra - Légkör -

String-elmélet - Alfa-pont - Anyagvilág kezdete - String-elmélet - Ősrobbanás előtt

Struktúra

S, se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  T, (-sora)         

Sugár - Csillag -

Sugár elnyelés - Abszorpció -

Sugárirányú anyagsávok - Gázbolygók, óriásbolygók -

Sugárzott energia - Sugárzás -

Sugárnyomás - Bok-globulák - Sugárnyomás - Eddington-határ - Sugárnyomás - Vetkőző hiperóriás -

Sugárzás ----- Sugárzás - Anyagelőtti időszak - Sugárzás - Elektromágneses spektrum - Sugárzás - Radioaktivitás - Sugárzás - Rutherford kisérlet - Sugárzás - Ultraviola sugárzás -

Sugárzás gyengülése - Abszorpció -

Sugárzás időszak ----- Sugárzás időszak - Ősrobbanás

Sugárzás-kötött - Planetáris köd -

Sugárzásdominálás korszaka - Ősrobbanás - Sugárzásdominálás korszaka - Ősrobbanás grafikusan -

Sugárzási övek - Madárdal a Világűrből - Sugárzási mező - Csillagok születése később - Sugárzási nyomás - Nap szerkezete - Sugárzási viharok - Flerek veszélyei - Sugárzási zóna - Nap - Sugárzási zóna - Nap szerkezete -

Sugárzások - Folyékony (sós)víz a Marson? -

Súly - Yukawa potenciálhegye -

Súlyos tömeg - Általános relativitáselmélet - Súlyos tömeg - Erőtér -

Sündisznó-modell - Erős kölcsönhatás -

Súrlódás - Ismeretlen erők-sötét anyag -

Súrlódásos folyadék - Folyadék -

Súrlódó szegély - Földfelszín - Súrlódó szegély - Litoszféra -

Sűrű halmaz - Megtalálták a Nap testvérét -

Sűrűség ----- Sűrűség - Atommag - Sűrűség  - Csillagközi anyag fizikája - Sűrűség - Gömbhalmaz - Sűrűség - Gyémánt egy óriásbolygó magjában - Sűrűség - Proton-neutron rendszer - Sűrűség, időben változó - Mi jöhet Einstein után? -

Sűrűségfluktuációk - Csillagok születése később - Sűrűségfluktuációk - Sötétség korszaka - Sűrűségingadozások - Fotongáz - Sűrűségingadozások - Nagyobb neutrínótömeg lehet a megoldás? -

Sűrűsödés - Csillagkeletkezés - Sűrűsödés  - Globula -

S, se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  T, (-sora)         

Szabad elektron - Barion - Szabad neutron - Negatív béta-bomlás -

Szabaderő - Erőtér -

Szabadság - Természettörvény

Szabály - Szent Tamás a Törvényről -

Szabályos galaxisok - Galaxisok osztályozása - Szabálytalan galaxis - Galaxisok osztályozása - Szabálytalan galaxis - Ősi kis galaxisok -

Szabványgyertya - Egy különleges páros (Gaia14aae) - Szabványgyertya - Gravitációs állandó valóban állandó - Szabványgyertya - Sebes csillag -

Száguldó csillag sokkhatása

Szaharov-feltétel - Bariogenezis

Szálas szerkezet  - Csillagközi anyag fizikája- Szálas szerkezet - Sötét anyag (égi nyomok) -

Számítógépes modell  - Ősgalaxis -

Száműzetés - Teilhard -

Száraz exobolygó

Szárazgőz - Gőz -

Szaturnusz - Bolygók - Szaturnusz  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer - Szaturnusz - Enceladus: Eismond mit heißem Kern - Szaturnusz - Gázbolygók, óriásbolygók - Szaturnusz - Naprendszer - Szaturnusz - Óriásbolygó - Szaturnusz rendszer - Mimas jégkérge alatt -

Szelén - Ásványi anyagok -

Szélességi differenciális rotáció - Nap szerkezete -

Szélkerék spirálgalaxis - Hej, hó! - hét kicsi törpe(galaxis)! -

Szellem - Természettörvény

Szellemtudományok - Lexikon Istenről

Szélnyírás - Konvekció -

Szélsötétedés - Nap szerkezete -

Szemcsék mérete - Vetkőző hiperóriás -

Szén ----- Szén - Berillium - Szén - CNO-ciklus - Szén - Planetáris köd - Szén atom - Három-alfa folyamat -

Szén-dioxid - Élet építőkövei-üstökösökkel -

Szén-diszulfid - Egy üstökös illata, Rosetta -

Szenes kondritok - Ceres fényes foltjai -

Szén izotóp - Régebbi a földi élet -

Szén-monoxid - Csillagontó galaxisok - Szén-monoxid - Egy üstökös illata, Rosetta - Szénmonoxid molekulák - Mélyhűtött Repülő Csészealj -

Szén-nitrogén ciklus - Nukleoszintézis -

Szén-nitrogén-oxigén-ciklus - CNO-ciklus - Szén-nitrogén-kötések - Élet építőkövei-üstökösökkel - Szén-nitrogén-oxigén ciklus - Nap energiatermelése -

Szénhidrátok - Vegyület -

Szénhidrogén - Élet építőkövei-üstökösökkel - Szénhidrogén - Hidrogén - Szénhidrogén - Szerves molekulák az űrben - Szénhidrogén - Vegyület -

S, se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  T, (-sora)         

Szent Tamás - Természettörvény - Szent Tamás a Törvényről

Széntartalmú molekulák - Szerves molekulák az űrben -

Szentlélek -  Istenfogalom - Szentlélek elleni bűnök - Szentlélek gyümölcsei - Szentlélek hét ajándéka -

Szentháromság -

Szentírás szószerint - Fejlődésképünk -

Szentírásban - Lexikon Istenről

Szentírási idézetek

Szépséges kvark = Bottom kvark -

Szeretet - Természettörvény

Szerelem - Természettörvény

Szerves anyag - Philae az üstökösön -

Szerves molekulák a Világegyetemben ----- Szerves molekulák - MWC 480 csillag -

Szerves vegyület - Vegyület -

Szervetlen vegyület - Vegyület -

Szétporlás - Bolygócsírák -

Szétszóródás - Szerves molekulák a Világegyetemben -

Széttöredezés - Kisbolygó széthullása -

Szférikus tér - Standard Modell Alapok -

Szerkezet - Hold -

Szerkezeti osztályozás - Vasmeteorit -

Szerves élő anyag - Szén -

Szerves kémia - Hidrogén - Szerves kémia - Szén - Szerves molekulák - Alkoholgőz üstökösből - Szerves molekulák - Élet építőkövei-üstökösökkel - Szerves molekulák az űrben ---- Szerves vegyületek - Hidrogén -

Széttartó szegély - Litoszféra -

Szferoid galaxis - Galaxis sorvadás -

Szferoidális komponens - Szupermasszív fekete lyuk -

S, se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  T, (-sora)         

Sziderikus év/nap  - Föld -

Szigma-barion - Barion -

Szigma hiperon - Hiperon -

Szigma-kötés - Kémiai kötés -

Szigony - Üstökösstop -

Szilárd halmazállapot ----- Szilárd halmazállapot - Halmazállapot -

Szilárd kőzetmag - Mimas jégkérge alatt -

Szilárd mag - Gázbolygók, óriásbolygók -

Szilárd test - Merev test -

Szilícium -

Szilikát szemcsék - Enceladus: Eismond mit heißem Kern -

Szimbolikában - Szentháromság

Szimmetria ----- Szimmetria - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata - Szimmetria - Izospin - Szimmetria - Megmaradási tételek - Szimmetria - Standard Modell - Szimmetria - Szuperszimmetriák -

Szimmetriasértő átalakulás - Fázisátalakulás

Szimmetriatranszformáció - Kvantumszám -

Szimuláció - Óriásbolygó - Szimuláció  - Ősgalaxis -

Szímulációs modell  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer -

Szín - Elektromágneses spektrum - Szín - Erős kölcsönhatás - Szín - FénySzín - Standard Modell -

Szín-fényesség diagram - Asztrofizika - Szín-fényesség diagram - Hertzsprung–Russell diagram -

Szinkronizálódás - Mi jöhet Einstein után? -

Színtöltés - Kvantum-színdinamika - Színtöltés - Kvark-gluon plazma -

Színbezárás - Kvark -

Szingularitás ----- Szingularitás-elmélete ----- Szingularitás - Alfa-pont - Anyagvilág kezdete - Szingularitás - Anyagelőtti időszak - Szingularitás - Fekete lyuk - Szingularitás - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás - Szingularitás - ŐsrobbanásSzingularitás - Standard Modell Alapok -

Színindex - Asztrofizika - Színindex - Hertzsprung–Russell diagram - Színindex - Wikipedia asztrofizikai lapok -

S, se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  T, (-sora)         

Színkép - Csillag - Színkép - Első generációs csillagmonstrum - Színkép - Nap szerkezete - Színképelemzés - Vízfolyás a Marson -

Színképi kettősök - Kettőscsillag -

Színképtípus - Hertzsprung–Russell diagram -

Szinkronicitás - Kvantumfizika és emberi tudat (Parapsz.) -

Szinkrotron ----- Szinkrotronsugárzás ----- Szinkrotron - Nagy Hadron Ütköztető - Szinkrotron-sugárzás - Ciripelő elektronok és a neutrínótömeg - Szinkrotronsugárzás - Pulzár - Szinkrotronsugárzás - Sugárzás - Szinkrotronsugárzás - Szinkrotron -

Színszűrők - SDSS-program -

Szintfelület - Erőtér -

Szintetizálódás - Élet építőkövei-üstökösökkel -

Színtöltés - Hadron - Színtöltés megmaradása - Megmaradási tétel

Szíriusz - Távoli jövőnk -

Szobrász csillagkép - Csillagontó galaxisok -

Szögimpulzus - Perdület -

Szögmomentum - Perdület -

Szögsebesség - Centrifugális erő -

Szökevény csillag - Szökevény galaxisok -

Szökevény galaxisok

Szoláris konstans - Nap szerkezete -

Szórás - Thomson-szórás -

Szóródás - Neutronsugárzás - Szóródás - Porból lett - porrá lesz exobolygó -

Szövetség-pecsét - Memra (Ige - Isten szava) János Logosza -

Szószerint a Szentírás - Fejlődésképünk -

Szpikula - Nap szerkezete -

Szubatomi részecskék ----- Szubatomi részecskék - Mechanika -

Szubdukció - Litoszféra -

Szubjektív idő -

Szubmilliméteres hullámtartomány - Évszázados csillagászati rejtély -

Szublimáció - Halmazállapot -

Szubóriás - Hertzsprung–Russell diagram -

Szubtörpék - Hertzsprung–Russell diagram -

Szukcesszív poligenizmus - Fejlődésképünk -

Szükséglet - Fenntartható fejlődés -

Születő bolygórendszer ----- Szuper gömbhalmaz születik ----- Születő csillag - Stern im Rampenlicht - Születő exobolygó

S, se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  T, (-sora)         

Szuper szuperhúr

Szuper-Föld - Földfivér (Kepler exobolygója) - Szuperföld jellegű bolygó  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer - Szuper-Föld vízgőzzel - Exobolygó vízgőzzel -

Szuper-proton-szinkrotron - Kvark-gluon plazma -

Szuperabszorbens állapot - Fényelnyelő gyűrű -

Szuperfényes kvazár a Világegyetem hajnaláról

Szuperföld - Kilencedik bolygó -

Szuperfolyékony - Hélium - Szuperfolyékony - Kvark-gluon plazma -

Szupergranula - Nap szerkezete -

Szuperhalmaz - Laniakea: kozmikus otthonunk táguló horizontja - Szuperhalmaz  - Ősgalaxis -

Szuperhúrelmélet - Fizika ellentmondásai - Szuperhúrelmélet - Húrelmélet - Szuperhúrelmélet - Ősrobbanás előtt - Szuperhúrelmélet - Tér - Szuperhúrelmélet - Térgeometria -

Szuperkontinens - Táguló Föld - Szuperkontinens - Távoli jövőnk -

Szuperkritikus állapot - Gáz -

Szupermasszív csillag - Eddington-határ -

Szupermassziv fekete lyuk ----- Szupermasszív fekete lyuk egy törpegalaxisban ----- Szuperm.f.ly. - Fekete lyuk - Szupermasszív fekete lyuk - Fekete lyuk éhkoppon - Szuperm.f.ly. - Kvazár - Szuperm.f.ly. - Spirálgalaxis - Szuperm.f.ly. - Szuperfényes kvazár a Világegyetem hajnaláról - Szuperm.f.ly. - Tejútrendszer -

Szupernagy tömegű fekete lyuk - Árulkodó perdület - Sz,n.töm.fek.lyuk - Csillagfaló fekete lyuk - Sz.n.töm.fek.lyuk - Csillagképződés megállj parancsa - Sz.n.töm.fek.lyuk - Fekete lyuk rejtélye - Szu.n.töm.fek.lyuk - Fermi-buborékok 2 millió éve - Sz.n.töm.fek.lyuk - Galaxisok gázkiáramlásának felgyorsítása - Sz,n,töm.fek.lyuk - Gigantikus fekete lyuk törpegalaxisban - Sz.n.töm.fek.lyuk - Gravitációs Faraday-effektus - Sz.n.töm.fek.lyuk - Gravitációs hullámok - késik az észlelés - Sz.n.töm.fek.lyuk - Hipersebességgel menekülő csillagok - Sz.n.töm.fek.lyuk - Megoldódott a G2 rejtélye? - Sz.n.töm,fek,lyuk  - Mi van a fekete lyukak belsejében? - Sz.n.töm.fek.lyuk - Összeolvadó fekete lyukak - Sz.n.töm.fek.lyuk - Szuperfényes kvazár a Világegyetem hajnaláról - Sz.n.töm.fek.lyuk - Szupermasszív fekete lyuk - Sz.n.töm.fek.lyuk - Világegyetem legfényesebb galaxisa -

Szupernehéz fekete lyuk - Fekete lyuk rejtélye - Szupernehéz fekete lyuk - Mi jöhet Einstein után? -

Szupernehéz X-részecskék - Ősrobbanás

S, se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  T, (-sora)         

Szupernóva ----- Szupernóva - Fémek a világegyetemben - Szupernóva - Föld méretű gyémántcsillag - Szupernóva - Hontalan szupernóvák - Szupernóva - Hubble-törvény - Szupernóva - Keveredő elemek - Szupernóva - Magnetár - Szupernóva - Nóva - Szupernóva - Nóva (Sternexplosionen) - Szupernóva - Nóva a Nyilasban - Szupernóva - Nukleoszintézis - Szupernóva - Progenitor csillag - Szupernóva - Pulzár - Szupernóva - Sötét energia keresése - Szupernóva - Távoli jövőnk - Szupernova - Új szupernóva - Szupernóva - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Szupernóva, Ia típusú - Fehér törpe csillag - Szupernóva, Ia típusú - Wikipedia asztrofizikai lapok - Szupernóva, II típusú - Wikipedia asztrofizikai lapok - Szupernóva-maradvány - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Szupernóvarobbanás - Átmeneti szupernóva - Szupernóvarobbanás  - Csillagközi anyag fizikája- Szupernóvarobbanás - Egy különleges páros (Gaia14aae) - Szupernóvarobbanás - Első generációs csillagmonstrum - Szupernóvarobbanás - Fehér törpe csillag - Szupernóvarobbanás - Fekete lyuk - Szupernóvarobbanás - Fémek a Világegyetemben - Szupernóvarobbanás - Fényből anyag - Szupernóvarobbanás - Fermi-buborékok 2 millió éve - Szupernóvarobbanás - Fúzió - Szupernóvarobbanás - Gammasugárzó nóvák - Szupernóvarobbanás - Gravitációs állandó valóban állandó - Szupernóvarobbanás - Hontalan szupernóvák - Szupernóvarobbanás - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Szupernóvarobbanás - Planetáris köd - Szupernóvarobbanás - R-folyamat - Szupernóvarobbanás - Sebes csillag - Szupernóvarobbanás - Szuperóriások - Szupernóvarobbanás - Többgenerációs gömbhalmazok - Szupernóvarobbanás - Új szupernóva (németül) - Szupernovarobbanás  - W- és Z-bozon -

Szupernóvák listája - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Szuperóriás ----- Szuperóriás - Egy száguldó csillag sokkhatása - Szuperóriás - Nukleoszintézis - Szuperóriás csillag  - Cefeida-típusú változó -

Szuperpartner - Szuperszimmetriák - Szuperpartnerek - Standard Modell -

Szuperpozíció elve - Newton törvényei -

Szupersűrű fehér törpe - Bepillantottak egy nóva szívébe - Szupersűrű fehér törpe - Egy különleges páros (Gaia14aae)

Szupersűrű neutroncsillag - Átmeneti szupernóva -

Szuperszimmetria ----- Szuperszimmetria - Megmaradási tétel - Szuperszimmetria - Részecskefizika - Szuperszimmetria - Szuperhúr -

Szuperszimmetrikus partnerek - Sötét anyag (földi kísérletek) -

Szuperszimmetrikus részecskék - Barion -

Szupertér - Részecskefizika -

Szupertömegű fekete lyuk - Ébredő fekete lyuk -

Szurokérc - Urán -

se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

T,Ty - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

te-, ter-, termo-, tip-, tömegk-, tr- (-sora)         

T-kvark - Top kvark -

T–S diagram - Termodinamika második főtétele -

Tachoklína - Nap szerkezete -

Tágulás: Fekete lyuk - Tágulás: Fotongáz - Tágulás: Hubble - Tágulás: Kozmológia - Tágulás: Mi jöhet Einstein után? - Tágulás: Nóva a Nyilasban - Tágulás: Világegyetem kívülről - Tágulás elmélete: Sötét energia keresése - Tágulás gyorsulása - Sötét energiára kaméleonvadászat - Tágulás sebessége: Sötét energia keresése - Tágulási szakasz - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? -

Tágulásos földmodell - Táguló Föld -

Táguló buborékok - Fermi-buborékok 2 millió éve -

Táguló Föld ----- Táguló Föld - Egyed Föld tágulási elmélete - Táguló Föld - Föld szerkezete -

Táguló tér - Vöröseltolódás

Táguló Univerzum - Alfa-pont - Anyagvilág kezdete - Táguló Univerzum - Proton-neutron rendszer - Táguló Univerzum elmélete - Lemaitre

Talaj - Kontinensek -

Tangenciális energia - Teilhard -

Tangenciális erő - Gyorsulás -

Tanítóhivatal Istenről - Lexikon

Tárológyűrű - Nagy Hadron Ütköztető -

Társadalmi fejlődés - Fejlődés

Tartalom és forma megkülönböztetése - Fejlődésképünk -

Tartózkodási hely - Schrödinger-egyenlet -

Taszítás - Alapvető kölcsönhatások -

Tau-lepton ------ Tau-részecske ----- Tau-lepton - Standard Modell - Tau-lepton - Tau-részecske - Tau-neutrínó - Neutrínó - Tau-neutrínó - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Tau-részecske - Lepton - Tauon - Tau-részecske -

Távoli galaxis - Távolságrekorder galaxis -

Távoli infravörös sugárzás - Infravörös sugárzás -

Távoli jövőnk

Távoli Világegyetem - Galaxishalmazok korai előfutárai -

Távolodás - Hold -

Távolodó objektumok - Kvazár -

Távolság - Törpenóva rejtélye -

Távolság-kontrakció - Idődilatáció

Távolságmeghatározás  - Cefeida-típusú változó -

Távolságrekorder galaxis

Taylor-Wegener-féle elmélet  - Egyed Föld tágulási elmélete -

T, te-, ter-, termo-, tip-, tömegk-, tr- U,Ú,Ü,Ű,  (-sora)         

Technikai civilizáció - Gömbhalmazokban csillagközi civilizációk? -

Tehetetlen tömeg - Általános relativitáselmélet - Tehetetlen tömeg - Erőtér - Tehetetlen tömeg - Tömeg - Tehetetlenség törvénye - Newton törvényei -

Tehetetlenségi erő - Centrifugális erő -

Teilhard ----- Teilhard  - Tudósokról röviden - Teilhard de Chardin - Anyagvilág - Kezdet - Teilhardi szintézis - Fejlődésképünk -

Teizmus - Tudomány és Isten -

Tejút - Standard Modell alapjai -

Tejút ütközése - Távoli jövőnk -

Tejútrendszer ----- T.r.szer - DIB-molekulák - T.r.szer demográfiája ----- T.r.szer  - Csillagközi anyag - T.r.szer - diffúz sávok ----- T.r.szer - Ébredő fekete lyuk - T.r.szer - Földkeletkezés - T.r.szer - Galaxisok osztályozása - T.r.szer - Gömbhalmaz - T.r.szer - Gyorsabban forog a Tejút - veszély?! - T.r.szer - Haló - T.r.szer - Hipersebességgel menekülő csillagok - T.r.szer - Kiszámolták, mikor keletkezett a Nap - T.r.szer - Körbejáró csillagok galaxisban - T.r.szer legöregebb csillagai ---- T.r.szer legújabb térképe ----- T.r.szer mögött - Rejtőzködő galaxisok - T.r.szer - Naprendszer - T.r.szer - Nyílthalmaz - T.r.szer - Óriáscsillagok képződése - T.r.szer - Planetáris köd - T.r.szer - Pulzár a Tejútban - T.r.szer - SDSS-program - T.r.szer - Sötét anyag - T.r.szer - Sötét anyag a Tejútrendszerben - T.r.szer - Többgenerációs gömbhalmazok - T.r.szer - Védőburok - sötét anyagból -

Tektitek - Kőmeteoritok -

Tektonikai lemezek  - Föld - Tektonikai lemezek - Földfelszín - Tektonikai lemezek - Kontinensek -

Telefotólencse - Hej, hó! - hét kicsi törpe(galaxis)! -

Telepátia - Kvantumfizika és emberi tudat (Parapsz.) -

Teleportáció - Mi jöhet Einstein után? -

Telített vegyület - Szén -

Telítetlen vegyület - Szén - Teljes a periódusos rendszer 7. sora

Tellúr-rezonátor - Mágneses tükör -

Témakörök - Magfizika -

Tengelyferdeség  - Föld - Tengelyforgás  - Föld - Tengelyhajlás - Uránusz - Tengely párhuzamosság - Kvazár -

Tengeri áramlatok - Konvekció -

T, te-, ter-, termo-, tip-, tömegk-, tr- U,Ú,Ü,Ű,  (-sora)         

Teraszok - Rosetta formálódása -

Tér ----- Térelmélet ----- Tér - Dimenzió - Tér - Standard Modell alapjai - Tér - Téridő - Térelmélet - Mechanika -

Tércentrált kristály - Vas -

Tér görbülete - Standard Modell Alapok -

Teremtés: Alfa-pont - Anyagvilág kezdete - Teremtés: Fejlődésképünk - Teremtés: Memra (Ige - Isten szava) - Teremtő egyesülés törvénye: Teilhard -

Teremtő - Tudomány és Isten, János Logosza -

Teremtés könyve - Szentírási idézetek -

Téreltolási szimmetria - Lendület -

Térerő - Erőtér -

Térfogat - Gáz - Térfogat - Proton-neutron rendszer -

Térgeometria

Térgörbület - Gravitáció -

Tér homogenitása - Lendület -

Téridő ----- Téridő - Téridő - Alapvető kölcsönhatások - Téridő - Dimenzió - Téridő - Lendület - Téridő - Standard Modell - Téridő - Standard Modell Alapok - Téridő - Tér - Téridő - Világegyetem kívülről - Téridő - Föld méretű gyémántcsillag - Téridő egységes geometriája - Einstein után - Téridő görbülete - Erő - Téridő görbülete - Gravitáció összeomlástól óvja a Világegyetemet - Téridő henger - Szuperhúr - Téridő-kontinuum - Fekete lyuk -

Térindex - Szinkrotron -

Térkép - Hold -

Termalizáció - Nehézion-ütköztető -

Termálvizes aktivitás - Enceladus: Eismond mit heißem Kern -

Természetes kémiai elemek - Elemek -

Természetes radionuklidok - Atommag

Természetfilozófiai vázlat  - Egyesítő elmélet -

Természeti állandók - Térgeometria -

Természeti törvény - Anyagvilág - Kezdet -

Természettörvény - Természettörvény - Szent Tamás a Törvényről -

Természettudomány - Fizika -

Termikus instabilitás  - Csillagközi anyag fizikája- Termikus tér - Konvekció -

T, te-, ter-, termo-, tip-, tömegk-, tr- U,Ú,Ü,Ű,  (-sora)         

Termodinamika ----- Termodinamika ----- Termodinamika második főtétele ----- Termodinamika - Termodinamika második főtétele - Termodinamikai diagram - Konvekció - Termikus hatásfok - Termodinamika második főtétele - Termodinamikai egyensúly - Termodinamika -

Termonukleáris fúzió - Fúzió - Termon.reakció - Nap - Termon.reakció - Nap szerkezete - Termon.robbanás - Gammasugárzó nóvák - Termon.robbanás - Keveredő elemek - Termon.robbanás - Nóva - Termon.robbanás - Nóva a Nyilasban - Termon.robbanás - Sebes csillag -

Termoszféra - Légkör -

Termosztatika - Termodinamika -

Térrács - Kristályrácsok -

Tesla - Mágneses mező -

Test - Mechanika -

Tethys-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

Tető kvark - Top kvark -

Tetragrammaton - Létezés

Tetrakvark ----- Tetrakvark - Hadron -

Th-232 bomlási sor - Radioaktív bomlási sor - Th-232 bomlási sor - Radioaktivitás -

Thebe - Jupiter -

Themisto csoport - Jupiter -

Theofania - Memra (Ige - Isten szava) -

Theory Of Everything - Egyesítő elmélet -

Theta-barion - Barion -

Tholinszemcsék - Plutón pára és jég -

Thomson-féle atommodell - Rutherford kisérlet -

Thomson-szórás

T, te-, ter-, termo-, tip-, tömegk-, tr- U,Ú,Ü,Ű,  (-sora)         

Típusok - Húrelmélet - Típusok - Kondritok -

Tiszta elem - Atomtömeg - Tiszta elem - Elemek -

Titán-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

Titánia-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

Titok az Istenből

Tíz hatványai - Nagyságrend -

TOE (Minden dolgok elmélete) - Egyesítő elméletek -

Több dimenzió - Téridő -

Többgenerációs gömbhalmazok

Többszörös csillagok - Kettőscsillag -

Tökéletes gáz - Ideális gáz -

Töltés - Alapvető kölcsönhatások - Töltés - Antianyag - Megoldódó rejtély - Töltés - Elektrosztatika - Töltés - Lepton - Töltés - Mezon - Töltés - Yukawa potenciálhegye -

Töltésátvitel - Alapvető kölcsönhatások -

Töltésfüggetlenség - Magerő -

Töltéshordozók mozgása - Hőmozgás -

Töltésmegmaradás - Maxwell-egyenletek - Töltésmegmaradás - Megmaradási tételek - Töltésmegmaradás - Szimmetria - Töltésmegmaradás törvénye - Elektrosztatika

Töltésparitás - Hadron - Töltésparitás megmaradása - Megmaradási tétel

Töltéspolarizáció - Elektromos töltés -

Töltéstükrözés (C) - Hiányzó antianyag -

Töltött Higgs-bozonok - Szuperszimmetriák -

Töltött részecske mozgásegyenlete - Kvantumelektrodinamika -

Tömeg ----- Tömeg - Atommag - Tömeg - Atomtömeg - Tömeg - Bolygók születése - Tömeg - Centrifugális erő - Tömeg - Csillag - Tömeg - Down kvark - Tömeg - Energia-mértékegység - Tömeg - Fizikai mennyiség - Tömeg - Gázbolygók, óriásbolygók - Tömeg - Gyorsabban forog a Tejút - veszély?! - Tömeg - Higgs-bozon - Tömeg - Izospin - Tömeg - Jupiter - Tömeg - Lepton - Tömeg - Mezon - Tömeg - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Tömeg - Speciális relativitáselmélet - Tömeg - Standard Modell - Tömeg - Újjászülető csillagok - Tömeg - Yukawa potenciálhegye -

Tömeg-egyenérték - Negatív béta-bomlás -

Tömeg eloszlás - Schrödinger-egyenlet -

Tömeg-fényesség reláció - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Tömeg-sajátállapotok - Szuperszimmetriák -

T, te-, ter-, termo-, tip-, tömegk-, tr- U,Ú,Ü,Ű,  (-sora)         

Tömegátadás - Újjászülető csillagok -

Tömegeloszlás változása - Sötét anyag ismeretlen ereje? -

Tömeggyűjtési fázis - Protocsillag -

Tömegkülönbség - Proton, neutron tömegkülönbség -

Tömegközéppont - Merev test - Tömegközéppont - Rosetta formálódása -

Tömegmegmaradás - Megmaradási tételek

Tömegnövekedés  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Tömegparabola - Elektronbefogás -

Tömegspektrometriai módszer - Atomtömeg -

Tömegszám - Atommag - Tömegszám - Elemek - Tömegszám - Izotóp - Tömegszám - Radioaktivitás -

Tömegváltozások - Tömeg

Tömegvesztés - Marsi légkör - napszél

Tömegvonzás - Alapvető kölcsönhatások - Tömegvonzás - Gravitáció -

Top kvark ----- Top kvark - Standard Modell -

Top-szám megmaradása - Megmaradási tétel

Törés - Phobos-Mars árapály -

Tórium

Torlónyomás - Intergalaktikus szélről -

Törmelékfelhők ----- Törmelékgyűrű - Mimas jégkérge alatt - Törmelékhalom - Kisbolygó széthullása - Törmelékkorong - Beta Pictoris óriásbolygója - Törmelékkorong - Protoplanetáris korong -

Toron - Izotóp -

Törpebolygó - Naprendszer - Törpebolygó - Újabb törpebolygó: 2012 VP113 -

Törpecsillag - Csillagtánc - Törpecsillag - Ősi bolygórendszer - Törpecsillag, kiégett - Sötét anyag (égi nyomok) -

Törpegalaxis ----- Törpegalaxis - Fekete lyuk rejtélye - Törpegalaxis - Galaxisok osztályozása - Törpegalaxis - Gigantikus fekete lyuk törpegalaxisban - Törpegalaxis - Haló - Törpegalaxis - Hej, hó! - hét kicsi törpe(galaxis)! - Törpegalaxis  - Ősgalaxis - Törpegalaxis - Sötét anyag - Törpegalaxis - Szupermasszív fekete lyuk egy törpegalaxisban - Törpegalaxis - Tejútrendszer - Törpegalaxis - Többgenerációs gömbhalmazok - Törpegalaxis - Védőburok - sötét anyagból -

Törpenóva - Nóva - Törpenóva rejtélye -----

Törpével ütközik óriás

Törvény - Anyagvilág - Kezdet - Törvény - Szent Tamás a Törvényről - Törvény - Természettörvény

Törzsfejlődés - Kvantumfizika és emberi tudat (Parapsz.) -

További dimenziók - Részecskefizika -

T, te-, ter-, termo-, tip-, tömegk-, tr- U,Ú,Ü,Ű,  (-sora)         

Transzcendentális Isten - Fejlődésképünk -

Transzformáció - Lorentz-invariancia - Transzformáció - Speciális relativitáselmélet - Transzformáció - Standard Modell -

Transzformáció szimmetria - Részecskefizika -

Transzláció - Merev test -

Transzmissziós elektronmikroszóp - Fény kettős természete felvételen -

Tranzit módszer - Közel köralakú kőzetbolygó-pályák -

Trícium - Hidrogén - Trícium - Izotóp -

Triton-elem - Izotóp - Triton-hold - Gázbolygók, óriásbolygók - Triton-hold - Távoli jövőnk -

Troposzféra - Légkör -

Tucanae 47 gömbhalmaz

Tudat - Kvantumfizika és emberi tudat (Parapsz.) - Tudat elsősége - Teilhard -

Tudomány - Tudomány és Isten - Tudomány alapkérdései - Rendszer - Tudomány és Isten

Tudósokról röviden

Tükör - Mágneses tükör -

Tükrözés - Kvantumszám - Tükrözés - Szimmetria -

Tükröződő infravörös - Infravörös sugárzás -

Tulajdonságok - Berillium - Tulajdonságok - Erős kölcsönhatás - Tulajdonságok - Hélium - Tulajdonságok - Hidrogén - Tulajdonságok - Kobalt - Tulajdonságok - Lítium - Tulajdonságok - Neon - Tulajdonságok - Nikkel - Tulajdonságok - Ólom - Tulajdonságok - Oxigén - Tulajdonságok - Szén - Tulajdonságok - Szilícium - Tulajdonságok - Tórium - Tulajdonságok - Urán - Tulajdonságok - Vas -

Túlhevített gőz - Gőz -

Túlpörgés - Égi Segner-kerék -

Turbulencia - Csillagkeletkezés -

Tűzfal - Űrhajós hull fekete lyukba -

Tűzgolyó - Meteorit -

Tűzhéjparadoxon - Űrhajós hull fekete lyukba -

TW Hydrae vörös törpecsillag - Exobolygó születik? -

te-, ter-, termo-, tip-, tömegk-, tr- (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

U,Ú,Ü,Ű - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                         <<<

-----------------------------------------------------------------

up-,  (-sora)         

U-235 bomlási sor - Radioaktív bomlási sor - U-235 bomlási sor - Radioaktivitás -

U-238 bomlási sor - Radioaktív bomlási sor - U-238 bomlási sor - Radioaktivitás -

U-kvark - Barion - U-kvark  - Up kvark -

UCD ultrakompakt törpegalaxis (ultra-compact dwarf) - Gigantikus fekete lyuk törpegalaxisban -

Üdvtörténet egysége - Fejlődésképünk -

Új adatok fekete lyukról

Új szövetség - Memra (Ige - Isten szava) -

Újabb kémiai osztályozás - Vasmeteorit -

Újabb törpebolygó: 2012 VP113

Újjászülető csillagok

Újrafelhasználás - Fenntartható fejlődés -

Újszövetségben - Lexikon Istenről

Újszülött-Jupiter fényképe

Üledékes kőzet - Kontinensek -

Ultrahoszú GRB - Első csillagokat imitál egy gammakitörés -

Ultrahosszú periódusú cefeida  - Cefeida-típusú változó -

Ultraibolya hullámhossz - Ősi kis galaxisok -

Ultraibolya sugárzás - Elektromágneses spektrum - Ultraibolya sugárzás - Fotoelektromos hatás - Ultraibolya sugárzás - Planetáris köd - Ultraibolya sugárzás - Sugárzás - Ultraibolya sugárzás - Szinkrotronsugárzás - Ultraibolya sugárzás - Ultraviola sugárzás -

Ultrakompakt törpegalaxis (UCD) - Gigantikus fekete lyuk törpegalaxisban -

Ultrasebes transzmissziós elektronmikroszóp - Fény kettős természete felvételen -

Ultraviola sugárzás

Umbra - Nap szerkezete -

Umbriel-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

UNILAC gyorsító - Nehézion-ütköztető -

Univerzum - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? - Univerzum - Galaxisok osztályozása - Univerzum - Sötét energiára kaméleonvadászat - Univerzum - Standard Modell alapjai - Univerzum-elmélete - Mi jöhet Einstein után? - Univerzum-hajnala - Rejtőzködő galaktikus szörnyetegeket találtak - Univerzum-keletkezése - Alfa-pont - Anyagvilág kezdete - Univerzum-modellek - Gravitációs hullámok nyomai - Univerzum-szerkezete  - Ősgalaxis -

U, up-,  V,  (-sora)         

Up kvark

Üpszilon - Mezon -

Urán ----- Urán hasadás - Neutronsugárzás -

Uránusz ----- Uránusz - Bolygók - Uránusz - Gázbolygók, óriásbolygók - Uránusz - Naprendszer - Uránusz - Óriásbolygó -

Üres tér  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Űrhajós hull fekete lyukba

Űridőjárás - Flerek veszélyei - Űridőjárás - Madárdal a Világűrből -

Űrkorszak - Gázbolygók, óriásbolygók -

Űrszondák - Kőzetbolygók -

Űrtávcső - Bepillantottak egy nóva szívébe -

US708 jelű csillag - Sebes csillag -

Üstökös - Alkoholgőz üstökösből - Üst. - Béta Pictoris üstökösei - Üst. - Bolygócsírák - Üst. - Egy üstökös illata, Rosetta - Üst. - Naprendszer - Üst. a Marsnál ---- Üst. illata ---- Üst. mag - Oxigén a Csurin - Üst.stop (Comet Hitchhiker)

Utánfénylés - Első csillagokat imitál egy gammakitörés -

Ütközés - Bolygócsírák - Ütk.  - Csillagközi anyag fizikája - Ütk. - Merkur ütközés - Ütk. - Mondparadox gelöst - Ütk. - Égi Segner-kerék - Ütk. - Fekete lyuk - Ütk. - Fekete lyuk rejtélye - Ütk. - Galaxisok gázkiáramlásának felgyorsítása - Ütk. - Hold - Ütk. - Hőmozgás - Ütk. - Kisbolygó széthullása - Ütk. - Mágneses feljegyzések a Naprendszer születéséről - Ütk. - Nagy Hadron Ütköztető - Ütk. - Nehézion-fizika - Ütk. - Phobos-Mars árapály - Ütk. - Protoplanetáris korong - Ütk. - Rosetta formálódása - Ütk. - Thomson-szórás - Ütk. - Törmelékfelhők - Ütk. - Újjászülető csillagok - Ütk. - Védőburok - sötét anyagból -

Ütközéses ionizáció - Ionizáció -

Ütköző galaxisok - Gravitációs hullámok - késik az észlelés - Ütköző galaxisok - Sötét anyag ismeretlen ereje? -

Ütköző szegély - Litoszféra -

Ütköztetés - Kvark-gluon plazma -

Ütköztetőgyűrű - Nagy Hadron Ütköztető - Ütköztetőgyűrű - Szinkrotron -

UV - Ultraviola sugárzás -

UV-foton - Planetáris köd -

UV-kisugárzás - Csillagontó galaxis és korai Világegyetem -

Üvegmeteoritok - Kőmeteoritok -

up-,  (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

V - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                    <<<

-----------------------------------------------------------------

ve-, vi-, víz-, w- (-sora)         

V959 Mon nóva - Bepillantottak egy nóva szívébe -

Vákuumbeli fénysebesség - Fizika ellentmondásai -

Vákuumenergia - Sötét energia keresése -

Valószínűség - Koppenhágai értelmezés -

Valószínűség-számítás - Statisztikus fizika -

Vallás - Tudomány és Isten - Vallásfilozófiában - Lexikon Istenről - Vallástörténetben - Lexikon Istenről

Váltakozó gradiens (AG) - Szinkrotron -

Változó - Asztrofizika -

Változó fénysebesség - Térgeometria -

Változó sűrűség időben - Mi jöhet Einstein után? -

Változócsillag ----- Változócsillagok tipusai ----- Változócsillag - Asztrofizika - Változócsillag  - Cefeida-típusú változó - Változócsillag - Neutrínódetektorok - Változócsillag - Nóva -

Van - Természettörvény (=létezik)

Van der Waals erők ----- Van der Waals-kötés - Kémiai kötés -

Vándorlás befelé - Gázóriások - parkolópályán -

Vas ----- Vas - Ásványi anyagok - Vas  - Földmag - Vas - Hontalan szupernóvák - Vas - Szupernóva - Vasatom - Ionok a jetben - Vas gyakoriság - Fémek a világegyetemben -

Vasmag nélküli modell  - Egyed Föld tágulási elmélete - Vasmag nélküli modell - Föld szerkezete -

Vasmagos modell  - Egyed Föld tágulási elmélete - Vasmagos modell - Föld szerkezete -

Vasmeteorit ----- Vasmeteorit - Kőmeteoritok - Vasmeteorit - Kondritok - Vasmeteorit - Meteorit - Vasmeteorit - Meteoritok hozták a foszfort -

Vas-nikkel-foszfid - Meteoritok hozták a foszfort -

V, ve-, vi-, víz-, w- X (-sora)         

Védőburok - sötét anyagból

Vega csillag - Tejútrendszer -

Véges erőforrás - Fenntartható fejlődés -

Végtelen ----- Végtelen - Kvantumgravitáció -

Vegyérték - Vegyület -

Vegyértékelektron - Atom Vegyértékelektron - Kémiai kötés - Vegyértékelektron - Periódusos rendszer -