Rieth József: Világképem - Anyagvilág

Irodalomjegyzék - Háttérismereti cikkek

<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<  Irodalom    

 

A, Á - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

A mindenség elmélete,

Abszorpcio,

Akkréciós korong,

Alagúthatás, Alapvető kölcsönhatás, AlfapontAlfa sugárzás, Alkohol az üstökösből, Állapotfüggvény, Általános relativitás elmélet,

Annihiláció, Antianyag hiánya, Antirészecske, Anyag, ANYAGIDŐSZAK, Anyagelőtti,

Aquinói Szent Tamás a törvényről,

Ásványi anyagok, Asztrofizika, Asztrofizika kategóriái,

Átmeneti szupernovaAtom, Atommag, Atomtáblázat, Atomtömeg, Átmeneti szupernova

 

-----------------------------------------------------------------

B - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                    <<<

-----------------------------------------------------------------

Bariogenezis, Barion, Barna törpe,

Berillium, Béta-bomlás, Beta Pictoris üstökösei, Bétabomlás,

Bok-globulák, Bolygócsirák, Bolygók, Bolygók születése, Bolygópályák, BolygórendszerBolygószületés, Bottom kvark, Bozon,

Breit-Wigner eloszlás, Brown mozgás,

 

-----------------------------------------------------------------

C,Cs - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  X, Y, Z,Zs                                                     <<<

-----------------------------------------------------------------

Carnot körfolyamat,

Cefeida, Centrifugális erőCeres fényes foltjai,

Charm kvark,

CNO ciklus,

Coulomb-gát,

Curiosity a Marson, Curiosity a Sharpnál,

Cserenkov-sugárzás,

Csillag, Csillagfaló fekete lyuk, Csillaggyar, Csillaghalmaz a Virgóban, Csillagkeletkezés, Csillagköd, Csillagközi anyag, Csillagok születése, CsillagontoGalaxis, Csillagontó galaxisok

 

-----------------------------------------------------------------

D - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                    <<<

-----------------------------------------------------------------

Degenerált anyag,

Differencialgeometria, Diffuz sávokDiffúz intergallaktikus molekulák (DIB), Dimenzió, Dirac-egyenlet,

Doppler-effektus, Down kvark,

 

-----------------------------------------------------------------

E,É - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                           <<<

-----------------------------------------------------------------

EbredoFeketeLyuk,

Eddington-határ,

Égitestek, Egyed elmélete, Egyesitő Elmélet Természetfilozófiai vázlata, Egyesitő Elmélet,

Einstein, Einstein után,

Ekvivalenciaelv,

Elektrogyenge kölcsönhatás, Elektromágneses kölcsönhatás, Elektromágneses mező, Elektromágneses spektrum, Elektromágneses sugárzás, Elektromágnesség, Elektromos töltés, ElektronElektron- K-befogás, Elektrongáz, Elektronhéj, ElektronszerkezetElektronukleáris kölcsönhatás, Elektrosztatika, Elemek (kémiai), Elemi részecskék, Élet építőkövei - üstökösben, Első gluonlabda,

Enceladus magjaEnergia, Energiaegységek, Energiamegmaradás, Entrópia,

EPR-paradoxon,

Eridani új Jupitere, Erő, Erős kölcsönhatás, Erőtér

Eseményhorizont,

Éter-elmélet,

Europe a Jupiter holdja

Exobolygó, Exobolygo GUPscb, Exobolygó illuzio, Exobolygó a Keplernél, Exobolygó légkörök, Exobolygó születik, Exobolygók ásványai, Exohold jelölt,

 

-----------------------------------------------------------------

F - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

Fázisátalakulás,

Fehér törpe, Fejlődés, Fejlődésképünk, Feketelyuk, Feketelyuk adatok, Fekete lyuk eltűnése, Feketelyuk és információ, Feketelyuk rejtélyének megoldása, Feketelyuk születése, Feketelyuk természete, Feketelyuk törpegalaxisban, Feketelyukak összeolvadása, Feketelyukról ez meg az, Felfúvódások, Fémek a világegyetemben, Fenntarthato fejlődés, Fény, Fény kettős természete, Fényelnyelő gyűrű, Fényes vörös nóvaFermi buborék, Fermion,

Fizika, Fizika ellentmondásai, Fizika és kvantumelmélet, Fizikai folyamatok, Fizikai mennyiség,

Flerek veszélyei,

Föld, Foldfelszin, Földkeletkezés, Foldkereg, Foldkopeny, Foldmag, Földszerkezet, Földi mágneses mező, Földkéreg, Földköpeny, Földmag, Földfelszín, Folyadék, Forró Jupiter születése, Fotó-elektromos hatás, Fotonból anyag, Foton, Fotongáz,

Fúzió,

 

 

-----------------------------------------------------------------

G,Gy - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                     <<<

-----------------------------------------------------------------

G-faktor,

Galaxishalmaz, Galaxishalmazok előfutáraiGalaxisok, Galaxisunk, Galaxis a gravitációshullám detektora, Galaxisjet, Galaxismag, Galaxis sorvadása, Galaxis ütközés, Galaxisok osztályozása, Galaxisszökevények, Gamma sugárzás, Gammagyuru, Gammakitörés, Gammasugárzó nóvák, Gáz, Gázbolygók, Gázfelhő a G2-nél, Gázfelhők ősanyagból, Gázóriások parkolópályán,

George Lemaître, Gerjesztés,

Giga fekete lyuk, Gliese exobolygó,

Gliese vizgőzben, Globula, Gluon,

Gömbhalmaz, Gömbhalmaz feketelyuka, Gömbhalmaz születése, Gömbhalmazban civilizáció, GorbeAlexGondolatai, Gőz,

Gravitáció, Gravitácios állandó, Gravitációs Faraday-effektus, Gravitációs hullám, Gravitációs hullám észlelése, Gravitációs hullám trófea, Gravitációs hullámok nyomai, Gravitációs hullámokról Intervjú, Gravitációs hullámokról levelek, Gravitációs kollapszusGraviton,

GyémántcsillagGyenge kölcsönhatás,

Gyorsulás,

 

-----------------------------------------------------------------

H - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

Hadron, HADRONIDOSZAK, Halmaz, Halmazállapot, Haló, Három-alfa folyamat, Hármas rendszer, Hatalmas molekulafelhő, Határozatlansági reláció, Háttérsugárzás, Hatáskeresztmetszet, Hawking,

Hélium, Herbig-Haro objektumok, Hélium,

Hiányzó víz, Hidrodinamika, Hidrogén, Higgs-bozon, Hiperon, Hipersebes csillag, Hiszekegy,

Hold, Hold geológiája, Holdrejtély, Hontalan szupernóva, Hőmérséklet, Hőmozgás, Hősugárzás,

HRD_Diagram,

Hubble 140110 objektum, Hubble-törvény, Hubble űrtávcsőHúrelmélet, Húrok kvantumgravitáció,

HVGC-1_Csillaghalmaz,

 

-----------------------------------------------------------------

I,Í - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

Ideális gáz, Idő, Idődilatáció,

Iker meteor-kráterek,

Inflálódás, Inflaton, Infravörös sugárzás, Intergalaktikus szél,

Ionizáció,

Isten, Isten a lexikonban, Isten titka,

Izospin, Izotóp,

 

-----------------------------------------------------------------

J - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

JanosLogosa,

Jetben ionok,

Jupiter,

 

-----------------------------------------------------------------

K - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

Kaon, Katolikus Egyház Katekizmusa,

Kémiai kötés, Kémiai potenciál, Kémiai vegyület, Kettős feketelyuk, Kettőscsillag, Keveredő elemek, Kezdetben...,

Kilencedik bolygó, KinderFresserSterne, Kisbolygó csóvája, Kisbolygó gyűrűkkel, Kisbolygó széthullása, Kisbolygók,

Klasszikus mechanika,

Kobalt, Kölcsönhatás, Kölcsönhatások, Kőmeteorit, Kondritok, Könnyűelemek szintézise, Kontinens, Konvekció, Koppenhágai interpretáció, Korai csillag, Korai óriásgalaxisok, Kosmischer140117, Közeli barnatörpe, Kőzetbolygók, Kozmológia

Kristályrácsok, Különálló világegyetem, Különleges páros,

Kvantum, Kvantumelektrodinamika, Kvantumfizika és emberi tudat, Kvantumgravitáció, Kvantummechanika, Kvantumszám, Kvantumszíndinamika, Kvantumtérelmélet, Kvark, Kvark-gluon plazma, Kvarkcsillag, KVARKIDOSZAK, Kvazár, Kvazárok tengelyeKvazar perdülete,

 

----------------------------------------------------------------

L,Ly - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                       <<<

-----------------------------------------------------------------

Lakható exobolygó, Laniakea, Lapos térgeometria,

Legfényesebb galaxis, Legfényesebb kvazár, Legkönnyebb exobolygó, Légkör, LendületLepton, LEPTONIDOSZAK, Létezés, Létező, Lexikon Istenről,

Lítium, Litoszféra,

Lorentz invarianciaLorentz-transzformáció,

 

-----------------------------------------------------------------

M - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                    <<<

-----------------------------------------------------------------

M-elmélet/Húrelmélet,

Madárdal a Világűrből, MagerőMagfizika, Magfizika változtatása, Magfúzió, Mágneses mező, Mágneses tükrökMagnetár, Magyar CERN-kutatók, Magyar Katolikus Lexikon, Magyar kisbolygók, Mars, Marsi légkör - napszél, Marsi sósviz, Maxwell egyenletek

Mechanika, Megarobbanás, Megmaradási tétel, Mérce-mértékelméletMerev testMéretekMerkúr, Merkur ütközés, Merkur mágnessége, Mértékbozon, Meteorit, Meteoritok hoztak foszfort, Mező térelmélet, Mezon,

Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás, Mimas szerkezete, Minkowski geometria

Molekula, Molekulák ultragyors viselkedése, Möbiusz szalagMöbiusz változatok, Molekula, Mössbauer effektus, Mozgási energia

MQ1 Mikrokvazár,

Multiverzum, Müon,

 

-----------------------------------------------------------------

N,Ny - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

Nagy Hadron Ütköztető, Nagy Magellánfelhő forgása, Nagy Medve két galaxisa, Nagyságrend, Nap, Nap energiájaNap kora, Nap-neutrinó, Nap szerkezete, Nap testvére, Napméretű csillagok élete, Naprendszer, Naprendszer születése,

Negatív bétabomlásNehézion-fizika, Nehézion-ütköztetők, Nehézségi erő, Németh-nél a Természettörvény, Neon, Neptunusz, Neutrínó, Neutrinó kaméleonok, Neutrino tömeg, Neutron, Neutroncsillag, Neutronsugárzás, Newton törvényei,

Niels BohrNikkel,

Noether-tétel, Nóva, Nova gammasugárzással, Nova Sagittarii, Nova Szive, Nova a szomszédban,

Nukleon, Nukleoszintézis

Nyílthalmaz,

Nyomás,

 

-----------------------------------------------------------------

O,Ó,Ö,Ő - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                        <<<

-----------------------------------------------------------------

Óceánok,

Ólom,

Óriás naprendszer, Óriásbolygó a Pictorisnál, Óriásbolygó magja, Óriásbolygók, Óriáscsillag születése, Óriásgalaxisok halála,

Ősgalaxis, Ősi felhők, Ősi kisgalaxisokŐsi nukleoszintézis, Ősi bolygórendszer, OsiGalaxisok, Ősrobbanás, Ősrobbanás előtt, Ősrobbanás grafikusan,

Oxigén, Oxigén a Csurin,

 

-----------------------------------------------------------------

P,Q - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                           <<<

-----------------------------------------------------------------

Párosok, Pauli-elv,

Penrose–Hawking tétel, Perdület, Periódusos rendszer, Perturbácio számítás,

Philae, Philae ébredése, Philae hírek, Phobos-Mars árapály,

Pillanat, Pion

PLANCKIDŐSZAK, Planck-korszakPlanetáris köd, Plazma, PlazmaállapotPlútó jégpárája, Pluto képek, Pluto vidéke,

Pozitív bétabomlás, Pozitron,

Prebiotikus molekulák, Primordiális nukleoszintézis, Progenitor csillagProtocsillag, ProtonProton-neutron rendszerProton-neutron tömegkülönbségProton-proton ciklusProtoplanetáris korong, Protoplanetáris korong 1, Protoplanetáris korong karja

Pulzár, Pulzár a Tejútban,

 

-----------------------------------------------------------------

R - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S, Sz,  T, Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                     <<<

-----------------------------------------------------------------

R-folyamat,

Radioaktív atommagok, Rádioaktív bomlási sorok, Rádioaktív elemek, Rádióaktivitás,

Redoxi folyamat, Régebbi a földi élet, Rejtélyes fekete lyuk, Rejtett galaxisok, Rendszer, Repülő Csészealj, Részecske-családokRészecskefizika

Röntgen háttérsugárzás, RöntgensugárzásRosetta formálódása, Rosetta-kóma, Rosetta meglepetés, Rosetta-Philae leszállás,

Rugalmas testekRutherford kisérlet

 

-----------------------------------------------------------------

S,Sz - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

S-folyamat,

Schrödinger egyenletSchwarzschild sugár,

SDSS-program,

Sebes csillag, Semmi ismeretünk nincs korábbi időszakról,

Smith-felhőben sötétanyag,

Sötét anyagSötétanyag 1, Sötétanyag energiája, Sötétanyag ereje, Sötétanyag-új erők, SötétenergiaSötétenergia kaméleon vadászat, Sötétenergia kutatása, Sötét-korszak, Sötétség korszaka,

Speciális relativitás elméletSpinSpirálgalaxis, Speciális relativitáselmélet, Spontán szimmetriasértés,

Standard modell, Standard modell alapjai, Statisztikus fizika, Statisztikus mechanika, Strange kvark, Struktúra,

SUGARZASIDOSZAK, Sugárzások, Sűrűség,

Száguldó csillag, Száraz exobolygó,

Szén, Szentháromság, SzentirasIstenrol, Szentírási idézetek, Szent Tamás: Törvényről, Szerves molekulák, Szerves molekulák keletezése,

Szilárd halmazállapotSzilícium, Szimmetria, Szingularitás, Szinkrotron, Szinkrotronsugárzás,

Szokásos barionok,

Szubatomi részecske, Születő bolygórendszer, Születő csillag, Születő exobolygó, Szuperhúr, Szuperhúrelmélet, Szupermasszív fekete lyuk, Szupermassziv feketelyuk 1, Szupernehéz x-részecskék, SzupernovaSzuperóriások, Szuperszimmetria,

 

-----------------------------------------------------------------

T,Ty - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

Táguló Föld, Tau-részecskeTau-lepton, Távoli galaxisTávoli jövőnk,

Teilhard, Tejút demográfiája, Tejút forgása, Tejút sötét anyaga, Tejúti DIB-molekulák, Tejútrendszer, Tejútrendszer legöregebb csillagai, Tér, TéridőTermészettörvény, Termodinamika, Tetrakvark,

Thomson szórás,

Többgenerációs gömbhalmazok, TömegTop kvark, Tórium, Törmelékfelhők, Törpegalaxis, Törpegalaxisban feketelyuk, Törpenóva rejtélye,

Tudomány és Isten, Tudósaink,

 

-----------------------------------------------------------------

U,Ú,Ü,Ű - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                         <<<

-----------------------------------------------

Új bolygó, Új elemek: 113-118, Új szupernóva, Új törpebolygó, Új törpegalaxisok, Újjászülető csillagok,

Ultraibolya sugárzás,

Univerzum,

Up kvark

Urán, Uránusz,

Üstökös Marsnál, Üstökös Philae 2014, Üstököskutatás,

 

-----------------------------------------------------------------

V - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                    <<<

-----------------------------------------------------------------

Változócsillagok, Van der Waals_erők, Vas, Vasmeteorit,

Vegyület, Végtelen, Vénusz, Vénusz-express, Vetkőző hiperóriás,

Világegyetem, Világegyetem alakja, Világelmélet, Vízfolyás a Marson, Vízképződés,

Vörös óriásokVöröseltolódás, Vöröstörpék,

W- és Z-bozonok, Wikipedia,

 

-----------------------------------------------------------------

X - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                     <<<

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs,                                                                   <<<

-----------------------------------------------------------------

Yukawa potenciál,

 

-----------------------------------------------------------------

Z,Zs - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                     <<<

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------